2 พงศ์กษัตริย์ 21 TNCV - 列 王 紀 下 21 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 21

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 21

กษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์

1เมื่อมนัสเสห์ขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา และทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 55 ปี ราชมารดาคือ เฮฟซีบาห์ มนัสเสห์ทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามแบบอย่างอันน่าชิงชังของชนชาติทั้งหลายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอล มนัสเสห์ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายซึ่งเฮเซคียาห์ราชบิดาได้ทรงทำลายทิ้งไปขึ้นมาใหม่ ทั้งทรงสร้างแท่นบูชาพระบาอัลและเสาเจ้าแม่อาเชราห์เหมือนที่กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลได้ทรงทำ ทรงกราบไหว้นมัสการดวงดาวทั้งปวงในฟากฟ้า พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับพระต่างๆ ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เราจะสถาปนานามของเราไว้ในเยรูซาเล็ม” พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสำหรับดวงดาวทั้งปวงในฟากฟ้าที่ลานทั้งสองของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงนำโอรสของพระองค์เองมาเผาบูชายัญ [a] ทรงใช้เวทมนตร์คาถาและถือโชคชะตาราศี ทรงปรึกษาคนทรงและหมอดู ทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและยั่วยุพระพิโรธของพระองค์

มนัสเสห์ทรงสร้างเสาสลักของเจ้าแม่อาเชราห์แล้วตั้งไว้ในพระวิหารที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้กับดาวิดและโซโลมอนราชโอรสว่า “เราจะสถาปนานามของเราไว้เป็นนิตย์ในวิหารแห่งนี้และในเยรูซาเล็มซึ่งเราได้เลือกสรรจากทุกเผ่าของอิสราเอล ขอเพียงแต่ชนอิสราเอลใส่ใจปฏิบัติตามคำสั่งของเราและบทบัญญัติทั้งปวงซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราให้ไว้ เราก็จะไม่ทำให้พวกเขาต้องระเห็จจากดินแดนที่เรายกให้บรรพบุรุษของพวกเขาอีกเลย” แต่เหล่าประชากรไม่ยอมฟัง มนัสเสห์ชักนำพวกเขาให้หลงผิดไป พวกเขาจึงทำสิ่งที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าชนชาติต่างๆ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำลายไปให้พ้นหน้าชนอิสราเอลเสียอีก

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์ว่า 11 “เนื่องจากกษัตริย์มนัสเสห์แห่งยูดาห์ได้ทำบาปที่น่าชิงชังเหล่านี้ และยังชั่วร้ายยิ่งกว่าชาวอาโมไรต์ซึ่งเคยอยู่มาก่อน และเนื่องจากเขาได้ชักนำชนยูดาห์ให้ทำบาปด้วยรูปเคารพทั้งหลายของเขา 12 ฉะนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราจะนำภัยพิบัติมาสู่เยรูซาเล็มและยูดาห์จนทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะถึงกับขนลุกขนพอง 13 เราจะลงโทษเยรูซาเล็มเหมือนที่ทำแก่เมืองสะมาเรียและแก่พงศ์พันธุ์ของอาหับ[b] เราจะกวาดล้างเยรูซาเล็มเหมือนคนล้างชามเช็ดแล้วคว่ำทิ้งไว้ 14 เราจะทิ้งชนหยิบมือที่เหลือแห่งกรรมสิทธิ์ของเราและมอบพวกเขาให้แก่ศัตรู เขาจะถูกปล้น และถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย 15 เพราะพวกเขาได้ทำสิ่งที่ชั่วในสายตาของเรา ยั่วโทสะเรา นับตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาออกมาจากอียิปต์จวบจนบัดนี้”

16 มนัสเสห์ไม่เพียงแต่ชักนำชนยูดาห์ให้ทำบาป ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ยังได้ประหารคนบริสุทธิ์เป็นจำนวนมากจนเลือดนองทั่วทั้งกรุงเยรูซาเล็ม

17 เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของมนัสเสห์ พระราชกิจทั้งสิ้นและบาปที่ทรงทำ มีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 18 มนัสเสห์ทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในอุทยานของพระราชวังที่อุสซา แล้วอาโมนโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

กษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์

19 เมื่ออาโมนขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 22 พรรษาและทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มสองปี ราชมารดาคือเมชุลเลเมทธิดาของฮารูสจากโยทบาห์ 20 อาโมนทรงทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามอย่างมนัสเสห์ราชบิดา 21 อาโมนทรงดำเนินตามรอยราชบิดา พระองค์ทรงกราบไหว้นมัสการรูปเคารพทั้งหลายที่ราชบิดานมัสการ 22 พระองค์ทรงละทิ้งพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษและไม่ได้ดำเนินในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า

23 ข้าราชบริพารของอาโมนสมคบกันปลงพระชนม์พระองค์ในพระราชวัง 24 ประชาชนในดินแดนนั้นจึงประหารชีวิตผู้ลอบปลงพระชนม์กษัตริย์อาโมนทุกคน แล้วแต่งตั้งโยสิยาห์โอรสของอาโมนขึ้นครองราชย์แทน

25 เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของอาโมนและสิ่งที่ทรงทำมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 26 พระองค์ทรงถูกฝังไว้ที่สุสานของพระองค์ในอุทยานที่อุสซา แล้วโยสิยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Notas al pie

  1. 21:6 หรือให้โอรสของพระองค์เองลุยไฟ
  2. 21:13 ภาษาฮีบรูว่าเราจะขึงเชือกวัดเหนือเยรูซาเล็มเหมือนที่ทำกับสะมาเรีย และใช้สายดิ่งวัดเหมือนที่ทำกับพงศ์พันธุ์ของอาหับ

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 21

1玛 拿 西 登 基 的 时 候 年 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 五 十 五 年 。 他 母 亲 名 叫 协 西 巴 。

玛 拿 西 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 效 法 耶 和 华 在 以 色 列 人 面 前 赶 出 的 外 邦 人 所 行 可 憎 的 事 。

重 新 建 筑 他 父 希 西 家 所 毁 坏 的 邱 坛 , 又 为 巴 力 筑 坛 , 做 亚 舍 拉 像 , 效 法 以 色 列 王 亚 哈 所 行 的 , 且 敬 拜 事 奉 天 上 的 万 象 ;

在 耶 和 华 殿 宇 中 筑 坛 。 耶 和 华 曾 指 着 这 殿 说 : 我 必 立 我 的 名 在 耶 路 撒 冷 。

他 在 耶 和 华 殿 的 两 院 中 为 天 上 的 万 象 筑 坛 ,

并 使 他 的 儿 子 经 火 , 又 观 兆 , 用 法 术 , 立 交 鬼 的 和 行 巫 术 的 , 多 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 惹 动 他 的 怒 气 ;

又 在 殿 内 立 雕 刻 的 亚 舍 拉 像 。 耶 和 华 曾 对 大 卫 和 他 儿 子 所 罗 门 说 : 我 在 以 色 列 众 支 派 中 所 选 择 的 耶 路 撒 冷 和 这 殿 , 必 立 我 的 名 , 直 到 永 远 。

以 色 列 人 若 谨 守 遵 行 我 一 切 所 吩 咐 他 们 的 和 我 仆 人 摩 西 所 吩 咐 他 们 的 一 切 律 法 , 我 就 不 再 使 他 们 挪 移 离 开 我 所 赐 给 他 们 列 祖 之 地 。

他 们 却 不 听 从 。 玛 拿 西 引 诱 他 们 行 恶 , 比 耶 和 华 在 以 色 列 人 面 前 所 灭 的 列 国 更 甚 。

10 耶 和 华 藉 他 仆 人 众 先 知 说 :

11 因 犹 大 王 玛 拿 西 行 这 些 可 憎 的 恶 事 比 先 前 亚 摩 利 人 所 行 的 更 甚 , 使 犹 大 人 拜 他 的 偶 像 , 陷 在 罪 里 ;

12 所 以 耶 和 华 ─ 以 色 列 的 神 如 此 说 : 我 必 降 祸 与 耶 路 撒 冷 和 犹 大 , 叫 一 切 听 见 的 人 无 不 耳 鸣 。

13 我 必 用 量 撒 玛 利 亚 的 准 绳 和 亚 哈 家 的 线 铊 拉 在 耶 路 撒 冷 上 , 必 擦 净 耶 路 撒 冷 , 如 人 擦 盘 , 将 盘 倒 扣 。

14 我 必 弃 掉 所 馀 剩 的 子 民 ( 原 文 作 产 业 ) , 把 他 们 交 在 仇 敌 手 中 , 使 他 们 成 为 一 切 仇 敌 掳 掠 之 物 ;

15 是 因 他 们 自 从 列 祖 出 埃 及 直 到 如 今 , 常 行 我 眼 中 看 为 恶 的 事 , 惹 动 我 的 怒 气 。

16 玛 拿 西 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 使 犹 大 人 陷 在 罪 里 , 又 流 许 多 无 辜 人 的 血 , 充 满 了 耶 路 撒 冷 , 从 这 边 直 到 那 边 。

17 玛 拿 西 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 和 他 所 犯 的 罪 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。

18 玛 拿 西 与 他 列 祖 同 睡 , 葬 在 自 己 宫 院 乌 撒 的 园 内 ; 他 儿 子 亚 们 接 续 他 作 王 。

19 亚 们 登 基 的 时 候 年 二 十 二 岁 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 二 年 。 他 母 亲 名 叫 米 舒 利 密 , 是 约 提 巴 人 哈 鲁 斯 的 女 儿 。

20 亚 们 行 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 的 事 , 与 他 父 亲 玛 拿 西 所 行 的 一 样 ;

21 行 他 父 亲 一 切 所 行 的 , 敬 奉 他 父 亲 所 敬 奉 的 偶 像 ,

22 离 弃 耶 和 华 ─ 他 列 祖 的 神 , 不 遵 行 耶 和 华 的 道 。

23 亚 们 王 的 臣 仆 背 叛 他 , 在 宫 里 杀 了 他 。

24 但 国 民 杀 了 那 些 背 叛 亚 们 王 的 人 , 立 他 儿 子 约 西 亚 接 续 他 作 王 。

25 亚 们 其 馀 所 行 的 事 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。

26 亚 们 葬 在 乌 撒 的 园 内 自 己 的 坟 墓 里 。 他 儿 子 约 西 亚 接 续 他 作 王 。