2 พงศ์กษัตริย์ 12 TNCV - 列 王 紀 下 12 CUVS

2 พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 12

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 12

โยอาชทรงซ่อมแซมพระวิหาร

1โยอาชขึ้นเป็นกษัตริย์ตรงกับปีที่เจ็ดของรัชกาลกษัตริย์เยฮู พระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่สี่สิบปี ราชมารดาคือศิบียาห์จากเบเออร์เชบา โยอาชทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหลายปีที่มีปุโรหิตเยโฮยาดาคอยถวายคำปรึกษา แต่สถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายยังไม่ถูกทำลาย ประชากรยังคงไปถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมที่นั่น

โยอาชตรัสกับเหล่าปุโรหิตว่า “จงรวบรวมเงินที่ผู้คนนำมาถวายที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือเงินที่เรียกเก็บรายบุคคลจากการทำสำมะโนประชากร เงินถวายตามคำปฏิญาณ และเงินถวายตามความสมัครใจให้แก่พระวิหาร ให้ปุโรหิตทุกคนรับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินคนใดคนหนึ่ง แล้วใช้เงินนั้นซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุด”

แต่จนถึงปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลโยอาช บรรดาปุโรหิตก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหาร โยอาชจึงเรียกเยโฮยาดาและปุโรหิตอื่นๆ มาเข้าเฝ้าและตรัสถามว่า “เหตุใดท่านทั้งหลายจึงยังไม่ได้ซ่อมแซมพระวิหารส่วนที่ชำรุด? ต่อแต่นี้ไปอย่ารับเงินจากผู้ดูแลรักษาเงินอีกเลย แต่จงมอบไว้สำหรับการบูรณะซ่อมแซมพระวิหาร” บรรดาปุโรหิตจึงตกลงกันว่าจะไม่รับเงินจากประชาชนอีกต่อไป และจะไม่ดำเนินการซ่อมแซมพระวิหารเอง

ปุโรหิตเยโฮยาดาเจาะรูไว้ที่ฝาหีบใหญ่ และนำหีบมาตั้งไว้ที่ข้างขวาแท่นบูชา ตรงทางเข้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า ปุโรหิตที่เฝ้าประตูจะนำเงินถวายทั้งหมดที่คนนำมาถวายที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าหย่อนลงในหีบ 10 เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าในหีบมีเงินมากแล้ว ราชเลขาและมหาปุโรหิตจะนับเงินที่นำมาถวายในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเก็บใส่ถุง 11 หลังจากจัดสรรเงินที่นับแล้วก็นำไปมอบให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจ่ายให้ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง 12 ช่างก่อ ช่างสกัดหิน เพื่อซื้อไม้ซุงและหินสกัด และเพื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการซ่อมแซมพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

13 เงินถวายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับทำอ่างเงิน กรรไกรตัดไส้ตะเกียง อ่างประพรม แตร หรือภาชนะเงินหรือทองในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า 14 แต่จ่ายให้กับคนงานเพื่อการซ่อมแซมพระวิหารเท่านั้น 15 ไม่จำเป็นต้องมีรายงานบัญชีจากผู้ควบคุมการก่อสร้างเหล่านี้ เพราะพวกเขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแท้จริง 16 ส่วนเงินที่นำมาถวายเป็นเครื่องบูชาลบมลทินและเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นให้เป็นของปุโรหิต ไม่ต้องนำมาในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

17 ครั้งนั้นกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมมาโจมตีเมืองกัทและยึดเมืองไว้ได้ แล้วเคลื่อนทัพมุ่งหน้าจะมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม 18 แต่กษัตริย์โยอาชแห่งยูดาห์นำสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบรรพบุรุษ คือเยโฮชาฟัท เยโฮรัม และกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งยูดาห์ได้ถวาย พร้อมทั้งสิ่งของที่โยอาชเองได้ถวาย รวมถึงทองคำทั้งหมดในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและของพระราชวัง ส่งไปให้กษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัม ฮาซาเอลจึงถอนทัพจากเยรูซาเล็ม

19 เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของโยอาช และพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 20 ข้าราชการของโยอาชสมคบกันปลงพระชนม์พระองค์ที่เบธมิลโลบนเส้นทางจะไปสิลลา 21 ผู้ปลงพระชนม์คือโยซาบาดบุตรชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรโชเมอร์ โยอาชสิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้ร่วมกับบรรพบุรุษในเมืองดาวิด แล้วอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองราชย์แทน

Chinese Union Version (Simplified)

列 王 紀 下 12

1耶 户 第 七 年 , 约 阿 施 登 基 , 在 耶 路 撒 冷 作 王 四 十 年 。 他 母 亲 名 叫 西 比 亚 , 是 别 是 巴 人 。

约 阿 施 在 祭 司 耶 何 耶 大 教 训 他 的 时 候 , 就 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 ;

只 是 邱 坛 还 没 有 废 去 , 百 姓 仍 在 那 里 献 祭 烧 香 。

约 阿 施 对 众 祭 司 说 : 凡 奉 到 耶 和 华 殿 分 别 为 圣 之 物 所 值 通 用 的 银 子 , 或 各 人 当 纳 的 身 价 , 或 乐 意 奉 到 耶 和 华 殿 的 银 子 ,

你 们 当 从 所 认 识 的 人 收 了 来 , 修 理 殿 的 一 切 破 坏 之 处 。

无 奈 到 了 约 阿 施 王 二 十 三 年 , 祭 司 仍 未 修 理 殿 的 破 坏 之 处 。

所 以 约 阿 施 王 召 了 大 祭 司 耶 何 耶 大 和 众 祭 司 来 , 对 他 们 说 : 你 们 怎 麽 不 修 理 殿 的 破 坏 之 处 呢 ? 从 今 以 後 , 你 们 不 要 从 所 认 识 的 人 再 收 银 子 , 要 将 所 收 的 交 出 来 , 修 理 殿 的 破 坏 之 处 。

众 祭 司 答 应 不 再 收 百 姓 的 银 子 , 也 不 修 理 殿 的 破 坏 之 处 。

祭 司 耶 何 耶 大 取 了 一 个 柜 子 , 在 柜 盖 上 钻 了 一 个 窟 窿 , 放 於 坛 旁 , 在 进 耶 和 华 殿 的 右 边 ; 守 门 的 祭 司 将 奉 到 耶 和 华 殿 的 一 切 银 子 投 在 柜 里 。

10 他 们 见 柜 里 的 银 子 多 了 , 便 叫 王 的 书 记 和 大 祭 司 上 来 , 将 耶 和 华 殿 里 的 银 子 数 算 包 起 来 。

11 把 所 平 的 银 子 交 给 督 工 的 , 就 是 耶 和 华 殿 里 办 事 的 人 ; 他 们 把 银 子 转 交 修 理 耶 和 华 殿 的 木 匠 和 工 人 ,

12 并 瓦 匠 、 石 匠 , 又 买 木 料 和 凿 成 的 石 头 , 修 理 耶 和 华 殿 的 破 坏 之 处 , 以 及 修 理 殿 的 各 样 使 用 。

13 但 那 奉 到 耶 和 华 殿 的 银 子 , 没 有 用 以 做 耶 和 华 殿 里 的 银 杯 、 蜡 剪 、 碗 、 号 , 和 别 样 的 金 银 器 皿 ,

14 乃 将 那 银 子 交 给 督 工 的 人 修 理 耶 和 华 的 殿 ;

15 且 将 银 子 交 给 办 事 的 人 转 交 做 工 的 人 , 不 与 他 们 算 账 , 因 为 他 们 办 事 诚 实 。

16 惟 有 赎 愆 祭 、 赎 罪 祭 的 银 子 没 有 奉 到 耶 和 华 的 殿 , 都 归 祭 司 。

17 那 时 , 亚 兰 王 哈 薛 上 来 攻 打 迦 特 , 攻 取 了 , 就 定 意 上 来 攻 打 耶 路 撒 冷 。

18 犹 大 王 约 阿 施 将 他 列 祖 犹 大 王 约 沙 法 、 约 兰 、 亚 哈 谢 所 分 别 为 圣 的 物 和 自 己 所 分 别 为 圣 的 物 , 并 耶 和 华 殿 与 王 宫 府 库 里 所 有 的 金 子 都 送 给 亚 兰 王 哈 薛 ; 哈 薛 就 不 上 耶 路 撒 冷 来 了 。

19 约 阿 施 其 馀 的 事 , 凡 他 所 行 的 都 写 在 犹 大 列 王 记 上 。

20 约 阿 施 的 臣 仆 起 来 背 叛 , 在 下 悉 拉 的 米 罗 宫 那 里 将 他 杀 了 。

21 杀 他 的 那 臣 仆 就 是 示 米 押 的 儿 子 约 撒 甲 和 朔 默 的 儿 子 约 萨 拔 。 众 人 将 他 葬 在 大 卫 城 他 列 祖 的 坟 地 里 。 他 儿 子 亚 玛 谢 接 续 他 作 王 。