1 ทิโมธี 4 TNCV - 1 Timothée 4 BDS

1 ทิโมธี
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

1 ทิโมธี 4

เปาโลกำชับทิโมธี

1พระวิญญาณตรัสไว้ชัดเจนว่า ในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ หันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผีมาร คำสอนเช่นนี้ผ่านมาทางเหล่าคนโกหกหน้าซื่อใจคด ผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้าน เขาห้ามผู้คนแต่งงาน และสั่งให้งดอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้ความจริงรับประทานด้วยการขอบพระคุณ เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดี ถ้ารับด้วยการขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว เนื่องจากผ่านการชำระแล้วด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยคำอธิษฐาน

หากท่านชี้แจงสิ่งเหล่านี้แก่พวกพี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ซึ่งเติบโตขึ้นในความจริงแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีที่ท่านยึดถือปฏิบัติตาม อย่าไปข้องเกี่ยวกับเทวตำนานหรือนิยายปรัมปรา จงฝึกตนในทางพระเจ้าดีกว่า การฝึกทางกายนั้นมีคุณค่าอยู่บ้าง แต่ทางพระเจ้าย่อมทรงคุณค่าในทุกด้าน เพราะทรงไว้ซึ่งพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในเบื้องหน้าด้วย

นี่เป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้และควรที่จะรับไว้โดยไม่มีข้อกังขา 10 (ที่เราตรากตรำและฟันฝ่าก็เพื่อสิ่งนี้) คือเราหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อ

11 จงกำชับและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ 12 อย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่น แต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อทั้งในด้านวาจา การดำเนินชีวิต ความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ 13 จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา 14 อย่าละเลยของประทานของท่านซึ่งประทานแก่ท่านผ่านทางคำเผยพระวจนะเมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนท่าน

15 จงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ ทุ่มเทให้สุดตัวเพื่อทุกคนจะเห็นถึงความก้าวหน้าของท่าน 16 จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิด จงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าทำเช่นนั้นแล้วท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้

La Bible du Semeur

1 Timothée 4

Le serviteur de Dieu

Les fausses doctrines des derniers temps

1Cependant, l’Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu’ils s’attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l’hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge[a]. Ces gens-là interdiront le mariage[b], et exigeront que l’on s’abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance.

En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n’est à rejeter, pourvu que l’on remercie Dieu en le prenant. Car tout ce qu’il a créé est saint lorsqu’on l’utilise conformément à sa Parole et avec prière. Expose cela aux frères et sœurs, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, te nourrissant des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi.

Encouragements adressés à Timothée

Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu.

L’exercice physique[c] est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu’elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l’avenir. C’est là une parole certaine et qui mérite d’être reçue sans réserve.

10 En effet, si nous nous donnons du mal, et si nous luttons, c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur[d] de tous les hommes, et, au plus haut point[e], de ceux qui croient en lui.

11 C’est là ce qu’il te faut recommander et enseigner.

12 Que personne ne te méprise pour ton jeune âge[f], mais efforce-toi d’être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté.

13 En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Ecritures[g], à la prédication et à l’enseignement. 14 Ne néglige pas le don qui t’a été fait par grâce, sur la base d’une prophétie, lorsque les responsables de l’Eglise t’ont imposé les mains. 15 Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs.

Notas al pie

  1. 4.2 La marque au fer rouge signalait les criminels et les esclaves fugitifs.
  2. 4.3 Cette interdiction du mariage provenait sans doute des doctrines païennes qui voyaient dans la matière, et spécialement dans le corps et la sexualité, le siège du mal.
  3. 4.8 Autre traduction: La compétition sportive.
  4. 4.10 Paul joue ici sur le double sens du mot grec qui signifie, selon les contextes, bienfaiteur ou sauveur.
  5. 4.10 Autre traduction: plus précisément.
  6. 4.12 Le mot grec s’appliquait à tous ceux qui n’avaient pas dépassé la quarantaine.
  7. 4.13 Comme celle qui se faisait dans les synagogues (Lc 4.16-21).