2 พงศ์กษัตริย์ 20 TNCV - 列 王 紀 下 20 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 20

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 20

เฮเซคียาห์ประชวร

1ครั้งนั้นเฮเซคียาห์ประชวรหนักใกล้สิ้นพระชนม์ ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอาโมศมาเข้าเฝ้าพระองค์และทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยเพราะเจ้าจะไม่หายป่วย แต่เจ้ากำลังจะตาย”

เฮเซคียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าหากำแพง และอธิษฐานทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ยอมอุทิศตนอย่างสิ้นสุดใจและทำสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์อย่างไร” แล้วเฮเซคียาห์ก็ทรงกันแสงอย่างขมขื่น

ก่อนที่อิสยาห์จะก้าวพ้นเขตลานชั้นกลาง พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเขาว่า “จงกลับไปบอกเฮเซคียาห์ผู้นำของประชากรของเราว่า ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของท่านตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินคำอธิษฐานและได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้ว เราจะรักษาเจ้า วันที่สามนับจากนี้เจ้าจะลุกจากเตียงไปที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เราจะต่ออายุให้เจ้าอีกสิบห้าปี และเราจะช่วยเจ้ากับเมืองนี้ให้พ้นจากมือกษัตริย์อัสซีเรีย เราจะปกป้องเมืองนี้ไว้เพื่อตัวเราเองและเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเรา’ ”

แล้วอิสยาห์กล่าวว่า “จงเตรียมยาพอกจากมะเดื่อ” พวกเขาจึงทำตามนั้นและนำมาพอกที่ฝี แล้วเฮเซคียาห์ก็หายประชวร

เฮเซคียาห์ตรัสถามอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสำคัญให้รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเรา และวันที่สามนับจากนี้เราจะขึ้นไปยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อีก?”

อิสยาห์ตอบว่า “นี่เป็นหมายสำคัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้แก่ท่าน เพื่อแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำตามที่ทรงสัญญาไว้คือ ท่านอยากให้เงาเคลื่อนไปข้างหน้าสิบขั้น หรือถอยหลังไปสิบขั้น?”

10 เฮเซคียาห์ตรัสว่า “การที่เงาจะเคลื่อนไปข้างหน้าสิบขั้นก็เป็นเรื่องปกติ ดังนั้นขอให้ถอยหลังสิบขั้นก็แล้วกัน”

11 ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์จึงกราบทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เงาบนนาฬิกาแดดของอาหัสเคลื่อนถอยหลังไปสิบขั้น

คณะทูตจากบาบิโลน

12 ครั้งนั้นเมโรดัคบาลาดันโอรสของกษัตริย์บาลาดันแห่งบาบิโลนได้ทราบข่าวว่าเฮเซคียาห์ประชวรก็ส่งสาส์นและของกำนัลมาให้ 13 เฮเซคียาห์ต้อนรับผู้ส่งสาส์นเหล่านั้นและทรงอวดสมบัติทั้งสิ้นในท้องพระคลังให้พวกเขาชม คือเงิน ทอง เครื่องเทศ น้ำมันอย่างดี อาวุธยุทโธปกรณ์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ไม่มีสักสิ่งเดียวในพระราชวังหรือทั่วอาณาจักรที่เฮเซคียาห์ไม่ได้อวด

14 แล้วผู้เผยพระวจนะอิสยาห์มาเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ และทูลถามว่า “คนพวกนี้พูดอะไร? พวกเขามาจากไหน?”

เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “มาจากบาบิโลนดินแดนอันไกลโพ้น”

15 ผู้เผยพระวจนะทูลถามว่า “พวกเขาได้เห็นอะไรในวังของท่านบ้าง?”

เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “พวกเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสักสิ่งเดียวในท้องพระคลังที่เราไม่ได้ให้พวกเขาดู”

16 อิสยาห์จึงกล่าวแก่เฮเซคียาห์ว่า “จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ว่า 17 เวลานั้นจะมาถึงอย่างแน่นอน เมื่อทุกอย่างในวังของเจ้าและทุกสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมไว้จวบจนบัดนี้จะถูกกวาดไปยังบาบิโลน จะไม่มีอะไรเหลือเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ 18 และวงศ์วานของเจ้าบางคน เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้าเองจะถูกกวาดต้อนไป ต้องกลายเป็นขันทีอยู่ในวังของกษัตริย์บาบิโลน”

19 เฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ท่านว่ามาก็ดีอยู่” เพราะเฮเซคียาห์ดำริว่า “อย่างน้อยก็ยังจะมีความสงบสุขและความมั่นคงปลอดภัยในชั่วอายุของเราไม่ใช่หรือ?”

20 เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของเฮเซคียาห์ ความสำเร็จทั้งปวง การสร้างสระน้ำและท่อส่งน้ำมายังตัวเมืองมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 21 เฮเซคียาห์ทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ แล้วมนัสเสห์โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 20

1那 时 , 希 西 家 病 得 要 死 。 亚 摩 斯 的 儿 子 先 知 以 赛 亚 去 见 他 , 对 他 说 : 耶 和 华 如 此 说 : 你 当 留 遗 命 与 你 的 家 , 因 为 你 必 死 , 不 能 活 了 。

希 西 家 就 转 脸 朝 墙 , 祷 告 耶 和 华 说 :

耶 和 华 啊 , 求 你 记 念 我 在 你 面 前 怎 样 存 完 全 的 心 , 按 诚 实 行 事 , 又 做 你 眼 中 所 看 为 善 的 。 希 西 家 就 痛 哭 了 。

以 赛 亚 出 来 , 还 没 有 到 中 院 ( 院 或 作 城 ) , 耶 和 华 的 话 就 临 到 他 , 说 :

你 回 去 告 诉 我 民 的 君 希 西 家 说 : 耶 和 华 ─ 你 祖 大 卫 的 神 如 此 说 : 我 听 见 了 你 的 祷 告 , 看 见 了 你 的 眼 泪 , 我 必 医 治 你 ; 到 第 三 日 , 你 必 上 到 耶 和 华 的 殿 。

我 必 加 增 你 十 五 年 的 寿 数 , 并 且 我 要 救 你 和 这 城 脱 离 亚 述 王 的 手 。 我 为 自 己 和 我 仆 人 大 卫 的 缘 故 , 必 保 护 这 城 。

以 赛 亚 说 : 当 取 一 块 无 花 果 饼 来 。 人 就 取 了 来 , 贴 在 疮 上 , 王 便 痊 愈 了 。

希 西 家 问 以 赛 亚 说 : 耶 和 华 必 医 治 我 , 到 第 三 日 , 我 能 上 耶 和 华 的 殿 , 有 甚 麽 兆 头 呢 ?

以 赛 亚 说 : 耶 和 华 必 成 就 他 所 说 的 。 这 是 他 给 你 的 兆 头 : 你 要 日 影 向 前 进 十 度 呢 ? 是 要 往 後 退 十 度 呢 ?

10 希 西 家 回 答 说 : 日 影 向 前 进 十 度 容 易 , 我 要 日 影 往 後 退 十 度 。

11 先 知 以 赛 亚 求 告 耶 和 华 , 耶 和 就 使 亚 哈 斯 的 日 晷 向 前 进 的 日 影 , 往 後 退 了 十 度 。

12 那 时 , 巴 比 伦 王 巴 拉 但 的 儿 子 比 罗 达 . 巴 拉 但 听 见 希 西 家 病 而 痊 愈 , 就 送 书 信 和 礼 物 给 他 。

13 希 西 家 听 从 使 者 的 话 , 就 把 他 宝 库 的 金 子 、 银 子 、 香 料 、 贵 重 的 膏 油 , 和 他 武 库 的 一 切 军 器 , 并 他 所 有 的 财 宝 , 都 给 他 们 看 。 他 家 中 和 他 全 国 之 内 , 希 西 家 没 有 一 样 不 给 他 们 看 的 。

14 於 是 先 知 以 赛 亚 来 见 希 西 家 王 , 问 他 说 : 这 些 人 说 甚 麽 ? 他 们 从 哪 里 来 见 你 ? 希 西 家 说 : 他 们 从 远 方 的 巴 比 伦 来 。

15 以 赛 亚 说 : 他 们 在 你 家 里 看 见 了 甚 麽 ? 希 西 家 说 : 凡 我 家 中 所 有 的 , 他 们 都 看 见 了 ; 我 财 宝 中 没 有 一 样 不 给 他 们 看 的 。

16 以 赛 亚 对 希 西 家 说 : 你 要 听 耶 和 华 的 话 ,

17 日 子 必 到 , 凡 你 家 里 所 有 的 , 并 你 列 祖 积 蓄 到 如 今 的 , 都 要 被 掳 到 巴 比 伦 去 , 不 留 下 一 样 。 这 是 耶 和 华 说 的 。

18 并 且 从 你 本 身 所 生 的 众 子 , 其 中 必 有 被 掳 去 在 巴 比 伦 王 宫 里 当 太 监 的 。

19 希 西 家 对 以 赛 亚 说 : 你 所 说 耶 和 华 的 话 甚 好 ! 若 在 我 的 年 日 中 有 太 平 和 稳 固 的 景 况 , 岂 不 是 好 麽 ?

20 希 西 家 其 馀 的 事 和 他 的 勇 力 , 他 怎 样 挖 池 、 挖 沟 、 引 水 入 城 , 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。

21 希 西 家 与 他 列 祖 同 睡 。 他 儿 子 玛 拿 西 接 续 他 作 王 。