Lucas 4:14-15

Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

(Mat. 4:12-17; Mar. 1:14-15)

Unya mibalik si Jesus sa Galilea nga gigamhan sa Espiritu Santo. Mikaylap didtong dapita ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya didto sa mga simbahan sa mga Judio ug gidayeg siya sa tanan.

Read More of Lucas 4