3 ยอห์น 1 TNCV - 3 John 1 AMP

3 ยอห์น
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

3 ยอห์น

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโส[a]

ถึงกายอัสเพื่อนที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริง

เพื่อนที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี เช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดี ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเมื่อพี่น้องบางคนมาเล่าถึงความสัตย์ซื่อต่อความจริงของท่าน และเล่าถึงการที่ท่านดำเนินในความจริงต่อไป ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีมากไปกว่าการที่ได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้ากำลังดำเนินในความจริง

เพื่อนที่รัก ท่านสัตย์ซื่อในการปฏิบัติต่อพวกพี่น้อง แม้พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่าน คนเหล่านี้เล่าให้คริสตจักรฟังถึงความรักของท่าน เป็นการดีหากท่านจะช่วยเหลือให้พวกเขาเดินทางต่อไปอย่างสมพระเกียรติพระเจ้า พวกเขาออกไปเพื่อพระคริสต์[b] โดยไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใดๆ จากคนนอกศาสนาเลย ฉะนั้นเราควรต้อนรับและช่วยเหลือคนเช่นนี้เพื่อว่าเราจะได้ทำงานเพื่อความจริงร่วมกัน

ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเรา 10 ดังนั้นหากข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือ นินทาว่าร้ายเรา เท่านั้นยังไม่พอเขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้อง ซ้ำยังห้ามคนที่อยากต้อนรับและไล่คนนั้นออกจากคริสตจักรด้วย

11 เพื่อนที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่วแต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี ผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เคยเห็นพระเจ้า 12 ทุกๆ คนล้วนกล่าวชมเชยเดเมตริอัสและกระทั่งความจริงก็บ่งบอกเช่นนั้น เราเองก็ชมเขา และท่านรู้ว่าคำพยานของเรานั้นจริง

13 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้ปากกาและหมึก 14 ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาพบท่านเร็วๆ นี้เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกัน

ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน เพื่อนๆ ที่นี่ฝากความคิดถึงมายังท่าน ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเพื่อนๆ แต่ละคนที่นั่นด้วย

Notas al pie

  1. 1:1 หรือผู้ปกครอง
  2. 1:7 ภาษากรีกว่าเพื่อพระนามนั้น

Amplified Bible

3 John

You Walk in the Truth

The elder [of the church addresses this letter] to the beloved and esteemed Gaius, whom I love in truth.

Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health [physically], just as [I know] your soul prospers [spiritually]. For I was greatly pleased when [some of the] brothers came [from time to time] and testified to your [faithfulness to the] truth [of the gospel message], that is, how you are walking in truth. I have no greater joy than this, to hear that my [spiritual] children are living [their lives] in the truth.

Beloved, you are acting faithfully in what you are providing for the brothers, and especially when they are strangers; and they have testified before the church of your love and friendship. You will do well to [assist them and] send them on their way in a manner worthy of God. For these [traveling missionaries] went out for the sake of the Name [of Christ], accepting nothing [in the way of assistance] from the Gentiles. So we ought to support such people [welcoming them as guests and providing for them], so that we may be fellow workers for the truth [that is, for the gospel message of salvation].

I wrote something to the church; but Diotrephes, who loves to put himself first, does not accept what we say and refuses to recognize my authority. 10 For this reason, if I come, I will call attention to what he is doing, unjustly accusing us with wicked words and unjustified charges. And not satisfied with this, he refuses to receive the [missionary] brothers himself, and also forbids those who want to [welcome them] and puts them out of the church.

11 Beloved, do not imitate what is evil, but [imitate] what is good. The one who practices good [exhibiting godly character, moral courage and personal integrity] is of God; the one who practices [or permits or tolerates] evil has not seen God [he has no personal experience with Him and does not know Him at all]. 12 Demetrius has received a good testimony and commendation from everyone—and from the truth [the standard of God’s word] itself; and we add our testimony and speak well of him, and you know that our testimony is true.

13 I had many things [to say when I began] to write to you, but I prefer not to put it down with pen (reed) and [a]black (ink); 14 but I hope to see you soon, and we will speak [b]face to face.

15 Peace be to you. The friends [here] greet you. Greet the friends [personally] by name.

Notas al pie

  1. 3 John 1:13 A mixture of water, charcoal, and gum resin used for writing.
  2. 3 John 1:14 Lit mouth to mouth.