1พงศ์กษัตริย์ 6 TNCV - اول پادشاهان 6 PCB

1พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

1พงศ์กษัตริย์ 6:1-38

โซโลมอนทรงสร้างพระวิหาร

(2พศด.3:1-14)

1ในปีที่สี่ร้อยแปดสิบ6:1 ฉบับ LXX. ว่าสี่ร้อยสี่สิบ หลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ นับเป็นปีที่สี่แห่งรัชกาลโซโลมอน ตรงกับเดือนศิฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มการสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2พระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยาว 60 ศอก6:2 คือ ประมาณ 27 เมตร กว้าง 20 ศอก6:2 คือ ประมาณ 9 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 3,16 และ 20 สูง 30 ศอก6:2 คือ ประมาณ 13.5 เมตร 3มุขหน้าห้องโถงของพระวิหารยาวเท่ากับความกว้างของตัวพระวิหารคือ 20 ศอก และลึกจากด้านหน้า 10 ศอก6:3 คือ ประมาณ 4.5 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 23,24,25 และ 26 4ทรงสร้างช่องหน้าต่างด้านบนที่เป็นช่องแสงในพระวิหาร 5พระองค์ทรงสร้างโครงสร้างนอกอาคารนี้เพื่อสร้างเป็นห้องต่างๆ ติดกำแพงด้านนอกของพระวิหารไปโดยรอบ 6ชั้นล่างสุดกว้าง 5 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.3 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 10 และ 24 ชั้นที่สองกว้าง 6 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.7 เมตร และชั้นที่สามกว้าง 7 ศอก6:6 คือ ประมาณ 3.1 เมตร ในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกพระวิหารจะหยักเข้าเป็นบ่า เพื่อไม่ให้คานยื่นเข้าไปในผนังพระวิหาร

7การก่อสร้างพระวิหารใช้แต่หินที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วจากเหมืองหิน จึงไม่มีเสียงค้อน เหล็กสกัด หรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะกำลังก่อสร้าง

8ทางเข้าชั้นล่างสุด6:8 ภาษาฮีบรูว่าชั้นที่สองอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร มีบันไดขึ้นไปยังชั้นสอง และชั้นสาม 9เป็นอันว่าพระองค์ทรงสร้างพระวิหารเสร็จ ทำหลังคาด้วยคานและกระดานไม้สนซีดาร์ 10ทรงสร้างห้องข้างรอบพระวิหารสูงชั้นละ 5 ศอก เชื่อมต่อกับพระวิหารโดยใช้คานไม้สนซีดาร์

11พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโซโลมอนว่า 12“เกี่ยวกับวิหารที่เจ้ากำลังสร้างอยู่นี้ หากเจ้าทำตามกฎหมายของเรา รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำบัญชาทั้งสิ้นของเรา เราก็จะกระทำให้สัญญาที่เราให้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าสำเร็จผ่านทางเจ้า 13และเราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอลประชากรของเรา และจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลย”

14ดังนั้นโซโลมอนก็ทรงสร้างพระวิหารสำเร็จเรียบร้อย 15พระองค์ทรงกรุฝาผนังด้านในด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ตั้งแต่พื้นจดเพดาน และปูพื้นพระวิหารด้วยกระดานไม้สน 16ทรงกั้นห้องขนาด 20 ศอกที่ด้านหลังของพระวิหารโดยใช้กระดานไม้สนซีดาร์ จากพื้นจดเพดานเพื่อเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถาน 17ห้องโถงที่อยู่หน้าห้องนี้ยาว 40 ศอก6:17 คือ ประมาณ 18 เมตร 18ด้านในของพระวิหารเป็นไม้สนซีดาร์ สลักลวดลายนูนเป็นลายเครือเถาและดอกไม้บาน ทุกอย่างทำจากไม้สนซีดาร์เพื่อไม่ให้เห็นหินข้างใน

19พระองค์ทรงจัดให้ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในเป็นที่วางหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 20ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในนี้กว้าง ยาว และสูงด้านละ 20 ศอก พระองค์ทรงบุภายในห้องนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และบุแท่นบูชาด้วยไม้สนซีดาร์ 21โซโลมอนทรงบุด้านในของพระวิหารด้วยทองคำบริสุทธิ์ และวางโซ่ทองคำกั้นทางเข้าสู่อภิสุทธิสถานซึ่งบุด้วยทองคำ 22ดังนั้นพระองค์ทรงบุด้านในพระวิหารทั้งหมดด้วยทองคำ รวมทั้งแท่นในอภิสุทธิสถาน

23ภายในอภิสุทธิสถานทรงตั้งเครูบสองตน ทำจากไม้มะกอกแต่ละตนสูง 10 ศอก 24เครูบตนแรกมีปีกแต่ละข้างยาว 5 ศอก และวัดความยาวจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งได้ 10 ศอก 25เครูบตนที่สองก็วัดได้ 10 ศอกด้วย เครูบทั้งสองมีขนาดและรูปทรงเดียวกัน 26เครูบแต่ละตนสูง 10 ศอก 27พระองค์ทรงตั้งเครูบไว้ในห้องชั้นในสุดของพระวิหาร ปีกทั้งสองของเครูบกางออก ปีกด้านนอกของเครูบทั้งสองจดผนังตนละด้าน ส่วนปีกด้านในจดกันตรงกึ่งกลางห้อง 28พระองค์ทรงหุ้มเครูบทั้งสองด้วยทองคำ

29บนผนังรอบพระวิหารทั้งห้องชั้นในและห้องชั้นนอกสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน 30พื้นห้องทั้งห้องชั้นนอกและห้องชั้นในของพระวิหารบุด้วยทองคำ

31เสาประตูทางเข้าสู่สถานนมัสการชั้นในเป็นเสาห้าเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะกอก 32บานประตูไม้มะกอกทั้งสองบานสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน แล้วหุ้มเครูบกับต้นอินทผลัมด้วยทองคำ 33พระองค์ทรงทำเสาประตูสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันด้วยไม้มะกอก สำหรับทางเข้าห้องโถง 34พระองค์ยังทรงสร้างประตูไม้สนสองบาน แต่ละบานมีสองทบ ซึ่งพับไปมาได้ด้วยเบ้าต่อ 35บนประตูสลักรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน แล้วบุทองคำบนลายสลักนั้นอย่างประณีต

36พระองค์ทรงสร้างลานชั้นในด้วยหินสกัดสามชั้น สลับด้วยคานไม้สนซีดาร์ที่ตกแต่งแล้วหนึ่งชั้น

37วางฐานรากของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือนศิฟของปีที่สี่ 38และสร้างพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในรายละเอียดทุกอย่างตามแบบที่กำหนดไว้ในเดือนบูลซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปีที่สิบเอ็ด รวมเวลาก่อสร้างเจ็ดปี

Persian Contemporary Bible

اول پادشاهان 6:1-38

سليمان خانهٔ خدا را می‌سازد

(دوم تواريخ 3)

1در سال چهارم سلطنت سليمان، درست چهارصد و هشتاد سال پس از خروج قوم اسرائيل از مصر در ماه زيو كه ماه دوم است، بنای خانه خداوند شروع شد. 2طول خانهٔ خدا سی متر، عرض آن ده متر و ارتفاعش پانزده متر بود. 3ايوان جلو ساختمان ده متر درازا و پنج متر پهنا داشت. 4در ديوارهای ساختمان پنجره‌ای باريک كار گذاشته شده بود.

5‏-6يک سری اتاق در سه طبقه دور ساختمان و چسبيده به آن درست كردند. عرض اتاقهای طبقه اول دو و نيم متر، طبقه دوم سه متر و طبقه سوم سه و نيم متر بود. برای اينكه مجبور نباشند سر تيرهای اين اتاقها را به داخل ديوار خانهٔ خدا فرو كنند، پشته‌هايی چسبيده به ديوار خانهٔ خدا ساختند و سر تيرهای سرو را روی آنها قرار دادند.

7تمام سنگهای ساختمان قبلاً در معدن تراشيده و آماده می‌گرديد به طوری که در فضای ساختمان صدای تيشه و چكش و ابزار و آلات آهنی ديگر شنيده نمی‌شد.

8در ورودی طبقه اول در سمت جنوبی خانهٔ خدا بود و طبقهٔ دوم و سوم بوسيلهٔ پله‌های مارپيچی به طبقه اول راه داشت. 9پس از تكميل ساختمان، سليمان دستور داد سقف ساختمان را با تيرها و تخته‌های چوب سرو بپوشانند. 10ارتفاع اتاقهای دور ساختمان دو و نيم متر بود كه با تيرهای سرو آزاد به معبد متصل می‌شدند.

11خداوند به سليمان گفت: 12«اگر هر چه به تو می‌گويم انجام دهی و از تمام احكام و دستورات من اطاعت كنی، آنگاه آنچه را كه به پدرت داوود قول دادم، بجا خواهم آورد 13و در ميان قوم اسرائيل در اين خانه ساكن می‌شوم و هرگز ايشان را ترک نمی‌كنم.»

14وقتی بنای خانهٔ خدا به پايان رسيد، 15ديوارهای داخل خانه را با چوب سرو و كف آن را با چوب صنوبر پوشاندند. 16قسمت انتهای خانه خدا را به طول ده متر بوسيلهٔ ديواری از چوب سرو جدا ساختند و آن اتاق را به «قدس‌الاقداس» اختصاص دادند. 17اتاق جلو قدس‌الاقداس به طول بيست متر بود. 18تمام ديوارهای سنگی داخل خانهٔ خدا را با قطعاتی از تخته‌های سرو كه با نقشهايی از گل و كدو منبت‌كاری شده بود، پوشاندند.

19قدس‌الاقداس محلی بود كه صندوق عهد خداوند را در آن می‌گذاشتند. 20درازا و پهنا و بلندی قدس‌الاقداس، هر يک ده متر بود و سطح ديوارهای داخلی آن با طلا پوشانده شده بود. سپس سليمان از چوب سرو يک قربانگاه برای آن درست كرد. 21‏-22روكش قربانگاه هم مثل رويه داخل خانهٔ خدا، از طلای خالص بود. در برابر محل در ورودی قدس‌الاقداس، زنجيرهايی از طلا نصب نمود.

23‏-28سليمان دو مجسمه به شکل فرشته از چوب زيتون ساخت كه بلندی هر كدام از آنها پنج متر بود و آنها را در داخل قدس‌الاقداس قرار داد. اين مجسمه‌ها طوری كنار هم قرار گرفته بودند كه دو بال آنها به هم می‌رسيد و بالهای ديگرشان تا ديوارهای دو طرف قدس‌الاقداس كشيده می‌شد. طول هر يک از بالهای فرشتگان دو و نيم متر بود و به اين ترتيب از سر يک بال تا سر بال ديگر پنج متر می‌شد. هر دو فرشته را به يک اندازه و به يک شكل ساخته بودند و هر دو را با روكش طلا پوشانيده بودند.

29ديوارهای هر دو اتاق خانهٔ خدا با نقشهای فرشتگان و درختان خرما و دسته‌های گل، منبت‌كاری شده بود. 30كف هر دو اتاق نيز روكش طلا داشت.

31برای در ورودی قدس‌الاقداس، دو لنگه در از چوب زيتون ساختند. پهنای اين درها به اندازهٔ يک پنجم پهنای ديوار بود. 32اين دو لنگه در نيز با نقشهای فرشتگان و درختان خرما و دسته‌های گل منبت‌كاری شده و تمام با روكش طلا پوشانيده شده بود.

33چهار چوب در ورودی خانهٔ خدا كه به اتاق جلويی باز می‌شد از چوب زيتون ساخته شده بود. پهنای اين چهار چوب يک چهارم پهنای ديوار بود. 34اين در، از چوب صنوبر ساخته شده بود و چهار لنگه داشت كه دو به دو به هم متصل بود و تا می‌شد. 35اين درها نيز با نقشهای فرشتگان و درختان خرما و دسته‌های گل منبت‌كاری شده و تمام با روكش طلا پوشانيده شده بود.

36حياطی در جلو خانهٔ خدا ساخته شد كه ديوارهای آن از سه رديف سنگ تراشيده و يک رديف چوب سرو تشكيل شده بود.

37اولين سنگ بنای خانهٔ خداوند در ماه زيو كه ماه دوم است، در سال چهارم سلطنت سليمان گذاشته شد؛ 38و در سال يازدهم سلطنت او در ماه بول كه ماه هشتم است، تمام كارهای ساختمانی آن درست مطابق طرح داده شده، تكميل گرديد. به اين ترتيب، ساختن خانهٔ خدا هفت سال به طول انجاميد.