Salme 118:22

Den sten, bygmestrene kasserede,
    er blevet selve hjørnestenen.[a]


Footnotes
  1. 118,22 I vers 22-25 er det sandsynligvis folket, der synger. Meningen er uklar, men kongen sammenlignes åbenbart med en byggesten, der er blevet smidt væk, men så løftes op af Herren og får hæderspladsen. Måske var det et ordsprog. Det er også en profetisk henvisning til Messias.

Read More of Salme 118