2 พงศาวดาร 15 TNCV - 2 Chronicles 15 NIRV

2 พงศาวดาร
Elegir capítulo 15

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 15

กษัตริย์อาสาทำการปฏิรูป

1พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนืออาซาริยาห์บุตรโอเดด เขาจึงออกมาต้อนรับอาสาและทูลว่า “ฟังข้าพเจ้าเถิด อาสาและชนยูดาห์กับเบนยามินทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเมื่อท่านอยู่กับพระองค์ หากท่านแสวงหาพระองค์ ก็จะพบพระองค์ แต่หากท่านละทิ้งพระองค์ พระองค์ก็จะทรงละทิ้งท่าน นานมาแล้วที่ในอิสราเอลไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้ ไม่มีปุโรหิตที่จะสอนและไม่มีบทบัญญัติ แต่ในยามทุกข์ลำเค็ญ พวกเขาหันกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล พวกเขาแสวงหาพระองค์ แล้วก็ได้พบพระองค์ ในครั้งนั้นการเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภัย เพราะคนที่อาศัยในดินแดนต่างๆ ตกอยู่ในสภาพโกลาหลวุ่นวายมาก ชาตินี้ขยี้ชาตินั้น เมืองนี้รบกับเมืองนั้น เพราะพระเจ้าทรงให้ความทุกข์ร้อนต่างๆ นานารุมกระหน่ำพวกเขา แต่ส่วนท่านจงเข้มแข็งและอย่ายอมแพ้เพราะผลงานของท่านจะได้รับบำเหน็จ”

เมื่ออาสาทรงสดับฟังถ้อยคำเหล่านี้และคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะอาซาริยาห์บุตรของโอเดด[a]ก็ทรงมีพระทัยเข้มแข็ง พระองค์ทรงกวาดล้างรูปเคารพอันน่าชิงชังออกจากทั่วดินแดนยูดาห์กับเบนยามิน และจากหัวเมืองต่างๆ ที่ทรงยึดมาได้ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม พระองค์ทรงซ่อมแซมแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้ามุขพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

จากนั้นพระองค์ทรงเรียกชาวยูดาห์และเบนยามินทั้งปวงกับผู้คนจากเอฟราอิม มนัสเสห์ และสิเมโอนผู้ได้มาตั้งถิ่นฐานท่ามกลางพวกเขามาชุมนุมกัน เพราะมีคนจำนวนมากจากฝ่ายอิสราเอลมาอยู่ฝ่ายพระองค์ เมื่อเห็นว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์

10 เขาทั้งปวงมาชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มในเดือนที่สามของปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลอาสา 11 ครั้งนั้นพวกเขาถวายวัวผู้เจ็ดร้อยตัวกับแกะและแพะเจ็ดพันตัวจากของเชลยที่พวกเขาได้นำกลับมาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 12 พวกเขาทำพันธสัญญาที่จะแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษด้วยสุดจิตสุดใจ 13 ทุกคนที่ไม่ยอมแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลต้องถูกประหารไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย ชายหรือหญิง 14 พวกเขาถวายปฏิญาณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงโห่ร้องอันดัง ด้วยเสียงแตรและเสียงเขาสัตว์ดังกระหึ่ม 15 ชนยูดาห์ทั้งปวงชื่นชมยินดีในคำปฏิญาณนั้นเพราะพวกเขาได้ทำด้วยสุดหัวใจ เขาแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นและได้พบพระองค์ ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้พวกเขาพักสงบทุกด้าน

16 กษัตริย์อาสายังทรงถอดพระนางมาอาคาห์เสด็จย่าของพระองค์ออกจากตำแหน่งพระพันปีหลวง เพราะพระนางได้สร้างเสาเจ้าแม่อาเชราห์อันน่ารังเกียจ อาสาทรงโค่นเสานั้น ทุบให้แหลกลาญ แล้วเผาทิ้งที่หุบเขาขิดโรน 17 แม้พระองค์ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายออกจากอิสราเอล แต่พระทัยของอาสาก็ภักดีแน่วแน่ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดพระชนม์ชีพ 18 พระองค์ทรงนำเงินและทองกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ซึ่งพระองค์กับราชบิดาได้ถวายแด่พระเจ้ามาไว้ในพระวิหารของพระเจ้า

19 ไม่มีสงครามอีกเลยจนปีที่สามสิบห้าแห่งรัชกาลอาสา

Notas al pie

  1. 15:8 ภาษาฮีบรูไม่มีวลีว่าอาซาริยาห์บุตรของ

New International Reader's Version

2 Chronicles 15

Asa Makes Judah a Better Nation

1The Spirit of God came on Azariah. He was the son of Oded. Azariah went out to meet Asa. He said to him, “Asa and all you people of Judah and Benjamin, listen to me. The Lord is with you when you are with him. If you really look for him, you will find him. But if you desert him, he will desert you. For a long time Israel didn’t worship the true God. They didn’t have a priest who taught them. So they didn’t know God’s law. But when they were in trouble, they turned to the Lord, the God of Israel. When they did, they found him. In those days it wasn’t safe to travel around. The people who lived in all the areas of the land were having a lot of trouble. One nation was crushing another. One city was crushing another. That’s because God was causing them to suffer terribly. But be strong. Don’t give up. God will reward you for your work.”

Asa heard that prophecy. He paid attention to the words of Azariah the prophet, the son of Oded. So Asa became bolder than ever. He removed the statues of gods from the whole land of Judah and Benjamin. He also removed them from the towns he had captured in the hills of Ephraim. He did it because the Lord hated those gods. Asa repaired the altar of the Lord. It was in front of the porch of the Lord’s temple.

Then Asa gathered together all the people of Judah and Benjamin. He also gathered together the people from Ephraim, Manasseh and Simeon who were living among them. Large numbers of people had come over to him from Israel. They came because they saw that the Lord his God was with him.

10 They gathered in Jerusalem. It was the third month of the 15th year of Asa’s rule. 11 At that time they sacrificed to the Lord 700 oxen and 7,000 sheep and goats. The animals were among the things they had taken after the battle. 12 They made a covenant to obey the Lord, the God of their people. They would obey him with all their heart and soul. 13 All those who wouldn’t obey the Lord, the God of Israel, would be killed. It wouldn’t matter how important they were. It wouldn’t matter whether they were men or women. 14 They made a promise to the Lord. They praised him out loud. They shouted. They blew trumpets and horns. 15 All the people of Judah were happy about the promise they had made. They turned to God with all their heart. When they did, they found him. So the Lord gave them peace and rest on every side.

16 King Asa also removed his grandmother Maakah from her position as queen mother. That’s because she had made a pole used to worship the female god named Asherah. The Lord hated it. So Asa cut it down. He broke it up. He burned it in the Kidron Valley. 17 Asa didn’t remove the high places from Israel. But he committed his whole life completely to the Lord. 18 He and his father had set apart silver, gold and other things to the Lord. Asa brought them into God’s temple.

19 There weren’t any more wars until the 35th year of Asa’s rule.