1พงศ์กษัตริย์ 6 TNCV - 3 Царств 6 CARSA

1พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 6

Thai New Contemporary Bible

1พงศ์กษัตริย์ 6:1-38

โซโลมอนทรงสร้างพระวิหาร

(2พศด.3:1-14)

1ในปีที่สี่ร้อยแปดสิบ6:1 ฉบับ LXX. ว่าสี่ร้อยสี่สิบ หลังจากที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ นับเป็นปีที่สี่แห่งรัชกาลโซโลมอน ตรงกับเดือนศิฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มการสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2พระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี้ยาว 60 ศอก6:2 คือ ประมาณ 27 เมตร กว้าง 20 ศอก6:2 คือ ประมาณ 9 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 3,16 และ 20 สูง 30 ศอก6:2 คือ ประมาณ 13.5 เมตร 3มุขหน้าห้องโถงของพระวิหารยาวเท่ากับความกว้างของตัวพระวิหารคือ 20 ศอก และลึกจากด้านหน้า 10 ศอก6:3 คือ ประมาณ 4.5 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 23,24,25 และ 26 4ทรงสร้างช่องหน้าต่างด้านบนที่เป็นช่องแสงในพระวิหาร 5พระองค์ทรงสร้างโครงสร้างนอกอาคารนี้เพื่อสร้างเป็นห้องต่างๆ ติดกำแพงด้านนอกของพระวิหารไปโดยรอบ 6ชั้นล่างสุดกว้าง 5 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.3 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 10 และ 24 ชั้นที่สองกว้าง 6 ศอก6:6 คือ ประมาณ 2.7 เมตร และชั้นที่สามกว้าง 7 ศอก6:6 คือ ประมาณ 3.1 เมตร ในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกพระวิหารจะหยักเข้าเป็นบ่า เพื่อไม่ให้คานยื่นเข้าไปในผนังพระวิหาร

7การก่อสร้างพระวิหารใช้แต่หินที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วจากเหมืองหิน จึงไม่มีเสียงค้อน เหล็กสกัด หรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะกำลังก่อสร้าง

8ทางเข้าชั้นล่างสุด6:8 ภาษาฮีบรูว่าชั้นที่สองอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร มีบันไดขึ้นไปยังชั้นสอง และชั้นสาม 9เป็นอันว่าพระองค์ทรงสร้างพระวิหารเสร็จ ทำหลังคาด้วยคานและกระดานไม้สนซีดาร์ 10ทรงสร้างห้องข้างรอบพระวิหารสูงชั้นละ 5 ศอก เชื่อมต่อกับพระวิหารโดยใช้คานไม้สนซีดาร์

11พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงโซโลมอนว่า 12“เกี่ยวกับวิหารที่เจ้ากำลังสร้างอยู่นี้ หากเจ้าทำตามกฎหมายของเรา รักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำบัญชาทั้งสิ้นของเรา เราก็จะกระทำให้สัญญาที่เราให้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าสำเร็จผ่านทางเจ้า 13และเราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอลประชากรของเรา และจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลย”

14ดังนั้นโซโลมอนก็ทรงสร้างพระวิหารสำเร็จเรียบร้อย 15พระองค์ทรงกรุฝาผนังด้านในด้วยกระดานไม้สนซีดาร์ตั้งแต่พื้นจดเพดาน และปูพื้นพระวิหารด้วยกระดานไม้สน 16ทรงกั้นห้องขนาด 20 ศอกที่ด้านหลังของพระวิหารโดยใช้กระดานไม้สนซีดาร์ จากพื้นจดเพดานเพื่อเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในของพระวิหารคืออภิสุทธิสถาน 17ห้องโถงที่อยู่หน้าห้องนี้ยาว 40 ศอก6:17 คือ ประมาณ 18 เมตร 18ด้านในของพระวิหารเป็นไม้สนซีดาร์ สลักลวดลายนูนเป็นลายเครือเถาและดอกไม้บาน ทุกอย่างทำจากไม้สนซีดาร์เพื่อไม่ให้เห็นหินข้างใน

19พระองค์ทรงจัดให้ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในเป็นที่วางหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า 20ห้องศักดิ์สิทธิ์ชั้นในนี้กว้าง ยาว และสูงด้านละ 20 ศอก พระองค์ทรงบุภายในห้องนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และบุแท่นบูชาด้วยไม้สนซีดาร์ 21โซโลมอนทรงบุด้านในของพระวิหารด้วยทองคำบริสุทธิ์ และวางโซ่ทองคำกั้นทางเข้าสู่อภิสุทธิสถานซึ่งบุด้วยทองคำ 22ดังนั้นพระองค์ทรงบุด้านในพระวิหารทั้งหมดด้วยทองคำ รวมทั้งแท่นในอภิสุทธิสถาน

23ภายในอภิสุทธิสถานทรงตั้งเครูบสองตน ทำจากไม้มะกอกแต่ละตนสูง 10 ศอก 24เครูบตนแรกมีปีกแต่ละข้างยาว 5 ศอก และวัดความยาวจากปลายปีกข้างหนึ่งถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งได้ 10 ศอก 25เครูบตนที่สองก็วัดได้ 10 ศอกด้วย เครูบทั้งสองมีขนาดและรูปทรงเดียวกัน 26เครูบแต่ละตนสูง 10 ศอก 27พระองค์ทรงตั้งเครูบไว้ในห้องชั้นในสุดของพระวิหาร ปีกทั้งสองของเครูบกางออก ปีกด้านนอกของเครูบทั้งสองจดผนังตนละด้าน ส่วนปีกด้านในจดกันตรงกึ่งกลางห้อง 28พระองค์ทรงหุ้มเครูบทั้งสองด้วยทองคำ

29บนผนังรอบพระวิหารทั้งห้องชั้นในและห้องชั้นนอกสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน 30พื้นห้องทั้งห้องชั้นนอกและห้องชั้นในของพระวิหารบุด้วยทองคำ

31เสาประตูทางเข้าสู่สถานนมัสการชั้นในเป็นเสาห้าเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะกอก 32บานประตูไม้มะกอกทั้งสองบานสลักเป็นรูปเครูบ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บาน แล้วหุ้มเครูบกับต้นอินทผลัมด้วยทองคำ 33พระองค์ทรงทำเสาประตูสี่เหลี่ยมแบบเดียวกันด้วยไม้มะกอก สำหรับทางเข้าห้องโถง 34พระองค์ยังทรงสร้างประตูไม้สนสองบาน แต่ละบานมีสองทบ ซึ่งพับไปมาได้ด้วยเบ้าต่อ 35บนประตูสลักรูปเครูบ ต้นอินทผลัม และดอกไม้บาน แล้วบุทองคำบนลายสลักนั้นอย่างประณีต

36พระองค์ทรงสร้างลานชั้นในด้วยหินสกัดสามชั้น สลับด้วยคานไม้สนซีดาร์ที่ตกแต่งแล้วหนึ่งชั้น

37วางฐานรากของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือนศิฟของปีที่สี่ 38และสร้างพระวิหารเสร็จสมบูรณ์ในรายละเอียดทุกอย่างตามแบบที่กำหนดไว้ในเดือนบูลซึ่งเป็นเดือนที่แปดของปีที่สิบเอ็ด รวมเวลาก่อสร้างเจ็ดปี

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

3 Царств 6:1-38

Сулейман строит храм

(2 Лет. 3:1-4)

1В четыреста восьмидесятом году после выхода исраильтян из Египта, в четвёртый год своего правления над Исраилом, во втором месяце, в месяце зиве (в середине весны 966 г. до н. э.), Сулейман начал строить храм Вечному.

2Храм, который Сулейман построил Вечному, был тридцати метров в длину, десяти метров в ширину и пятнадцати метров6:2 Букв.: «шестьдесят… двадцать… тридцать локтей». в высоту. 3Притвор перед храмом был десять метров в ширину, соответственно ширине храма, и выступал перед храмом на пять метров6:3 Букв.: «двадцать… десять локтей».. 4В храме он сделал окна, расширяющиеся внутрь. 5Вдоль задней и боковых стен он возвёл пристройку, в которой были комнаты. 6Первый этаж был два с половиной метра в ширину, второй – три метра и третий – три с половиной метра6:6 Букв.: «пять… шесть… семь локтей».. Вокруг храма снаружи он сделал на стене выступы, чтобы поддерживающие брусья не входили в храмовые стены.

7В строительстве храма использовали только те камни, что были обтёсаны на каменоломне, и ни молотка, ни тесла, ни какого другого железного орудия не было слышно на месте строительства храма.

8Вход на первый этаж находился на южной стороне храма. Лестница вела на второй этаж, а оттуда – на третий. 9Так Сулейман построил храм и завершил его, использовав при постройке крыши брусья и кедровые доски. 10Вдоль всего храма он построил боковые комнаты. Высотой каждая из них была два с половиной метра6:10 Букв.: «пять локтей».. Они присоединялись к храму кедровыми брусьями.

11И вот к Сулейману было слово Вечного:

12– Что до этого храма, который ты строишь, то, если ты будешь следовать Моим установлениям, соблюдать Мои законы и хранить все Мои повеления и выполнять их, Я исполню через тебя обещание, которое Я дал твоему отцу Давуду. 13Я буду жить среди исраильтян и не покину Мой народ, Исраил.

14Так Сулейман завершил строительство храма.

Внутренняя отделка храма

(2 Лет. 3:5-14)

15Он обшил стены с внутренней стороны кедровыми досками, забрав их от пола храма до потолка, и покрыл пол храма кипарисовыми досками. 16Он отгородил в глубине храма стеной десять метров6:16 Букв.: «двадцать локтей». и обложил её кедровыми досками от пола до потолка, чтобы сделать в храме внутреннее святилище, Святая Святых. 17Комната перед Святая Святых была длиной двадцать метров6:17 Букв.: «сорок локтей».. 18Внутри храм был обшит кедровым деревом, на котором были вырезаны подобия тыкв и распустившиеся цветы. Всё было сделано из кедра, камня нигде не было видно.

19Он приготовил внутреннее святилище в храме, чтобы поместить там сундук соглашения с Вечным. 20Внутреннее святилище было по десять метров6:20 Букв.: «двадцать локтей». в длину, ширину и высоту. Он покрыл его чистым золотом и обшил жертвенник, находящийся перед Святая Святых, кедром. 21Сулейман покрыл храм внутри чистым золотом и перетянул золотыми цепями вход во внутреннее святилище, которое было покрыто золотом. 22Он покрыл золотом весь храм до конца и жертвенник, который принадлежал к внутреннему святилищу.

23Во внутреннем святилище он сделал двух херувимов6:23 Херувим – один из высших ангельских чинов. См. также пояснительный словарь. из масличного дерева, каждого в пять метров6:23 Букв.: «десять локтей», также в ст. 25 и 26. высотой. 24Одно крыло первого херувима было два с половиной метра, и другое крыло этой же длины. Всего – пять метров6:24 Букв.: «пять… десять локтей». от конца одного крыла до конца другого. 25Второй херувим также был пяти метров, так как оба херувима были одного размера и вида. 26Высота каждого херувима была пять метров. 27Сулейман поставил херувимов с распростёртыми крыльями во внутреннюю часть храма. Крыло одного херувима касалось одной стены, крыло второго – противоположной стены, а другие крылья херувимов соприкасались друг с другом посередине комнаты. 28Он покрыл херувимов золотом.

29На стенах вокруг всего храма, и внутри, и снаружи, Сулейман вырезал херувимов, пальмы и распустившиеся цветы. 30Ещё он покрыл пол, и внутри, и снаружи храма, золотом.

31Для входа во внутреннее святилище он сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. 32А на двух дверях из масличного дерева он вырезал херувимов, пальмы и распустившиеся цветы и покрыл их золотом. 33Точно так же он сделал из масличного дерева четырёхугольные косяки для входа в храм. 34Ещё Сулейман сделал две двери из кипарисового дерева, каждую с двумя подвижными створками. 35Он вырезал на них херувимов, пальмы и распустившиеся цветы и покрыл их золотом, ровно наложенным на резьбу.

36Он построил внутренний двор из трёх рядов обтёсанного камня и ряда кедровых балок.

37Основание храма Вечного было заложено на четвёртом году царствования Сулеймана, в месяце зиве (в середине весны). 38На одиннадцатом году его правления, в месяце буле (в середине осени), – а это восьмой месяц, – храм был завершён в соответствии со всеми замыслами о нём. Сулейман строил его семь лет.