2 พงศ์กษัตริย์ 24 TNCV - 列 王 紀 下 24 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 24

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 24

1ในรัชกาลของเยโฮยาคิม กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมารุกรานดินแดน เยโฮยาคิมตกเป็นข้ารับใช้ของพระองค์สามปี แล้วทรงเปลี่ยนใจกบฏต่อเนบูคัดเนสซาร์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งชาวบาบิโลน[a] อารัม โมอับ และอัมโมนมาปล้นและทำลายยูดาห์ตามที่พระองค์ได้ทรงเตือนผ่านทางบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้เกิดแก่ยูดาห์ตามพระบัญชาของ องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะกวาดล้างพวกเขาออกไปให้พ้นพระพักตร์เนื่องจากบาปทั้งหลายของมนัสเสห์และสิ่งทั้งปวงที่ทรงทำ รวมทั้งการทำให้เลือดของผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งไหล เพราะทรงทำให้เยรูซาเล็มนองด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเต็มพระทัยที่จะอภัยให้

เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของเยโฮยาคิมและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? เยโฮยาคิมทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเยโฮยาคีนโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

ฟาโรห์แห่งอียิปต์ไม่ได้ยกทัพกลับมาอีก เพราะกษัตริย์บาบิโลนทรงยึดดินแดนทั้งหมดของพระองค์ตั้งแต่ลำน้ำแห่งอียิปต์จดแม่น้ำยูเฟรติส

กษัตริย์เยโฮยาคีนแห่งยูดาห์

เมื่อเยโฮยาคีนขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุสิบแปดพรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสามเดือน ราชมารดาคือเนหุชทาธิดาของเอลนาธันจากเยรูซาเล็ม เยโฮยาคีนทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่บรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงทำ

10 ในรัชกาลนี้เอง กองทัพของเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนบุกมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้ 11 ระหว่างที่ล้อมอยู่นั้น เนบูคัดเนสซาร์เองเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม 12 กษัตริย์เยโฮยาคีนแห่งยูดาห์ ราชมารดา และขุนนางข้าราชการทั้งปวงยอมจำนนแก่เนบูคัดเนสซาร์

ในปีที่แปดแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ เยโฮยาคีนถูกจับไปเป็นเชลย 13 ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ เนบูคัดเนสซาร์ริบเอาสมบัติทั้งปวงจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระราชวังกลับไป ตลอดจนภาชนะเครื่องใช้ทองคำทั้งหมดซึ่งกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลให้ทำขึ้นเพื่อใช้ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย 14 เนบูคัดเนสซาร์ทรงจับกุมเชลยหนึ่งหมื่นคนไปจากกรุงเยรูซาเล็ม มีทั้งข้าราชการ นักรบ ช่างฝีมือ และช่างโลหะต่างๆ เหลือไว้แต่ราษฎรที่ยากไร้ที่สุด

15 เนบูคัดเนสซาร์ทรงจับกุมตัวเยโฮยาคีนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน รวมทั้งเหล่ามเหสี ราชมารดา ข้าราชการ และชนชั้นผู้นำของยูดาห์ด้วย 16 ทั้งทรงคุมตัวเหล่านักรบทั้งหมดเจ็ดพันคนไปยังบาบิโลน ล้วนแต่แข็งแรงและพร้อมที่จะออกรบ และช่างโลหะกับช่างฝีมืออีกหนึ่งพันคน 17 จากนั้นทรงแต่งตั้งมัททานิยาห์ ลุงของเยโฮยาคีนให้เป็นกษัตริย์แทนและเปลี่ยนพระนามเป็นเศเดคียาห์

กษัตริย์เศเดคียาห์แห่งยูดาห์

18 เมื่อเศเดคียาห์ขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 21 พรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบเอ็ดปี ราชมารดาคือฮามุทาลธิดาของเยเรมีย์จากลิบนาห์ 19 เศเดคียาห์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่เยโฮยาคิมได้ทรงทำ 20 เนื่องด้วยพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จึงเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ และในที่สุดพระองค์ทรงเหวี่ยงพวกเขาพ้นจากพระพักตร์ของพระองค์

กรุงเยรูซาเล็มล่มสลาย

ครั้งนั้นเศเดคียาห์ทรงกบฏต่อกษัตริย์บาบิโลน

Notas al pie

  1. 24:2 หรือเคลเดีย

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 24

1约 雅 敬 年 间 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 上 到 犹 大 ; 约 雅 敬 服 事 他 三 年 , 然 後 背 叛 他 。

耶 和 华 使 迦 勒 底 军 、 亚 兰 军 、 摩 押 军 , 和 亚 扪 人 的 军 来 攻 击 约 雅 敬 , 毁 灭 犹 大 , 正 如 耶 和 华 藉 他 仆 人 众 先 知 所 说 的 。

这 祸 临 到 犹 大 人 , 诚 然 是 耶 和 华 所 命 的 , 要 将 他 们 从 自 己 面 前 赶 出 , 是 因 玛 拿 西 所 犯 的 一 切 罪 ;

又 因 他 流 无 辜 人 的 血 , 充 满 了 耶 路 撒 冷 ; 耶 和 华 决 不 肯 赦 免 。

约 雅 敬 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。

约 雅 敬 与 他 列 祖 同 睡 。 他 儿 子 约 雅 斤 接 续 他 作 王 。

埃 及 王 不 再 从 他 国 中 出 来 ; 因 为 巴 比 伦 王 将 埃 及 王 所 管 之 地 , 从 埃 及 小 河 直 到 伯 拉 河 都 夺 去 了 。

约 雅 斤 登 基 的 时 候 年 十 八 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 三 个 月 。 他 母 亲 名 叫 尼 护 施 他 , 是 耶 路 撒 冷 人 以 利 拿 单 的 女 儿 。

约 雅 斤 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 效 法 他 父 亲 一 切 所 行 的 。

10 那 时 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 的 军 兵 上 到 耶 路 撒 冷 , 围 困 城 。

11 当 他 军 兵 围 困 城 的 时 候 , 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 就 亲 自 来 了 。

12 犹 大 王 约 雅 斤 和 他 母 亲 、 臣 仆 、 首 领 、 太 监 一 同 出 城 , 投 降 巴 比 伦 王 ; 巴 比 伦 王 便 拿 住 他 。 那 时 是 巴 比 伦 王 第 八 年 。

13 巴 比 伦 王 将 耶 和 华 殿 和 王 宫 里 的 宝 物 都 拿 去 了 , 将 以 色 列 王 所 罗 门 所 造 耶 和 华 殿 里 的 金 器 都 毁 坏 了 , 正 如 耶 和 华 所 说 的 ;

14 又 将 耶 路 撒 冷 的 众 民 和 众 首 领 , 并 所 有 大 能 的 勇 士 , 共 一 万 人 , 连 一 切 木 匠 、 铁 匠 都 掳 了 去 ; 除 了 国 中 极 贫 穷 的 人 以 外 , 没 有 剩 下 的 ;

15 并 将 约 雅 斤 和 王 母 、 后 妃 、 太 监 , 与 国 中 的 大 官 , 都 从 耶 路 撒 冷 掳 到 巴 比 伦 去 了 ;

16 又 将 一 切 勇 士 七 千 人 和 木 匠 、 铁 匠 一 千 人 , 都 是 能 上 阵 的 勇 士 , 全 掳 到 巴 比 伦 去 了 。

17 巴 比 伦 王 立 约 雅 斤 的 叔 叔 玛 探 雅 代 替 他 作 王 , 给 玛 探 雅 改 名 叫 西 底 家 。

18 西 底 家 登 基 的 时 候 年 二 十 一 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 十 一 年 。 他 母 亲 名 叫 哈 慕 他 , 是 立 拿 人 耶 利 米 的 女 儿 。

19 西 底 家 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 是 照 约 雅 敬 一 切 所 行 的 。

20 因 此 耶 和 华 的 怒 气 在 耶 路 撒 冷 和 犹 大 发 作 , 以 致 将 人 民 从 自 己 面 前 赶 出 。