Mateo 8:1-4

Giayo ni Jesus Ang Sanglahon

(Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-16)

Pagkahuman ni Jesus ug panudlo didto sa bukid, milugsong siya ug daghan ang mga tawo nga misunod kaniya. Unya, may usa ka tawo nga may ngilngig nga sakit sa panit[a] nga miduol kaniya ug miluhod. Miingon siya, “Ginoo, kon buot ka, mahimo mo akong ayohon sa akong sangla aron maisip ako nga hinlo.” Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, “Oo, buot ako. Mahinlo ka!” Ug diha-diha naayo siya sa iyang sangla. Ug miingon si Jesus kaniya, “Ayaw gayod pagsulti kang bisan kinsa bahin niini, diretso hinuon sa pari ug pagpatan-aw kaniya.[b] Unya paghalad sa halad nga gisugo ni Moises sa pagpamatuod ngadto sa mga tawo nga hinlo ka na.”


Footnotes
  1. 8:2 ngilngig nga sakit sa panit: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.
  2. 8:4 pagpatan-aw kaniya: aron makita sa pari nga nawala na ang sangla ug ipadayag nga hinlo na ang tawo ug mahimo nang makaapil sa mga seremonya sa Judio.

Read More of Mateo 8