2 พงศ์กษัตริย์ 5 TNCV - 列 王 紀 下 5 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 5

นาอามานหายจากโรคเรื้อน

1ฝ่ายนาอามานเป็นแม่ทัพของกษัตริย์อารัม เขาเป็นคนสำคัญของเจ้านายและเป็นที่ยกย่องนับถือ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ประเทศอารัมผ่านทางเขา เขาเป็นนักรบเก่งกล้า แต่เป็นโรคเรื้อน[a]

กองทหารอารัมได้ไปรุกรานอิสราเอล และในบรรดาเชลย มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกยกให้เป็นสาวใช้ของภรรยานาอามาน เด็กหญิงผู้นี้พูดกับนายหญิงว่า “หนูอยากให้นายท่านไปพบผู้เผยพระวจนะในสะมาเรีย! เขาผู้นั้นจะได้รักษานายท่านให้หายจากโรคเรื้อน”

นาอามานจึงกราบทูลเจ้านายตามที่เด็กผู้หญิงจากอิสราเอลคนนั้นบอก กษัตริย์อารัมตรัสว่า “อย่างนี้ต้องไปให้ได้ เราจะฝากสาส์นไปถึงกษัตริย์อิสราเอล” นาอามานจึงออกเดินทาง นำเงินหนักประมาณ 340 กิโลกรัม[b] ทองหนักประมาณ 70 กิโลกรัม[c] และเสื้อผ้าสิบชุดมาด้วย สาส์นถึงกษัตริย์อิสราเอลนั้นมีใจความว่า “พร้อมกับสาส์นนี้ เราขอส่งนาอามานผู้รับใช้ของเรามาให้ท่านรักษาโรคเรื้อน”

เมื่อกษัตริย์อิสราเอลได้อ่านสาส์นนั้นก็ฉีกฉลองพระองค์และตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าหรือ? ที่จะสามารถทำลายหรือให้ชีวิตได้? ทำไมเขาส่งคนโรคเรื้อนมาให้เรารักษา ดูสิ เขาพยายามหาเหตุมารุกรานเรานั่นเอง!”

เมื่อเอลีชาคนของพระเจ้าได้ยินว่ากษัตริย์อิสราเอลทรงฉีกฉลองพระองค์ ก็ส่งข่าวมาทูลพระองค์ว่า “ทำไมฝ่าพระบาทจึงทรงฉีกฉลองพระองค์? ขอส่งชายคนนั้นมาพบข้าพระบาท แล้วเขาจะได้รู้ว่ามีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งในอิสราเอล” นาอามานจึงนั่งรถม้าศึกมาหยุดอยู่หน้าประตูบ้านของเอลีชา 10 เอลีชาส่งคนออกมาบอกนาอามานว่า “จงไปชำระตัวของท่านในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดครั้ง แล้วเนื้อของท่านจะกลับเป็นปกติและท่านจะหาย”

11 แต่นาอามานโกรธจัดและกล่าวว่า “เราคิดว่าเขาจะออกมาพบเรา มายืนร้องทูลพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา โบกไม้โบกมือเหนือแผลและรักษาเราให้หายจากโรคเรื้อน 12 แม่น้ำอาบานาและแม่น้ำฟารปาร์ที่ดามัสกัสไม่ดีกว่าแม่น้ำของอิสราเอลหรือ? เราไปอาบในแม่น้ำเหล่านั้นให้หายจากโรคไม่ได้หรือ?” ว่าแล้วนาอามานก็ผลุนผลันออกไปด้วยความโกรธ

13 แต่บ่าวของนาอามานไปพูดกับนายว่า “ท่านบิดา ถ้าผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านทำอะไรยากๆ ท่านจะไม่ทำหรอกหรือ? ยิ่งกว่านั้นเท่าใดท่านน่าจะทำตามเมื่อเขาบอกว่า ‘จงไปชำระตัวแล้วก็จะหาย’!” 14 ฉะนั้นนาอามานจึงลงไปที่แม่น้ำจอร์แดน แล้วจุ่มตัวเจ็ดครั้งตามที่คนของพระเจ้าสั่งไว้ แล้วเนื้อตัวของเขาก็กลับเป็นเหมือนเด็กหนุ่ม และหายจากโรคเรื้อน

15 นาอามานและผู้ติดตามทั้งหมดจึงกลับมาพบคนของพระเจ้า เขายืนอยู่ต่อหน้าเอลีชาและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนอกจากในอิสราเอล บัดนี้โปรดรับของกำนัลจากผู้รับใช้ของท่านเถิด”

16 แต่ผู้เผยพระวจนะตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารับใช้ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด เราจะไม่รับแม้แต่สิ่งเดียวฉันนั้น” ถึงนาอามานคะยั้นคะยอ เขาก็ยืนกรานปฏิเสธ

17 นาอามานกล่าวว่า “ในเมื่อท่านไม่ยอมรับของกำนัล ก็ขอดินเท่าที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้ให้แก่ผู้รับใช้ของท่านเอากลับไปบ้าน เพราะต่อแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือของถวายแด่เทพเจ้าอื่นใด เว้นแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 18 แต่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยโทษผู้รับใช้ของท่านเรื่องหนึ่งคือ เมื่อกษัตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้าเข้าไปในวิหารของเทพเจ้าริมโมนเพื่อกราบไหว้ ข้าพเจ้าจะต้องคอยพยุงพระองค์และต้องค้อมตัวลงด้วย ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยผู้รับใช้ของท่านที่จะต้องค้อมตัวลงคำนับในวิหารของเทพเจ้าริมโมน”

19 เอลีชากล่าวว่า “ไปโดยสวัสดิภาพเถิด”

หลังจากนาอามานออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่ง 20 เกหะซีคนรับใช้ของเอลีชาคนของพระเจ้ารำพึงว่า “นายของเราใจดีเกินไป ไม่น่าปล่อยให้นาอามานคนอารัมไปโดยไม่รับของกำนัลจากเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด เราจะวิ่งตามเขาไปและเอาบางอย่างจากเขาฉันนั้น”

21 ดังนั้นเกหะซีรีบรุดตามนาอามานไป เมื่อนาอามานเห็นเขาวิ่งมาหา ก็ลงจากรถม้ามาถามว่า “มีอะไรหรือ?”

22 เกหะซีตอบว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าให้มาเรียนว่า ‘มีผู้เผยพระวจนะสองคนจากเทือกเขาเอฟราอิมเพิ่งมาถึง โปรดให้เงินหนักประมาณ 34 กิโลกรัม[d]กับเสื้อผ้าสองชุดแก่เขา’ ”

23 นาอามานตอบว่า “เอาไปประมาณ 68 กิโลกรัม[e]เลย” แล้วเขาก็ให้เสื้อผ้าสองชุด มัดแท่งเงินหนัก 68 กิโลกรัมเข้าด้วยกัน ใส่เป็นสองถุงมอบให้คนรับใช้สองคนแบกนำหน้าเกหะซีกลับไป 24 เมื่อเกหะซีมาถึงเนินเขา ก็รับถุงจากคนรับใช้นั้นเก็บไว้ในบ้าน แล้วให้คนรับใช้นั้นกลับไป 25 แล้วเกหะซีเข้ามายืนต่อหน้าเอลีชาผู้เป็นนาย

เอลีชาถามว่า “เจ้าไปไหนมาเกหะซี?”

เขาตอบว่า “ผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนเลย”

26 เอลีชากล่าวว่า “เมื่อชายผู้นั้นลงจากรถของเขามาพบเจ้า จิตใจของเราอยู่กับเจ้าด้วยไม่ใช่หรือ? นี่เป็นโอกาสที่จะรับเงิน เสื้อผ้า สวนมะกอก สวนองุ่น แกะ วัวและคนรับใช้ชายหญิงหรือ? 27 โรคเรื้อนของนาอามานจะติดตัวเจ้ากับลูกหลานตลอดไป” แล้วเกหะซีก็เป็นโรคเรื้อน เดินออกไปจากเอลีชา ผิวของเขาเป็นด่างขาวเหมือนหิมะ

Notas al pie

  1. 5:1 คำภาษาฮีบรูอาจหมายถึง โรคผิวหนังต่างๆ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงโรคเรื้อนเท่านั้น เช่นเดียวกับข้อ 3,6,7,11 และ 27
  2. 5:5 ภาษาฮีบรูว่า10 ตะลันต์
  3. 5:5 ภาษาฮีบรูว่า6,000 เชเขล
  4. 5:22 ภาษาฮีบรูว่า1 ตะลันต์
  5. 5:23 ภาษาฮีบรูว่า2 ตะลันต์ทั้งสองแห่งในข้อนี้

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 5

1亚 兰 王 的 元 帅 乃 缦 在 他 主 人 面 前 为 尊 为 大 , 因 耶 和 华 曾 藉 他 使 亚 兰 人 得 胜 ; 他 又 是 大 能 的 勇 士 , 只 是 长 了 大 ? 疯 。

先 前 亚 兰 人 成 群 地 出 去 , 从 以 色 列 国 掳 了 一 个 小 女 子 , 这 女 子 就 服 事 乃 缦 的 妻 。

他 对 主 母 说 : 巴 不 得 我 主 人 去 见 撒 玛 利 亚 的 先 知 , 必 能 治 好 他 的 大 ? 疯 。

乃 缦 进 去 , 告 诉 他 主 人 说 , 以 色 列 国 的 女 子 如 此 如 此 说 。

亚 兰 王 说 : 你 可 以 去 , 我 也 达 信 於 以 色 列 王 。 於 是 乃 缦 带 银 子 十 他 连 得 , 金 子 六 千 舍 客 勒 , 衣 裳 十 套 , 就 去 了 ;

且 带 信 给 以 色 列 王 , 信 上 说 : 我 打 发 臣 仆 乃 缦 去 见 你 , 你 接 到 这 信 , 就 要 治 好 他 的 大 ? 疯 。

以 色 列 王 看 了 信 就 撕 裂 衣 服 , 说 : 我 岂 是 神 , 能 使 人 死 使 人 活 呢 ? 这 人 竟 打 发 人 来 , 叫 我 治 好 他 的 大 ? 疯 。 你 们 看 一 看 , 这 人 何 以 寻 隙 攻 击 我 呢 ?

神 人 以 利 沙 听 见 以 色 列 王 撕 裂 衣 服 , 就 打 发 人 去 见 王 , 说 : 你 为 甚 麽 撕 了 衣 服 呢 ? 可 使 那 人 到 我 这 里 来 , 他 就 知 道 以 色 列 中 有 先 知 了 。

於 是 , 乃 缦 带 着 车 马 到 了 以 利 沙 的 家 , 站 在 门 前 。

10 以 利 沙 打 发 一 个 使 者 , 对 乃 缦 说 : 你 去 在 约 但 河 中 沐 浴 七 回 , 你 的 肉 就 必 复 原 , 而 得 洁 净 。

11 乃 缦 却 发 怒 走 了 , 说 : 我 想 他 必 定 出 来 见 我 , 站 着 求 告 耶 和 华 ─ 他 神 的 名 , 在 患 处 以 上 摇 手 , 治 好 这 大 ? 疯 。

12 大 马 色 的 河 亚 罢 拿 和 法 珥 法 岂 不 比 以 色 列 的 一 切 水 更 好 麽 ? 我 在 那 里 沐 浴 不 得 洁 净 麽 ? 於 是 气 忿 忿 地 转 身 去 了 。

13 他 的 仆 人 进 前 来 , 对 他 说 : 我 父 啊 , 先 知 若 吩 咐 你 做 一 件 大 事 , 你 岂 不 做 麽 ? 何 况 说 你 去 沐 浴 而 得 洁 净 呢 ?

14 於 是 乃 缦 下 去 , 照 着 神 人 的 话 , 在 约 但 河 里 沐 浴 七 回 ; 他 的 肉 复 原 , 好 像 小 孩 子 的 肉 , 他 就 洁 净 了 。

15 乃 缦 带 着 一 切 跟 随 他 的 人 , 回 到 神 人 那 里 , 站 在 他 面 前 , 说 : 如 今 我 知 道 , 除 了 以 色 列 之 外 , 普 天 下 没 有 神 。 现 在 求 你 收 点 仆 人 的 礼 物 。

16 以 利 沙 说 : 我 指 着 所 事 奉 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 我 必 不 受 。 乃 缦 再 三 地 求 他 , 他 却 不 受 。

17 乃 缦 说 : 你 若 不 肯 受 , 请 将 两 骡 子 驮 的 土 赐 给 仆 人 。 从 今 以 後 , 仆 人 必 不 再 将 燔 祭 或 平 安 祭 献 与 别 神 , 只 献 给 耶 和 华 。

18 惟 有 一 件 事 , 愿 耶 和 华 饶 恕 你 仆 人 : 我 主 人 进 临 门 庙 叩 拜 的 时 候 , 我 用 手 搀 他 在 临 门 庙 , 我 也 屈 身 。 我 在 临 门 庙 屈 身 的 这 事 , 愿 耶 和 华 饶 恕 我 。

19 以 利 沙 对 他 说 : 你 可 以 平 平 安 安 地 回 去 ! 乃 缦 就 离 开 他 去 了 ; 走 了 不 远 ,

20 神 人 以 利 沙 的 仆 人 基 哈 西 心 里 说 : 我 主 人 不 愿 从 这 亚 兰 人 乃 缦 手 里 受 他 带 来 的 礼 物 , 我 指 着 永 生 的 耶 和 华 起 誓 , 我 必 跑 去 追 上 他 , 向 他 要 些 。

21 於 是 基 哈 西 追 赶 乃 缦 。 乃 缦 看 见 有 人 追 赶 , 就 急 忙 下 车 迎 着 他 , 说 : 都 平 安 麽 ?

22 说 : 都 平 安 。 我 主 人 打 发 我 来 说 : 刚 才 有 两 个 少 年 人 , 是 先 知 门 徒 , 从 以 法 莲 山 地 来 见 我 , 请 你 赐 他 们 一 他 连 得 银 子 , 两 套 衣 裳 。

23 乃 缦 说 : 请 受 二 他 连 得 ; 再 三 地 请 受 , 便 将 二 他 连 得 银 子 装 在 两 个 口 袋 里 , 又 将 两 套 衣 裳 交 给 两 个 仆 人 ; 他 们 就 在 基 哈 西 前 头 抬 着 走 。

24 到 了 山 冈 , 基 哈 西 从 他 们 手 中 接 过 来 , 放 在 屋 里 , 打 发 他 们 回 去 。

25 基 哈 西 进 去 , 站 在 他 主 人 面 前 。 以 利 沙 问 他 说 : 基 哈 西 你 从 哪 里 来 ? 回 答 说 : 仆 人 没 有 往 哪 里 去 。

26 以 利 沙 对 他 说 : 那 人 下 车 转 回 迎 你 的 时 候 , 我 的 心 岂 没 有 去 呢 ? 这 岂 是 受 银 子 、 衣 裳 、 买 橄 榄 园 、 葡 萄 园 、 牛 羊 、 仆 婢 的 时 候 呢 ?

27 因 此 , 乃 缦 的 大 ? 疯 必 沾 染 你 和 你 的 後 裔 , 直 到 永 远 。 基 哈 西 从 以 利 沙 面 前 退 出 去 , 就 长 了 大 ? 疯 , 像 雪 那 样 白 。