2เธสะโลนิกา 2 TNCV - دوم تسالونيکیان 2 PCB

2เธสะโลนิกา
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

2เธสะโลนิกา 2:1-17

คนนอกกฎหมาย

1เกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและการที่จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นั้น พี่น้องทั้งหลาย เราขอให้ท่าน 2อย่าหวั่นไหวง่ายๆ หรือตื่นตระหนกไปกับคำพยากรณ์ รายงาน หรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ระบุว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 3อย่าให้ใครมาล่อลวงท่านไม่ว่าในทางใดๆ เพราะยังจะไม่ถึงวันนั้นจนกว่าจะเกิดการกบฏและคนนอกกฎหมาย2:3 หรือคนบาปซึ่งถูกกำหนดให้พินาศนั้นปรากฏตัว 4มันจะต่อต้านและยกตนขึ้นข่มทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่าพระเจ้าหรือเป็นที่เคารพบูชา เพื่อว่ามันจะตั้งตนขึ้นครองพระวิหารของพระเจ้าและประกาศตัวเป็นพระเจ้า

5ท่านจำไม่ได้หรือ? ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องนี้แก่ท่านแล้ว? 6และบัดนี้ท่านรู้ว่าอะไรเหนี่ยวรั้งมันไว้เพื่อให้มันปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสม 7เพราะอำนาจลับๆ ของคนนอกกฎหมายนี้กำลังทำงานอยู่แล้ว แต่ผู้ที่เหนี่ยวรั้งมันไว้ในขณะนี้จะเหนี่ยวรั้งมันไว้ต่อไปจนกว่าเขาจะถูกรับไปพ้นทาง 8เมื่อนั้นคนนอกกฎหมายนี้จะปรากฏตัว องค์พระเยซูเจ้าจะทรงโค่นล้มมันด้วยลมจากพระโอษฐ์ และทำลายล้างมันด้วยความรุ่งโรจน์ของการเสด็จมาของพระองค์ 9คนนอกกฎหมายนี้จะมาโดยฤทธิ์อำนาจ2:9 หรือกิจการของซาตานซึ่งแสดงออกในการอัศจรรย์ หมายสำคัญ และปาฏิหาริย์สารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่จอมปลอม 10และในความชั่วร้ายทุกชนิดอันล่อลวงบรรดาผู้กำลังจะพินาศ พวกเขาพินาศเพราะปฏิเสธที่จะรักความจริงซึ่งนำไปสู่ความรอด 11ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงส่งความลุ่มหลงมาครอบงำเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเชื่อคำโกหก 12และเพื่อคนทั้งปวงที่ไม่ยอมเชื่อความจริงแต่กลับชื่นชมความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษ

ยืนหยัดมั่นคง

13แต่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเลือกท่าน2:13 หรือเพราะพระเจ้าทรงเลือกท่านในฐานะผลแรกของพระองค์มาตั้งแต่ต้นให้ได้รับความรอดโดยการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระวิญญาณและโดยการเชื่อความจริง 14พระองค์ได้ทรงเรียกท่านมาสู่สิ่งนี้ผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราประกาศ เพื่อท่านจะร่วมในพระเกียรติสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา 15ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงยืนหยัดและยึดมั่นในคำสั่งสอน2:15 หรือธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่เราถ่ายทอดให้ท่าน ไม่ว่าโดยทางวาจาจากปากของเราหรือทางจดหมาย

16ขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและได้ประทานกำลังใจนิรันดร์และความหวังใจอันดีแก่เราโดยพระคุณนั้น 17ทรงให้กำลังใจและทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นเพื่อทำและพูดในสิ่งที่ดีทุกอย่าง

Persian Contemporary Bible

دوم تسالونيکیان 2:1‏-17

ظهور مرد خبيث پيش از بازگشت مسيح

1‏-2اما سخنی نيز دربارهٔ بازگشت خداوند ما عيسی مسيح و جمع شدن ما به نزد او بگويم: گويا برخی می‌گويند كه روز بازگشت خداوند فرا رسيده است؛ برادران عزيز، خواهش می‌كنم از شنيدن اين گونه خبرهای نادرست، آرامش خود را از دست ندهيد. حتی اگر بگويند كه در اين زمينه رؤيايی ديده‌اند، يا پيغام خاصی از خدا گرفته‌اند، و يا از من نامه‌ای دريافت كرده‌اند، مطلقاً باور نكنيد. 3بگذاريد هر چه می‌خواهند، بگويند؛ ولی شما فريب سخنان ايشان را نخوريد.

اما بدانيد كه تا اين دو رويداد واقع نشود، آن روز نخواهد آمد: نخست، شورشی بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم، آن مرد جهنمی كه عامل اين شورش است، ظهور خواهد كرد. 4او با هر چه كه مربوط به دين و خدا است، مخالفت خواهد نمود. حتی وارد خانهٔ خدا خواهد شد، و در آنجا نشسته، ادعا خواهد كرد كه خداست. 5آيا به ياد نداريد كه وقتی نزد شما بودم، اين را می‌گفتم؟ 6خودتان می‌دانيد چه كسی مانع آمدن اوست؛ زيرا او فقط زمانی می‌تواند ظهور كند كه وقتش رسيده باشد.

7و اما خرابكاريهايی كه آن شورشگر جهنمی به هنگام ظهورش انجام خواهد داد، از هم اكنون آغاز شده است؛ ولی خود او زمانی ظاهر خواهد شد كه آن كسی كه مانع اوست، از سر راه كنار برود. 8آنگاه آن مرد خبيث ظهور خواهد كرد. اما خداوند ما عيسی به هنگام بازگشت خود، او را با نَفَس دهان خويش هلاک كرده، با حضور خود نابود خواهد ساخت. 9اين مرد خبيث بوسيلهٔ قدرت شيطان ظهور خواهد كرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با كارهای عجيب و حيرت‌انگيز خود همه را فريب داده، معجزات بزرگ انجام خواهد داد. 10كسانی كه فريب او را می‌خورند، آنانی هستند كه راه راست را رد كرده و راه جهنم را در پيش گرفته‌اند. ايشان حقيقت را دوست ندارند و آن را نمی‌پذيرند تا نجات يابند. 11از این رو، خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجود، اين دروغها را باور كنند. 12در نتيجه، تمام كسانی كه دروغ را پذيرفتند و راستی را رد نمودند و از گناه لذت برده، شاد شدند، به حق محكوم خواهند شد.

ايمانداران بايد پايدار بمانند

13اما ای برادران و ای محبوبان خدا، ما بايد هميشه برای وجود شما خدا را شكر كنيم، زيرا خدا از همان ابتدا شما را برگزيد تا نجات بخشد و بوسيلهٔ قدرت روح پاكش و ايمانتان به راستی، شما را پاک سازد. 14به همين منظور، او مژدهٔ نجات را بوسيلهٔ ما به شما رساند و از طريق ما، شما را دعوت كرد تا در جلال خداوند ما عيسی مسيح شريک گرديد.

15پس ای برادران عزيز، با توجه به اين مطالب، استوار باشيد و به حقايقی كه حضوراً و يا توسط نامه‌هايمان به شما آموختيم، محكم بچسبيد.

16خود خداوند ما عيسی مسيح و پدر ما خدا، كه ما را محبت نمود و از روی لطف بی‌پايان خويش، تسلی و اميد جاودانی به ما بخشيد، 17دلهای شما را تسلی عطا كند و شما را نيرو بخشد تا همواره كردار و گفتارتان نيک باشد.