1พงศ์กษัตริย์ 6 TNCV - 1 Regi 6 NTLR

1พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

1พงศ์กษัตริย์ 6:1-38

โซโลมอนทรงสร้างพระวิหาร

(2พศด.3:1-14)

1ในปีที่สี่ร้อยแปดสิบ6:1 ฉบับ LXX. ว่าสี่ร้อยสี่สิบ หลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ นับเป็นปีที่สี่แห่งรัชกาลโซโลมอน ตรงกับเดือนศิฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มการสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2พระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยาว 60 ศอก6:2 คือ ประมาณ 27 เมตร กว้าง 20 ศอก6:2 คือ ประมาณ 9 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 3,16 และ 20 สูง 30 ศอก6:2 คือ ประมาณ 13.5 เมตร 3มุขหน้าห้องโถงของพระวิหารยาวเท่ากับความกว้างของตัวพระวิหารคือ 20 ศอก และลึกจากด้านหน้า 10 ศอก6:3 คือ ประมาณ 4.5 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 23,24,25 และ 26 4ทรงสร้างช่องหน้าต่างด้านบนที่เป็นช่องแสงในพระวิหาร 5พระองค์ทรงสร้างโครงสร้างนอกอาคารนี้เพื่อสร้างเป็นห้องต่างๆ ติดกำแพงด้านนอกของพระวิหารไปโดยรอบ 6ชั้นล่างสุดกว้าง 5 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.3 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 10 และ 24 ชั้นที่สองกว้าง 6 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.7 เมตร และชั้นที่สามกว้าง 7 ศอก6:6 คือ ประมาณ 3.1 เมตร ในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกพระวิหารจะหยักเข้าเป็นบ่า เพื่อไม่ให้คานยื่นเข้าไปในผนังพระวิหาร

7การก่อสร้างพระวิหารใช้แต่หินที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วจากเหมืองหิน จึงไม่มีเสียงค้อน เหล็กสกัด หรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะกำลังก่อสร้าง

8ทางเข้าชั้นล่างสุด6:8 ภาษาฮีบรูว่าชั้นที่สองอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร มีบันไดขึ้นไปยังชั้นสอง และชั้นสาม 9เป็นอันว่าพระองค์ทรงสร้างพระวิหารเสร็จ ทำหลังคาด้วยคานและกระดานไม้สนซีดาร์ 10ทรงสร้างห้องข้างรอบพระวิหารสูงชั้นละ 5 ศอก เชื่อมต่อกับพระวิหารโดยใช้คานไม้สนซีดาร์

11พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโซโลมอนว่า 12“เกี่ยวกับวิหารที่เจ้ากำลังสร้างอยู่นี้ หากเจ้าทำตามกฎหมายของเรา รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำบัญชาทั้งสิ้นของเรา เราก็จะกระทำให้สัญญาที่เราให้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าสำเร็จผ่านทางเจ้า 13และเราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอลประชากรของเรา และจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลย”

14ดังนั้นโซโลมอนก็ทรงสร้างพระวิหารสำเร็จเรียบร้อย 15พระองค์ทรงกรุฝาผนังด้านในด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ตั้งแต่พื้นจดเพดาน และปูพื้นพระวิหารด้วยกระดานไม้สน 16ทรงกั้นห้องขนาด 20 ศอกที่ด้านหลังของพระวิหารโดยใช้กระดานไม้สนซีดาร์ จากพื้นจดเพดานเพื่อเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถาน 17ห้องโถงที่อยู่หน้าห้องนี้ยาว 40 ศอก6:17 คือ ประมาณ 18 เมตร 18ด้านในของพระวิหารเป็นไม้สนซีดาร์ สลักลวดลายนูนเป็นลายเครือเถาและดอกไม้บาน ทุกอย่างทำจากไม้สนซีดาร์เพื่อไม่ให้เห็นหินข้างใน

19พระองค์ทรงจัดให้ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในเป็นที่วางหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 20ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในนี้กว้าง ยาว และสูงด้านละ 20 ศอก พระองค์ทรงบุภายในห้องนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และบุแท่นบูชาด้วยไม้สนซีดาร์ 21โซโลมอนทรงบุด้านในของพระวิหารด้วยทองคำบริสุทธิ์ และวางโซ่ทองคำกั้นทางเข้าสู่อภิสุทธิสถานซึ่งบุด้วยทองคำ 22ดังนั้นพระองค์ทรงบุด้านในพระวิหารทั้งหมดด้วยทองคำ รวมทั้งแท่นในอภิสุทธิสถาน

23ภายในอภิสุทธิสถานทรงตั้งเครูบสองตน ทำจากไม้มะกอกแต่ละตนสูง 10 ศอก 24เครูบตนแรกมีปีกแต่ละข้างยาว 5 ศอก และวัดความยาวจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งได้ 10 ศอก 25เครูบตนที่สองก็วัดได้ 10 ศอกด้วย เครูบทั้งสองมีขนาดและรูปทรงเดียวกัน 26เครูบแต่ละตนสูง 10 ศอก 27พระองค์ทรงตั้งเครูบไว้ในห้องชั้นในสุดของพระวิหาร ปีกทั้งสองของเครูบกางออก ปีกด้านนอกของเครูบทั้งสองจดผนังตนละด้าน ส่วนปีกด้านในจดกันตรงกึ่งกลางห้อง 28พระองค์ทรงหุ้มเครูบทั้งสองด้วยทองคำ

29บนผนังรอบพระวิหารทั้งห้องชั้นในและห้องชั้นนอกสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน 30พื้นห้องทั้งห้องชั้นนอกและห้องชั้นในของพระวิหารบุด้วยทองคำ

31เสาประตูทางเข้าสู่สถานนมัสการชั้นในเป็นเสาห้าเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะกอก 32บานประตูไม้มะกอกทั้งสองบานสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน แล้วหุ้มเครูบกับต้นอินทผลัมด้วยทองคำ 33พระองค์ทรงทำเสาประตูสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันด้วยไม้มะกอก สำหรับทางเข้าห้องโถง 34พระองค์ยังทรงสร้างประตูไม้สนสองบาน แต่ละบานมีสองทบ ซึ่งพับไปมาได้ด้วยเบ้าต่อ 35บนประตูสลักรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน แล้วบุทองคำบนลายสลักนั้นอย่างประณีต

36พระองค์ทรงสร้างลานชั้นในด้วยหินสกัดสามชั้น สลับด้วยคานไม้สนซีดาร์ที่ตกแต่งแล้วหนึ่งชั้น

37วางฐานรากของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือนศิฟของปีที่สี่ 38และสร้างพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในรายละเอียดทุกอย่างตามแบบที่กำหนดไว้ในเดือนบูลซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปีที่สิบเอ็ด รวมเวลาก่อสร้างเจ็ดปี

Nouă Traducere În Limba Română

1 Regi 6:1-38

Solomon construiește Casa Domnului

(2 Cron. 3:1-14)

1În al patru sute optzecilea an după ieșirea fiilor lui Israel din țara Egiptului, în al patrulea an al domniei regelui Solomon peste Israel, în luna Ziv1, 37 Probabil numele canaanit al lunii a doua (aprilie‑mai)., care este luna a doua, a început zidirea Casei Domnului. 2Casa pe care regele Solomon a zidit‑o pentru Domnul avea șaizeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și treizeci de coți înălțime2 Aproximativ 30 m lungime, 10 m lățime și 15 m înălțime.. 3Porticul din fața odăii principale3 Locul Sfânt; [peste tot în capitol]. a Casei se întindea pe toată lățimea Casei, adică pe douăzeci de coți3 Aproximativ 10 m., iar începând din fața Casei, avea o lungime de zece coți3 Aproximativ 5 m.. 4Solomon a făcut Casei ferestre cu deschidere îngustă. 5De jur împrejurul zidului Casei, atât al odăii principale, cât și al sanctuarului interior5 Locul Preasfânt. Aici apare sub numele de devir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeția lui Ezechiel) [peste tot în capitol]., el a zidit mai multe rânduri de odăi. 6Rândul de jos era lat de cinci coți6 Aproximativ 2,5 m., cel de la mijloc – de șase coți6 Aproximativ 3 m., iar al treilea – de șapte coți6 Aproximativ 3,5 m., pentru că în partea exterioară, de jur împrejurul Casei, a făcut niște borduri, astfel încât grinzile care sprijineau odăile să nu fie fixate în zidurile Casei.

7La zidirea Casei s‑au folosit pietre cioplite la carieră, așa încât nici ciocan, nici secure și nicio altă unealtă de fier nu s‑a auzit în Casă în timpul zidirii. 8Intrarea în odăile de jos era prin partea dreaptă a Casei, iar o scară urca până la nivelul din mijloc și de acolo până la nivelul al treilea. 9După ce a terminat de zidit Casa, a acoperit‑o cu grinzi și cu scânduri de cedru. 10Fiecare dintre rândurile de odăi zidite de jur împrejurul Casei era de cinci coți înălțime10 Aproximativ 2,5 m.; ele erau legate de Casă prin căpriori de cedru.

11După aceea, Cuvântul Domnului i‑a vorbit lui Solomon, zicând: 12„În ce privește această Casă pe care o zidești, dacă vei umbla în legile Mele, dacă vei împlini hotărârile Mele și vei păzi toate poruncile Mele, atunci voi împlini prin tine promisiunea pe care am făcut‑o tatălui tău, David. 13Voi locui în mijlocul fiilor lui Israel și nu‑l voi părăsi pe poporul Meu Israel.“

14Astfel, Solomon a zidit Casa și a terminat‑o. 15A acoperit zidurile din partea interioară a Casei cu cedru, de la pardoseală până la tavan, iar pardoseala a acoperit‑o cu scânduri de chiparos. 16A acoperit cu scânduri de cedru o suprafață de douăzeci de coți16 Aproximativ 10 m. în partea din spate a Casei, de la pardoseală până la tavan, făcând un sanctuar interior, numit „Locul Preasfânt“. 17Odaia principală din față, aflată în interiorul Casei, era de patruzeci de coți17 Aproximativ 20 m.. 18Pe lemnul de cedru din interiorul Casei erau sculptate tărtăcuțe și flori cu petale deschise. Totul era acoperit cu cedru, astfel încât nu se vedea nicio piatră.

19El a pregătit sanctuarul interior înăuntrul Casei, ca să așeze acolo Chivotul Legământului Domnului. 20Suprafața sanctuarului interior era de douăzeci de coți lungime, douăzeci de coți lățime și douăzeci de coți înălțime20 Aproximativ 10 m lungime, lățime și înălțime.. El l‑a placat cu aur curat. De asemenea, a poleit cu aur altarul din lemn de cedru. 21Solomon a placat partea dinăuntru a Casei cu aur curat și a întins lănțișoare de aur înaintea sanctuarului interior, pe care l‑a placat, de asemenea, cu aur curat. 22Astfel, el a placat toată Casa cu aur curat, iar altarul care se afla în sanctuarul interior l‑a poleit cu aur.

23În sanctuarul interior a așezat doi heruvimi făcuți din lemn de măslin, înalți de zece coți23 Aproximativ 5 m.. 24Lungimea fiecăreia dintre aripile primului heruvim era de cinci coți, așa încât de la capătul uneia până la capătul celeilalte era o lungime de zece coți. 25Al doilea heruvim avea o lungime de zece coți; măsura și forma erau aceleași pentru ambii heruvimi. 26Înălțimea fiecăruia dintre cei doi heruvimi era de zece coți. 27Solomon a așezat heruvimii în mijlocul Casei, cu aripile întinse. Aripa unuia atingea un zid, aripa celui de‑al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se atingeau una de alta la mijlocul odăii. 28El a poleit cu aur cei doi heruvimi.

29Pe toate zidurile Casei, de jur împrejur, atât în sanctuarul interior, cât și în odaia principală, a sculptat chipuri de heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise. 30De asemenea, el a placat cu aur și pardoseala celor două odăi, din interiorul și din fața Casei.

31La intrarea în sanctuarul interior a făcut uși din lemn de măslin, cu stâlpii ușilor în cinci muchii. 32Pe cele două uși din lemn de măslin a sculptat chipuri de heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise, pe care le‑a poleit cu aur. A poleit cu aur și heruvimii și palmierii. 33De asemenea, la intrarea în odaia principală a făcut, din lemn de măslin, niște stâlpi pentru uși, în patru muchii, 34precum și două uși din lemn de chiparos. Fiecare ușă avea două plăci care se întorceau pe balamale. 35A sculptat pe ele heruvimi, palmieri și flori cu petale deschise și le‑a poleit cu aur.

36Apoi a făcut zidul curții interioare din trei rânduri de pietre cioplite și un rând de grinzi de cedru. 37Temelia Casei Domnului a fost pusă în al patrulea an, în luna Ziv, 38iar Casa a fost terminată în toate detaliile și după toate indicațiile în al unsprezecelea an, în luna Bul38 Probabil numele canaanit al lunii a opta (octombrie-noiembrie)., adică luna a opta. Solomon a zidit‑o în șapte ani.