1 พงศาวดาร 4 TNCV - 1 Chronicles 4 NLT

1 พงศาวดาร
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

1 พงศาวดาร 4

ตระกูลอื่นๆ ของยูดาห์

1วงศ์วานของยูดาห์ ได้แก่

เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล

เรอายาห์บุตรของโชบาลซึ่งเป็นบิดาของยาหาท ยาหาทเป็นบิดาของอาหุมัยและลาฮาด คนเหล่านี้อยู่ในตระกูลโศราห์

บุตร[a]ของเอตามได้แก่ ยิสเรเอล อิชมา อิดบาช และฮัสเซเลลโพนีผู้เป็นธิดา เปนูเอลบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์บิดาของ หุชาห์

คนเหล่านี้คือวงศ์วานของเฮอร์ ซึ่งเป็นบุตรชายหัวปีของเอฟราธาห์และเป็นบิดา[b] ของเบธเลเฮม

อัชฮูร์บิดาของเทโคอา มีภรรยาสองคนคือ เฮลาห์กับนาอาราห์

นางนาอาราห์ให้กำเนิดอาหุสซาม เฮเฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารี คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางนาอาราห์

ส่วนนางเฮลาห์ให้กำเนิด

เศเรท โศหาร์ เอทนาน และโคสซึ่งเป็นบิดาของอานูบกับฮัสโซเบบาห์ และตระกูลต่างๆ ของอาหารเฮลบุตรฮารูม

ยาเบสเป็นผู้ที่ทรงเกียรติกว่าพี่ๆ น้องๆ มารดาตั้งชื่อเขาว่า ยาเบส[c] เพราะนางกล่าวว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด” 10 ยาเบสอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ และขยายพรมแดนของข้าพระองค์! ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และปกป้องข้าพระองค์จากภยันตราย เพื่อข้าพระองค์จะพ้นจากความเจ็บปวด” และพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอ

11 เคลูบพี่น้องของชูฮาห์ มีบุตรคือเมหิร์ผู้เป็นบิดาของเอชโทน 12 เอชโทนเป็นบิดาของเบธราฟา ปาเสอาห์และเทหินนาห์ซึ่งเป็นบิดาของอิร์นาหาช[d] คนเหล่านี้เป็นคนของเรคาห์

13 บุตรของเคนัส ได้แก่

โอทนีเอลกับเสไรอาห์

บุตรของโอทนีเอล ได้แก่

ฮาธาทกับเมโอโนธัย[e] 14 เมโอโนธัยเป็นบิดาของโอฟราห์

เสไรอาห์เป็นบิดาของโยอาบบิดาแห่งเกหะราชิม[f] ที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะมีช่างฝีมือจำนวนมากอาศัยอยู่

15 บุตรของคาเลบผู้เป็นบุตรเยฟุนเนห์ ได้แก่

อิรู เอลาห์ และนาอัม

บุตรของเอลาห์ ได้แก่

เคนัส

16 บุตรของเยฮาลเลเลล ได้แก่

ศิฟ ศิฟาห์ ทิรียา และอาสาเรล

17 บุตรของเอสราห์ ได้แก่

เยเธอร์ เมเรดเอเฟอร์ และยาโลน ภรรยาคนหนึ่งของเมเรดให้กำเนิดมิเรียม ชัมมัย และอิชบาห์ผู้เป็นบิดาของเอชเทโมอา 18 (ภรรยาชาวยูดาห์ของเอชเทโมอาให้กำเนิดเยเรดบิดาของเกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโคและเยคูธีเอลบิดาของศาโนอาห์) คนเหล่านี้คือบุตรของบิธิยาห์ธิดาฟาโรห์ ซึ่งเมเรดแต่งงานด้วย

19 ภรรยาของโฮดียาห์เป็นน้องสาวของนาฮัม

มีบุตรเป็นบิดาของเคอีลาห์แห่งการมี และเอชเทโมอาแห่งมาอาคาห์

20 บุตรของชิโมน ได้แก่

อัมโนน รินนาห์ เบนฮานัน และทิโลน

วงศ์วานของอิชอี ได้แก่ โศเหทกับเบนโศเฮท

21 บุตรของเชลาห์ผู้เป็นบุตรของยูดาห์ ได้แก่ เอร์บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และตระกูลช่างผ้าลินินที่เมืองเบธอัชเบอา 22 โยคิมชาวโคเซบา โยอาช และสาราฟซึ่งปกครองในโมอับและเมืองยาชูบิเลเฮม (บันทึกเหล่านี้มาจากครั้งโบราณ) 23 พวกเขาเป็นช่างปั้นหม้อผู้อาศัยอยู่ที่เนทาอิมกับเกเดราห์ และทำงานถวายกษัตริย์

วงศ์วานของสิเมโอน

24 วงศ์วานของสิเมโอน ได้แก่

เนมูเอล ยามิน ยาริบ เศราห์ และชาอูล

25 ชาอูลมีบุตรชื่อชัลลูม หลานชื่อมิบสัม และเหลนชื่อมิชมา

26 วงศ์วานของมิชมา ได้แก่

ฮัมมูเอลซึ่งมีบุตรชื่อศักเกอร์ และหลานชื่อชิเมอี

27 ชิเมอีมีบุตรชายสิบหกคน บุตรสาวหกคน แต่พี่น้องของชิเมอีมีบุตรน้อย ดังนั้นทั้งตระกูลของพวกเขาจึงมีจำนวนคนไม่มากเหมือนชาวยูดาห์ 28 พวกเขาอาศัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา เมืองโมลาดาห์ เมืองฮาซาร์ชูอัล 29 บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮรมาห์ ศิกลาก 31 เบธมาร์คาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และชาอาราอิม เมืองเหล่านี้เป็นของพวกเขาจวบจนรัชกาลของดาวิด 32 หมู่บ้านโดยรอบได้แก่ เอตาม อายิน ริมโมน โทเคน และเอชัน รวมห้าแห่ง 33 และหมู่บ้านทั้งปวงโดยรอบเมืองเหล่านี้จดบาอาลัท[g] คือถิ่นฐานของพวกเขา และพวกเขาเก็บบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลเอาไว้

34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรอามาซิยาห์ 35 โยเอล เยฮูบุตรโยชิบิยาห์ผู้เป็นบุตรของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรของอาสิเอล 36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชไฮยาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37 และศิซาบุตรซิฟี ผู้เป็นบุตรอัลโลน ผู้เป็นบุตรเยดายาห์ ผู้เป็นบุตรชิมรี ผู้เป็นบุตรเชไมอาห์

38 รายชื่อข้างต้นนี้เป็นผู้นำของตระกูล ซึ่งครอบครัวของพวกเขาขยายใหญ่ 39 และพวกเขาได้ไปยังรอบนอกของเกโดร์สู่ฟากตะวันออกของหุบเขา เพื่อเสาะหาทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงแพะแกะ 40 พวกเขาพบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ อุดมสมบูรณ์ และสงบสุข มีเชื้อสายของฮามอาศัยอยู่ที่นั่นมาก่อน

41 ในรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ คนทั้งหมดตามบันทึกรายชื่อข้างต้นได้บุกเข้าโจมตีและทำลายล้าง[h]เชื้อสายของฮามกับชาวเมอูนีซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นจนหมดสิ้น ดังที่เห็นเด่นชัดจวบจนบัดนี้ แล้วตั้งรกรากแทนเนื่องจากมีทุ่งหญ้าสำหรับฝูงแพะแกะของตน 42 และชนเผ่าสิเมโอนเหล่านี้จำนวนห้าร้อยคน นำโดยเปลาทียาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์ และอุสซีเอลซึ่งล้วนเป็นบุตรของอิชอี พากันบุกแดนเทือกเขาเสอีร์ 43 พวกเขาทำลายล้างชนชาวอามาเลขที่ยังเหลืออยู่ แล้วอาศัยอยู่ที่นั่นตราบจนบัดนี้

Notas al pie

 1. 4:3 ภาษาฮีบรูว่าบิดา
 2. 4:4 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่า ผู้นำทางพลเรือน หรือ ผู้นำทางทหาร เช่นเดียวกับข้อ 12,14,17,18 และอาจจะมีความหมายอย่างนี้ในที่อื่นๆด้วย
 3. 4:9 คำว่ายาเบสมีเสียงคล้ายคำภาษาฮีบรูที่มีความหมายว่าเจ็บปวด
 4. 4:12 หรือเมืองของนาหาช
 5. 4:13 ภาษาฮีบรูไม่มีวลีที่ว่ากับเมโอโนธัย
 6. 4:14 แปลว่า หุบเขาช่างฝีมือ
 7. 4:33 ภาษาฮีบรูว่าบาอัล(ดูยชว.19:8)
 8. 4:41 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึง สิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป

New Living Translation

1 Chronicles 4

Other Descendants of Judah

1The descendants of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal.

Shobal’s son Reaiah was the father of Jahath. Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These were the families of the Zorathites.

The descendants of[a] Etam were Jezreel, Ishma, Idbash, their sister Hazzelelponi, Penuel (the father of[b] Gedor), and Ezer (the father of Hushah). These were the descendants of Hur (the firstborn of Ephrathah), the ancestor of Bethlehem.

Ashhur (the father of Tekoa) had two wives, named Helah and Naarah. Naarah gave birth to Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari. Helah gave birth to Zereth, Izhar,[c] Ethnan, and Koz, who became the ancestor of Anub, Zobebah, and all the families of Aharhel son of Harum.

There was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez[d] because his birth had been so painful. 10 He was the one who prayed to the God of Israel, “Oh, that you would bless me and expand my territory! Please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain!” And God granted him his request.

11 Kelub (the brother of Shuhah) was the father of Mehir. Mehir was the father of Eshton. 12 Eshton was the father of Beth-rapha, Paseah, and Tehinnah. Tehinnah was the father of Ir-nahash. These were the descendants of Recah.

13 The sons of Kenaz were Othniel and Seraiah. Othniel’s sons were Hathath and Meonothai.[e] 14 Meonothai was the father of Ophrah. Seraiah was the father of Joab, the founder of the Valley of Craftsmen,[f] so called because they were craftsmen.

15 The sons of Caleb son of Jephunneh were Iru, Elah, and Naam. The son of Elah was Kenaz.

16 The sons of Jehallelel were Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel.

17 The sons of Ezrah were Jether, Mered, Epher, and Jalon. One of Mered’s wives became[g] the mother of Miriam, Shammai, and Ishbah (the father of Eshtemoa). 18 He married a woman from Judah, who became the mother of Jered (the father of Gedor), Heber (the father of Soco), and Jekuthiel (the father of Zanoah). Mered also married Bithia, a daughter of Pharaoh, and she bore him children.

19 Hodiah’s wife was the sister of Naham. One of her sons was the father of Keilah the Garmite, and another was the father of Eshtemoa the Maacathite.

20 The sons of Shimon were Amnon, Rinnah, Ben-hanan, and Tilon.

The descendants of Ishi were Zoheth and Ben-zoheth.

Descendants of Judah’s Son Shelah

21 Shelah was one of Judah’s sons. The descendants of Shelah were Er (the father of Lecah); Laadah (the father of Mareshah); the families of linen workers at Beth-ashbea; 22 Jokim; the men of Cozeba; and Joash and Saraph, who ruled over Moab and Jashubi-lehem. These names all come from ancient records. 23 They were the pottery makers who lived in Netaim and Gederah. They lived there and worked for the king.

Descendants of Simeon

24 The sons of Simeon were Jemuel,[h] Jamin, Jarib, Zohar,[i] and Shaul.

25 The descendants of Shaul were Shallum, Mibsam, and Mishma.

26 The descendants of Mishma were Hammuel, Zaccur, and Shimei.

27 Shimei had sixteen sons and six daughters, but none of his brothers had large families. So Simeon’s tribe never grew as large as the tribe of Judah.

28 They lived in Beersheba, Moladah, Hazar-shual, 29 Bilhah, Ezem, Tolad, 30 Bethuel, Hormah, Ziklag, 31 Beth-marcaboth, Hazar-susim, Beth-biri, and Shaaraim. These towns were under their control until the time of King David. 32 Their descendants also lived in Etam, Ain, Rimmon, Token, and Ashan—five towns 33 and their surrounding villages as far away as Baalath.[j] This was their territory, and these names are listed in their genealogical records.

34 Other descendants of Simeon included Meshobab, Jamlech, Joshah son of Amaziah, 35 Joel, Jehu son of Joshibiah, son of Seraiah, son of Asiel, 36 Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah, 37 and Ziza son of Shiphi, son of Allon, son of Jedaiah, son of Shimri, son of Shemaiah.

38 These were the names of some of the leaders of Simeon’s wealthy clans. Their families grew, 39 and they traveled to the region of Gerar,[k] in the east part of the valley, seeking pastureland for their flocks. 40 They found lush pastures there, and the land was spacious, quiet, and peaceful.

Some of Ham’s descendants had been living in that region. 41 But during the reign of King Hezekiah of Judah, these leaders of Simeon invaded the region and completely destroyed[l] the homes of the descendants of Ham and of the Meunites. No trace of them remains today. They killed everyone who lived there and took the land for themselves, because they wanted its good pastureland for their flocks. 42 Five hundred of these invaders from the tribe of Simeon went to Mount Seir, led by Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel—all sons of Ishi. 43 They destroyed the few Amalekites who had survived, and they have lived there ever since.

Notas al pie

 1. 4:3 As in Greek version; Hebrew reads father of. The meaning of the Hebrew is uncertain.
 2. 4:4 Or the founder of; also in 4:5, 12, 14, 17, 18, and perhaps other instances where the text reads the father of.
 3. 4:7 As in an alternate reading in the Masoretic Text (see also Latin Vulgate); the other alternate and the Greek version read Zohar.
 4. 4:9 Jabez sounds like a Hebrew word meaning “distress” or “pain.”
 5. 4:13 As in some Greek manuscripts and Latin Vulgate; Hebrew lacks and Meonothai.
 6. 4:14 Or Joab, the father of Ge-harashim.
 7. 4:17 Or Jether’s wife became; Hebrew reads She became.
 8. 4:24a As in Syriac version (see also Gen 46:10; Exod 6:15); Hebrew reads Nemuel.
 9. 4:24b As in parallel texts at Gen 46:10 and Exod 6:15; Hebrew reads Zerah.
 10. 4:33 As in some Greek manuscripts (see also Josh 19:8); Hebrew reads Baal.
 11. 4:39 As in Greek version; Hebrew reads Gedor.
 12. 4:41 The Hebrew term used here refers to the complete consecration of things or people to the Lord, either by destroying them or by giving them as an offering.