1 ทิโมธี 3 TNCV - 提 摩 太 前 書 3 CUVS

1 ทิโมธี
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

1 ทิโมธี 3

ผู้ปกครองและมัคนายก

1นี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือ คือถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครอง[a] ในคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ ส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว รู้จักประมาณตน รู้จักควบคุมตนเอง น่านับถือ มีน้ำใจรับรองแขก สามารถที่จะสอนคนอื่นได้ ไม่ดื่มสุราเมามาย ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เป็นคนรักเงิน เขาต้องดูแลจัดการครอบครัวของตนได้ดี อบรมบุตรหลานให้เชื่อฟังและเคารพเขาอย่างที่ควร (ถ้าใครไม่รู้วิธีดูแลจัดการครอบครัวของตนเอง เขาจะมาดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?) เขาต้องไม่เป็นผู้ที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจองหองลืมตัวและต้องรับโทษเหมือนมารนั้น เขาต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอก เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ตกในความเสื่อมเสียและตกในกับดักของมาร

ฝ่ายมัคนายกก็เช่นกัน ควรเป็นคนที่น่านับถือ จริงใจ ไม่ขี้เหล้าเมายา ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ซื่อ เขาต้องยึดมั่นในความจริงอันลึกซึ้งของความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ 10 จงตรวจสอบคนเหล่านี้ดูก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องจึงให้ทำหน้าที่มัคนายกได้

11 ในทำนองเดียวกันภรรยาของพวกเขา[b]ต้องเป็นสตรีที่น่านับถือ ไม่พูดว่าร้ายคนอื่น แต่รู้จักประมาณตน และเชื่อถือได้ในทุกเรื่อง

12 มัคนายกต้องเป็นสามีของภรรยาคนเดียว และต้องดูแลบุตรหลานและครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 13 ผู้ที่ปรนนิบัติได้อย่างดีก็ได้รับเกียรติมากและมีความมั่นใจอย่างมากในความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์

14 แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า แต่ข้าพเจ้าก็เขียนคำสั่งสอนเหล่านี้มา เพื่อว่า 15 หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง 16 ข้อล้ำลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล นั่นคือ

พระองค์[c]ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์[d]
พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว
เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น
มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
ชาวโลกเชื่อในพระองค์
พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ

Notas al pie

  1. 3:1 โดยปกติแปลว่าบิชอปเช่นเดียวกับข้อ 2
  2. 3:11 หรือมัคนายิกา
  3. 3:16 สำเนาต้นฉบับบางสำเนาว่าพระเจ้า
  4. 3:16 หรือ ในเนื้อหนัง

Chinese Union Version (Simplified)

提 摩 太 前 書 3

1人 若 想 要 得 监 督 的 职 分 , 就 是 羡 慕 善 工 。 这 话 是 可 信 的 。

作 监 督 的 , 必 须 无 可 指 责 , 只 作 一 个 妇 人 的 丈 夫 , 有 节 制 , 自 守 , 端 正 , 乐 意 接 待 远 人 , 善 於 教 导 ;

不 因 酒 滋 事 , 不 打 人 , 只 要 温 和 , 不 争 竞 , 不 贪 财 ;

好 好 管 理 自 己 的 家 , 使 儿 女 凡 事 端 庄 顺 服 ( 或 作 : 端 端 庄 庄 地 使 儿 女 顺 服 ) 。

人 若 不 知 道 管 理 自 己 的 家 , 焉 能 照 管 神 的 教 会 呢 ?

初 入 教 的 不 可 作 监 督 , 恐 怕 他 自 高 自 大 , 就 落 在 魔 鬼 所 受 的 刑 罚 里 。

监 督 也 必 须 在 教 外 有 好 名 声 , 恐 怕 被 人 毁 谤 , 落 在 魔 鬼 的 网 罗 里 。

作 执 事 的 , 也 是 如 此 : 必 须 端 庄 , 不 一 口 两 舌 , 不 好 喝 酒 , 不 贪 不 义 之 财 ;

要 存 清 洁 的 良 心 , 固 守 真 道 的 奥 秘 。

10 这 等 人 也 要 先 受 试 验 , 若 没 有 可 责 之 处 , 然 後 叫 他 们 作 执 事 。

11 女 执 事 ( 原 文 是 女 人 ) 也 是 如 此 : 必 须 端 庄 , 不 说 谗 言 , 有 节 制 , 凡 事 忠 心 。

12 执 事 只 要 作 一 个 妇 人 的 丈 夫 , 好 好 管 理 儿 女 和 自 己 的 家 。

13 因 为 善 作 执 事 的 , 自 己 就 得 到 美 好 的 地 步 , 并 且 在 基 督 耶 稣 里 的 真 道 上 大 有 胆 量 。

14 我 指 望 快 到 你 那 里 去 , 所 以 先 将 这 些 事 写 给 你 。

15 倘 若 我 耽 延 日 久 , 你 也 可 以 知 道 在 神 的 家 中 当 怎 样 行 。 这 家 就 是 永 生 神 的 教 会 , 真 理 的 柱 石 和 根 基 。

16 大 哉 , 敬 虔 的 奥 秘 ! 无 人 不 以 为 然 : 就 是 神 在 肉 身 显 现 , 被 圣 灵 称 义 ( 或 作 : 在 灵 性 称 义 ) , 被 天 使 看 见 , 被 传 於 外 邦 , 被 世 人 信 服 , 被 接 在 荣 耀 里 。