2 พงศ์กษัตริย์ 3 TNCV - 列 王 紀 下 3 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 3

โมอับแข็งข้อ

1โยรัม[a] โอรสของอาหับขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลในสะมาเรีย ตรงกับปีที่สิบแปดของรัชกาลกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ ทรงครองราชย์อยู่สิบสองปี พระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ถึงขนาดที่ราชบิดาและราชมารดาของพระองค์ได้ทรงทำไว้ พระองค์ทรงกวาดล้างหินศักดิ์สิทธิ์ของพระบาอัลซึ่งราชบิดาได้สร้างไว้ แต่โยรัมยังคงยึดมั่นในบาปของเยโรโบอัมบุตรเนบัทซึ่งชักนำอิสราเอลให้ทำตาม โยรัมไม่ได้เลิกทำบาปนั้น

ฝ่ายกษัตริย์เมชาแห่งโมอับทรงเลี้ยงแกะ พระองค์ต้องนำลูกแกะหนึ่งแสนตัวและขนแกะตัวผู้หนึ่งแสนตัวมาเป็นบรรณาการแก่กษัตริย์อิสราเอล แต่หลังจากอาหับสิ้นพระชนม์แล้ว กษัตริย์โมอับก็กบฏต่อกษัตริย์อิสราเอล ครั้งนั้นกษัตริย์โยรัมจึงเสด็จจากสะมาเรีย และระดมทัพอิสราเอลทั้งหมด และส่งสาส์นไปยังกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ มีใจความว่า “กษัตริย์โมอับกบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะช่วยข้าพเจ้ารบกับโมอับหรือไม่?”

เยโฮชาฟัทตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไปกับท่าน เราเป็นพวกเดียวกัน คนของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นคนของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เหมือนเป็นม้าของท่าน”

กษัตริย์เยโฮชาฟัทถามว่า “ว่าแต่เราจะโจมตีจากทางไหน?”

โยรัมตอบว่า “จากถิ่นกันดารเอโดม”

ฉะนั้นกษัตริย์อิสราเอลจึงกรีธาทัพออกไปร่วมรบกับกษัตริย์ยูดาห์และกษัตริย์เอโดม หลังจากอ้อมผ่านถิ่นกันดารเป็นเวลาเจ็ดวันก็ไม่มีน้ำเหลือสำหรับคนและสัตว์พาหนะเลย

10 กษัตริย์อิสราเอลตรัสว่า “อะไรกันนี่! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเราทั้งสามกษัตริย์มาที่นี่เพื่อมอบไว้ในมือของโมอับหรือ?”

11 แต่เยโฮชาฟัทตรัสถามว่า “ที่นี่ไม่มีผู้เผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลยหรือ เราจะได้ขอให้ช่วยทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้า?”

นายทหารคนหนึ่งของกษัตริย์อิสราเอลทูลว่า “เอลีชาบุตรชาฟัทอยู่ที่นี่ เขาเคยเป็นผู้ช่วยของเอลียาห์[b]

12 เยโฮชาฟัทตรัสว่า “เราจะรู้พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากเขาผู้นี้” ฉะนั้นกษัตริย์อิสราเอล กษัตริย์เยโฮชาฟัท และกษัตริย์เอโดมจึงไปพบเอลีชา

13 เอลีชากล่าวกับกษัตริย์อิสราเอลว่า “เรามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือ? ไปหาผู้เผยพระวจนะของบิดามารดาท่านสิ”

แต่กษัตริย์อิสราเอลตรัสว่า “ไม่ได้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละทรงเรียกเราทั้งสามกษัตริย์มาเพื่อมอบไว้ในมือของโมอับ”

14 เอลีชาตอบว่า “พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ซึ่งเรารับใช้ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่กษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์ เราจะไม่มองหน้าท่านฉันนั้น ไม่ใส่ใจด้วยซ้ำว่าท่านอยู่ที่นี่ 15 บัดนี้ขอให้ไปหานักเล่นพิณมาคนหนึ่ง”

ขณะที่นักเล่นพิณกำลังบรรเลง พระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเหนือเอลีชา 16 และเขากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงทำให้หุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยหลุมบ่อ 17 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า ท่านจะไม่เห็นลมไม่เห็นฝน แต่หุบเขาแห่งนี้จะมีน้ำเต็ม เพื่อให้ท่านกับฝูงวัวและสัตว์อื่นๆ มีน้ำดื่ม 18 การนี้เป็นเรื่องง่ายในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งพระองค์จะทรงมอบโมอับไว้ในมือของท่าน 19 ท่านจะพิชิตหัวเมืองเอกและหัวเมืองป้อมปราการทุกเมืองของเขา ท่านจะโค่นต้นไม้งามๆ ทุกต้น อุดตาน้ำทั้งหลายและทำลายแผ่นดินดีๆ ทั้งหมดด้วยหิน”

20 วันรุ่งขึ้นประมาณเวลาถวายเครื่องบูชายามเช้า มีน้ำไหลมาจากทางเอโดม ไม่ช้าน้ำก็นองแผ่นดิน

21 ฝ่ายโมอับได้ยินว่าบรรดากษัตริย์มารบกับตน ก็เกณฑ์ผู้ชายทุกคนที่พอจะรบทัพจับศึกได้ ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ และให้คนเหล่านั้นประจำการอยู่ที่ชายแดน 22 เมื่อพวกโมอับตื่นขึ้นแต่เช้า ดวงอาทิตย์ส่องพื้นน้ำ พวกเขามองเห็นน้ำมีสีแดงฉานเหมือนเลือด 23 พวกเขาก็ร้องว่า “เลือดนี่นา! สามทัพนั้นคงตะลุมบอนฆ่าฟันกันเอง พี่น้องโมอับเอ๋ย เราไปริบข้าวของกันดีกว่า!”

24 แต่เมื่อพวกโมอับมาถึงค่ายพักของอิสราเอล กองทัพอิสราเอลก็กรูเข้าไปสู้รบจนพวกเขาพ่ายหนี ฝ่ายอิสราเอลบุกเข้าไปในดินแดนและสังหารชาวโมอับ 25 พวกเขาทำลายเมืองต่างๆ แต่ละคนเอาก้อนหินกลบพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เสียหมด ถมทางน้ำทั้งหลาย โค่นต้นไม้ดีๆ ทั้งหมด จนเหลือแต่เมืองคีร์หะเรเสทที่ยังไม่ถูกทำลาย[c] แต่คีร์หะเรเสทก็ถูกล้อม และถูกโจมตีด้วยน้ำมือทหารที่ใช้สลิง

26 เมื่อกษัตริย์โมอับเห็นว่าแพ้สงคราม จึงนำพลดาบเจ็ดร้อยคนตีฝ่าออกไปด้านกษัตริย์เอโดมแต่ไม่สำเร็จ 27 เขาจึงนำโอรสหัวปีซึ่งจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปมาฆ่าและเผาบูชายัญบนกำแพงเมือง พวกเขาคั่งแค้นอิสราเอลยิ่งนักและต่างถอนทัพกลับไปยังดินแดนของตน

Notas al pie

  1. 3:1 ภาษาฮีบรูว่าเยโฮรัมเป็นอีกรูปหนึ่งของโยรัมเช่นเดียวกับข้อ 6
  2. 3:11 หรือเคยเป็นผู้เทน้ำใส่มือเอลียาห์
  3. 3:25 หรือจนเหลือแต่คีร์หะเรเสทที่ก้อนหินยังอยู่ในที่เดิม

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 3

1犹 大 王 约 沙 法 十 八 年 , 亚 哈 的 儿 子 约 兰 在 撒 玛 利 亚 登 基 作 了 以 色 列 王 十 二 年 。

他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 但 不 至 像 他 父 母 所 行 的 , 因 为 除 掉 他 父 所 造 巴 力 的 柱 像 。

然 而 , 他 贴 近 尼 八 的 儿 子 耶 罗 波 安 使 以 色 列 人 陷 在 罪 里 的 那 罪 , 总 不 离 开 。

摩 押 王 米 沙 牧 养 许 多 羊 , 每 年 将 十 万 羊 羔 的 毛 和 十 万 公 绵 羊 的 毛 给 以 色 列 王 进 贡 。

亚 哈 死 後 , 摩 押 王 背 叛 以 色 列 王 。

那 时 约 兰 王 出 撒 玛 利 亚 , 数 点 以 色 列 众 人 。

前 行 的 时 候 , 差 人 去 见 犹 大 王 约 沙 法 , 说 : 摩 押 王 背 叛 我 , 你 肯 同 我 去 攻 打 摩 押 麽 ? 他 说 : 我 肯 上 去 , 你 我 不 分 彼 此 , 我 的 民 与 你 的 民 一 样 , 我 的 马 与 你 的 马 一 样 。

约 兰 说 : 我 们 从 哪 条 路 上 去 呢 ? 回 答 说 : 从 以 东 旷 野 的 路 上 去 。

於 是 , 以 色 列 王 和 犹 大 王 , 并 以 东 王 , 都 一 同 去 绕 行 七 日 的 路 程 ; 军 队 和 所 带 的 牲 畜 没 有 水 喝 。

10 以 色 列 王 说 : 哀 哉 ! 耶 和 华 招 聚 我 们 这 三 王 , 乃 要 交 在 摩 押 人 的 手 里 。

11 约 沙 法 说 : 这 里 不 是 有 耶 和 华 的 先 知 麽 ? 我 们 可 以 托 他 求 问 耶 和 华 。 以 色 列 王 的 一 个 臣 子 回 答 说 : 这 里 有 沙 法 的 儿 子 以 利 沙 , 就 是 从 前 服 事 以 利 亚 的 ( 原 文 作 倒 水 在 以 利 亚 手 上 的 ) 。

12 约 沙 法 说 : 他 必 有 耶 和 华 的 话 。 於 是 以 色 列 王 和 约 沙 法 , 并 以 东 王 都 下 去 见 他 。

13 以 利 沙 对 以 色 列 王 说 : 我 与 你 何 干 ? 去 问 你 父 亲 的 先 知 和 你 母 亲 的 先 知 罢 ! 以 色 列 王 对 他 说 : 不 要 这 样 说 , 耶 和 华 招 聚 我 们 这 三 王 , 乃 要 交 在 摩 押 人 的 手 里 。

14 以 利 沙 说 : 我 指 着 所 事 奉 永 生 的 万 军 耶 和 华 起 誓 , 我 若 不 看 犹 大 王 约 沙 法 的 情 面 , 必 不 理 你 , 不 顾 你 。

15 现 在 你 们 给 我 找 一 个 弹 琴 的 来 。 弹 琴 的 时 候 , 耶 和 华 的 灵 ( 原 文 作 手 ) 就 降 在 以 利 沙 身 上 。

16 他 便 说 : 耶 和 华 如 此 说 : 你 们 要 在 这 谷 中 满 处 挖 沟 ;

17 因 为 耶 和 华 如 此 说 : 你 们 虽 不 见 风 , 不 见 雨 , 这 谷 必 满 了 水 , 使 你 们 和 牲 畜 有 水 喝 。

18 在 耶 和 华 眼 中 这 还 算 为 小 事 , 他 也 必 将 摩 押 人 交 在 你 们 手 中 。

19 你 们 必 攻 破 一 切 坚 城 美 邑 , 砍 伐 各 种 佳 树 , 塞 住 一 切 水 泉 , 用 石 头 糟 踏 一 切 美 田 。

20 次 日 早 晨 , 约 在 献 祭 的 时 候 , 有 水 从 以 东 而 来 , 遍 地 就 满 了 水 。

21 摩 押 众 人 听 见 这 三 王 上 来 要 与 他 们 争 战 , 凡 能 顶 盔 贯 甲 的 , 无 论 老 少 , 尽 都 聚 集 站 在 边 界 上 。

22 次 日 早 晨 , 日 光 照 在 水 上 , 摩 押 人 起 来 , 看 见 对 面 水 红 如 血 ,

23 就 说 : 这 是 血 啊 ! 必 是 三 王 互 相 击 杀 , 俱 都 灭 亡 。 摩 押 人 哪 , 我 们 现 在 去 抢 夺 财 物 罢 !

24 摩 押 人 到 了 以 色 列 营 , 以 色 列 人 就 起 来 攻 打 他 们 , 以 致 他 们 在 以 色 列 人 面 前 逃 跑 。 以 色 列 人 往 前 追 杀 摩 押 人 , 直 杀 入 摩 押 的 境 内 ,

25 拆 毁 摩 押 的 城 邑 , 各 人 抛 石 填 满 一 切 美 田 , 塞 住 一 切 水 泉 , 砍 伐 各 种 佳 树 , 只 剩 下 吉 珥 哈 列 设 的 石 墙 ; 甩 石 的 兵 在 四 围 攻 打 那 城 。

26 摩 押 王 见 阵 势 甚 大 , 难 以 对 敌 , 就 率 领 七 百 拿 刀 的 兵 , 要 冲 过 阵 去 到 以 东 王 那 里 , 却 是 不 能 ;

27 便 将 那 应 当 接 续 他 作 王 的 长 子 , 在 城 上 献 为 燔 祭 。 以 色 列 人 遭 遇 耶 和 华 的 大 怒 ( 或 作 招 人 痛 恨 ) , 於 是 三 王 离 开 摩 押 王 , 各 回 本 国 去 了 。