2 ทิโมธี 1 TNCV - 提 摩 太 後 書 1 CUVS

2 ทิโมธี
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

2 ทิโมธี 1

1จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์โดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

ถึงทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้า

ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแก่ท่าน

ให้กำลังใจให้สัตย์ซื่อ

เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืน ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้อยู่ด้วยจิตสำนึกอันใสสะอาดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้า เมื่อหวนนึกถึงน้ำตาของท่าน ข้าพเจ้าก็อยากจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่าน ซึ่งตั้งแต่แรกนั้นก็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนีสมารดาของท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าบัดนี้มีอยู่ในท่านเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรือง[a]ขึ้น เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขลาดอาย แต่ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ ความรัก และการรู้จักบังคับตนเองแก่เรา

ดังนั้นอย่าละอายที่จะเป็นพยานเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือละอายในตัวของข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำเพื่อพระองค์ แต่จงร่วมทนทุกข์กับข้าพเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเรามาสู่ชีวิตอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆ ของเราแต่เพราะพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เอง พระคุณนี้ได้ประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลา 10 แต่บัดนี้ทรงให้ประจักษ์แจ้งโดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ได้ทรงทำลายความตายและทรงนำชีวิตกับความเป็นอมตะมาสู่ความสว่างโดยทางข่าวประเสริฐ 11 และทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ป่าวประกาศ เป็นอัครทูต และเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้ 12 นั่นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทนทุกข์อย่างที่เป็นอยู่ กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อ และมั่นใจว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นได้

13 จงยึดถือแบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์ 14 สำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้น จงพิทักษ์รักษาไว้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลาย

15 ท่านก็ทราบว่าทุกคนในแคว้นเอเชียทิ้งข้าพเจ้าไปหมด รวมทั้งฟีเจลัสกับเฮอร์โมเกเนส

16 ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสเพราะเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยครั้งและไม่ละอายเลยที่ข้าพเจ้าถูกจองจำอยู่ 17 ตรงกันข้ามเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรม เขาพยายามเที่ยวสืบหาข้าพเจ้าจนพบ 18 ขอพระเจ้าทรงให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นด้วยเถิด! ท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆ ด้าน

Notas al pie

  1. 1:6 หรือพัดให้ติดไฟ

Chinese Union Version (Simplified)

提 摩 太 後 書 1

1奉 神 旨 意 , 照 着 在 基 督 耶 稣 里 生 命 的 应 许 , 作 基 督 耶 稣 使 徒 的 保 罗 ,

写 信 给 我 亲 爱 的 儿 子 提 摩 太 。 愿 恩 惠 、 怜 悯 、 平 安 从 父 神 和 我 们 主 基 督 耶 稣 归 与 你 !

我 感 谢 神 , 就 是 我 接 续 祖 先 用 清 洁 的 良 心 所 事 奉 的 神 。 祈 祷 的 时 候 , 不 住 的 想 念 你 !

记 念 你 的 眼 泪 , 昼 夜 切 切 的 想 要 见 你 , 好 叫 我 满 心 快 乐 。

想 到 你 心 里 无 伪 之 信 , 这 信 是 先 在 你 外 祖 母 罗 以 和 你 母 亲 友 尼 基 心 里 的 , 我 深 信 也 在 你 的 心 里 。

为 此 我 提 醒 你 , 使 你 将 神 藉 我 按 手 所 给 你 的 恩 赐 再 如 火 挑 旺 起 来 。

因 为 神 赐 给 我 们 , 不 是 胆 怯 的 心 , 乃 是 刚 强 、 仁 爱 、 谨 守 的 心 。

你 不 要 以 给 我 们 的 主 作 见 证 为 耻 , 也 不 要 以 我 这 为 主 被 囚 的 为 耻 ; 总 要 按 神 的 能 力 , 与 我 为 福 音 同 受 苦 难 。

神 救 了 我 们 , 以 圣 召 召 我 们 , 不 是 按 我 们 的 行 为 , 乃 是 按 他 的 旨 意 和 恩 典 ; 这 恩 典 是 万 古 之 先 , 在 基 督 耶 稣 里 赐 给 我 们 的 ,

10 但 如 今 藉 着 我 们 救 主 基 督 耶 稣 的 显 现 才 表 明 出 来 了 。 他 已 经 把 死 废 去 , 藉 着 福 音 , 将 不 能 坏 的 生 命 彰 显 出 来 。

11 我 为 这 福 音 奉 派 作 传 道 的 , 作 使 徒 , 作 师 傅 。

12 为 这 缘 故 , 我 也 受 这 些 苦 难 。 然 而 我 不 以 为 耻 ; 因 为 知 道 我 所 信 的 是 谁 , 也 深 信 他 能 保 全 我 所 交 付 他 的 ( 或 作 : 他 所 交 托 我 的 ) , 直 到 那 日 。

13 你 从 我 听 的 那 纯 正 话 语 的 规 模 , 要 用 在 基 督 耶 稣 里 的 信 心 和 爱 心 , 常 常 守 着 。

14 从 前 所 交 托 你 的 善 道 , 你 要 靠 着 那 住 在 我 们 里 面 的 圣 灵 牢 牢 的 守 着 。

15 凡 在 亚 西 亚 的 人 都 离 弃 我 , 这 是 你 知 道 的 , 其 中 有 腓 吉 路 和 黑 摩 其 尼 。

16 愿 主 怜 悯 阿 尼 色 弗 一 家 的 人 ; 因 他 屡 次 使 我 畅 快 , 不 以 我 的 锁 炼 为 耻 ,

17 反 倒 在 罗 马 的 时 候 , 殷 勤 的 找 我 , 并 且 找 着 了 。

18 愿 主 使 他 在 那 日 得 主 的 怜 悯 。 他 在 以 弗 所 怎 样 多 多 的 服 事 我 , 是 你 明 明 知 道 的 。