1พงศ์กษัตริย์ 14 TNCV - 3 Царств 14 NRT

1พงศ์กษัตริย์
Elegir capítulo 14

Thai New Contemporary Bible

1พงศ์กษัตริย์ 14:1-31

คำทำนายของอาหิยาห์

1ครั้งนั้นอาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมป่วยหนัก 2เยโรโบอัมจึงตรัสกับมเหสีว่า “จงปลอมตัว อย่าให้ใครจำได้ว่าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม ไปพบผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ที่ชิโลห์ ผู้ที่บอกว่าเราจะได้เป็นกษัตริย์ของชนชาตินี้ 3เอาขนมปังสิบก้อน ขนมหวานกับน้ำผึ้งหนึ่งไหไปกำนัลเขาด้วย เขาจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเรา” 4มเหสีของเยโรโบอัมก็ทำตามนั้น และเสด็จมายังบ้านของอาหิยาห์ที่ชิโลห์

ฝ่ายอาหิยาห์ก็มองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะชรามาก 5แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอาหิยาห์ว่า “มเหสีของเยโรโบอัมปลอมตัวมาเพื่อถามเจ้าเกี่ยวกับลูกชายของนางซึ่งป่วยอยู่ เจ้าจงตอบตามนี้”

6ฉะนั้นเมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงคนเดินมาที่ประตูจึงร้องบอกว่า “เข้ามาเถิด มเหสีของเยโรโบอัม ทำไมต้องปลอมตัวมา? เรามีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบ 7จงไปบอกเยโรโบอัมว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า ‘เราได้ยกเจ้าขึ้นมาจากหมู่ประชาชน ตั้งให้เป็นผู้นำของอิสราเอลประชากรของเรา 8เราแบ่งอาณาจักรจากวงศ์วานดาวิดยกให้เจ้า แต่เจ้าไม่ได้เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเรา ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของเราและติดตามเราอย่างสุดหัวใจ ผู้ซึ่งทำแต่สิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา 9เจ้าทำชั่วยิ่งกว่าทุกคนก่อนหน้าเจ้า เจ้าได้สร้างพระต่างๆ ให้ตัวเอง หล่อรูปเคารพโลหะทั้งหลายยั่วยุให้เราโกรธ และหันหลังให้กับเรา

10“ ‘ฉะนั้นเราจะนำหายนะมาสู่วงศ์วานเยโรโบอัม และประหารชายทุกคนไม่ว่าเป็นทาสหรือเป็นไทซึ่งเป็นเชื้อสายของเยโรโบอัมจากอิสราเอล เราจะเผาวงศ์วานของเยโรโบอัมเหมือนเผาขยะจนกว่าจะสิ้นซากไป 11คนของเยโรโบอัมที่ตายในเมืองจะถูกสุนัขแทะกิน และผู้ที่ตายในทุ่งนาจะถูกนกจิกกิน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลั่นวาจาไว้!’

12“สำหรับเจ้า จงกลับไปเถิด และเมื่อเจ้าย่างเท้าเข้าตัวเมือง เด็กนั้นจะเสียชีวิต 13ทั่วทั้งอิสราเอลจะไว้อาลัยให้เขาและฝังเขา ในครอบครัวของเยโรโบอัมมีเขาเพียงคนเดียวที่มีคนฝังศพให้ เพราะทั้งราชวงศ์มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงเห็นว่ามีดีอยู่บ้าง

14“ในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์เอง ผู้ซึ่งจะกวาดล้างราชวงศ์เยโรโบอัมออกไปตั้งแต่บัดนี้ 15แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอล จนพวกเขาเป็นเหมือนต้นอ้อที่โอนเอนอยู่ในน้ำ พระองค์จะทรงขุดรากถอนโคนอิสราเอลจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่บรรพบุรุษของเขาและจะทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปไกลกว่าแม่น้ำยูเฟรติสเพราะพวกเขาได้ยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระพิโรธโดยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชราห์14:15 คือ สัญลักษณ์ของเจ้าแม่อาเชราห์ เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในพระธรรมเล่มนี้ 16พระองค์จะทรงทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งเยโรโบอัมได้ทำและชักนำอิสราเอลให้ทำตาม”

17แล้วมเหสีของเยโรโบอัมจึงเสด็จกลับไปยังทีรซาห์ ทันทีที่พระนางทรงก้าวข้ามธรณีประตูวัง โอรสนั้นก็สิ้นชีวิต 18พวกเขาฝังศพและทั่วทั้งอิสราเอลไว้อาลัยให้โอรสนั้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะอาหิยาห์ผู้รับใช้ของพระองค์

19เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลเยโรโบอัม สงครามต่างๆ และการปกครองมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอล 20พระองค์ทรงครองราชย์อยู่ 22 ปี จากนั้นทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ และนาดับโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

กษัตริย์เรโหโบอัมแห่งยูดาห์

(2พศด.12:9-16)

21เรโหโบอัมโอรสของโซโลมอนขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์เมื่อพระชนมายุ 41 พรรษา ทรงครองราชย์อยู่ 17 ปีในกรุงเยรูซาเล็ม นครซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรจากทุกเผ่าของอิสราเอล ให้เป็นที่สถาปนาพระนามของพระองค์ ราชมารดาของเรโหโบอัมคือนาอามาห์ชาวอัมโมน

22ชนยูดาห์ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า บาปที่พวกเขาทำยั่วยุพระพิโรธของพระองค์ยิ่งกว่าที่บรรพบุรุษเคยทำเสียอีก 23พวกเขาได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย ศิลาศักดิ์สิทธิ์ และเสาเจ้าแม่อาเชราห์บนเนินเขาสูงทุกเนินและใต้ร่มไม้ใหญ่ทุกต้น 24ถึงกับมีโสเภณีชายประจำสถานบูชา เหล่าประชากรเข้าร่วมกิจกรรมอันน่าชิงชังของชนชาติต่างๆ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าชาวอิสราเอล

25ในปีที่ห้าแห่งรัชกาลของเรโหโบอัม กษัตริย์ชิชักแห่งอียิปต์มาโจมตีเยรูซาเล็ม 26ชิชักกวาดเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระราชวัง รวมทั้งโล่ทองคำทั้งหมดซึ่งโซโลมอนทรงทำขึ้น 27ดังนั้นกษัตริย์เรโหโบอัมจึงทรงทำโล่ทองสัมฤทธิ์ขึ้นแทน และมอบหมายให้เหล่าผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ซึ่งประจำการอยู่ที่ทางเข้าพระราชวังดูแล 28เมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์เสด็จมายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหล่าทหารรักษาพระองค์จะถือโล่ หลังจากนั้นก็นำโล่กลับไปไว้ที่กองรักษาการณ์

29เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของเรโหโบอัม ตลอดจนพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์ไม่ใช่หรือ? 30มีสงครามรบพุ่งกันไม่ขาดระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัม 31แล้วเรโหโบอัมก็ทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ร่วมกันในเมืองดาวิด ราชมารดาของเรโหโบอัมคือนาอามาห์ชาวอัมโมน แล้วอาบียาห์14:31 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าอาบียัม(ดู2พศด.12:16) โอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

New Russian Translation

3 Царств 14:1-31

Пророчество Ахии против дома Иеровоама

1В то время Авия, сын Иеровоама, заболел, 2и Иеровоам сказал жене:

– Пойди переоденься, чтобы в тебе нельзя было узнать жену Иеровоама. Потом иди в Шило. Там есть пророк Ахия – тот, кто сказал, что я стану царем этого народа. 3Возьми с собой десять хлебов, несколько лепешек, кувшин меда и иди к нему. Он скажет тебе, что будет с мальчиком.

4Жена Иеровоама сделала так, как он говорил, и пошла к дому Ахии в Шило. Ахия уже не видел; его глаза ослепли от старости. 5Но Господь сказал Ахии:

– Жена Иеровоама идет, чтобы спросить тебя о сыне, потому что он заболел. Ответь ей так-то и так-то. Придя, она будет притворяться другой женщиной.

6Когда Ахия услышал у двери звук ее шагов, он сказал:

– Входи, жена Иеровоама. Зачем ты притворяешься? У меня для тебя плохие вести. 7Иди, скажи Иеровоаму, что так говорит Господь, Бог Израиля: «Я возвысил тебя над народом и сделал тебя вождем Моего народа, Израиля. 8Я отнял царство у дома Давида и отдал его тебе, но ты не был подобен Моему слуге Давиду, который исполнял Мои повеления и следовал за Мной от всего сердца, делая лишь то, что правильно в Моих глазах. 9Ты сделал больше зла, чем все, кто жил до тебя. Ты сделал себе других богов, истуканы из металла, вызвав Мой гнев, а Меня отбросил назад. 10Из-за этого Я навожу на дом Иеровоама беду. Я истреблю у Иеровоама всякого мужчину – и раба, и свободного. Я буду жечь дом Иеровоама, как жгут навоз, пока он не сгорит дотла. 11Тех, кто умрет у Иеровоама в городе, сожрут псы, а тех, кто умрет в поле, склюют небесные птицы». Так сказал Господь!14:10-11 Об исполнении этого пророчества см. 15:29-30.

12А ты возвращайся домой. Когда твоя нога ступит в город, мальчик умрет. 13Весь Израиль оплачет и похоронит его. Он единственный из тех, кто будет похоронен у Иеровоама, потому что в доме Иеровоама он один, в ком Господь, Бог Израиля, нашел что-то доброе.

14Господь воздвигнет Себе над Израилем царя, который истребит дом Иеровоама сегодня, и даже сейчас. 15Господь поразит Израиль, и тот будет как тростник, колеблемый стремительным потоком. Он искоренит Израиль из этой доброй земли, которую Он дал их отцам, и рассеет их за Рекой14:15 То есть за Евфратом., потому что они разгневали Господа, делая столбы Ашеры14:15 Это культовые символы вавилонско-ханаанской богини Ашеры. Ашера считалась матерью богов и людей, владычицей моря и всего сущего.. 16Он отдаст Израиль из-за грехов, которые Иеровоам совершил, и к которым он склонил израильтян.

17Жена Иеровоама встала и пошла в Тирцу. Как только она переступила порог дома, мальчик умер. 18Его похоронили, и весь Израиль оплакивал его, как Господь и сказал через Своего слугу, пророка Ахию.

Смерть Иеровоама

19Прочие события правления Иеровоама – его войны и то, как он правил, записаны в «Книге летописей царей Израиля». 20Он правил двадцать два года и упокоился со своими предками. Царем вместо него стал его сын Надав.

Ровоам – царь Иудеи

(2 Пар. 12:9-16)

21Ровоам, сын Соломона, стал царем в Иудее. Ему был сорок один год, когда он стал царем, и правил он семнадцать лет в Иерусалиме, городе, который Господь избрал из всех родов Израиля, чтобы поместить там Свое имя. Его мать звали Наама; она была аммонитянкой.

22Иуда делал зло в глазах Господа. Своими грехами они возбудили Его ревнивый гнев сильнее, чем их отцы. 23Они тоже устроили у себя святилища на возвышенностях, священные камни и столбы Ашеры на каждом высоком холме и под каждым тенистым деревом. 24В стране были даже мужчины-блудники14:24 Мужчины-блудники – Здесь имеются в виду мужчины, которые занимались мужской проституцией, являвшейся частью языческих культов плодородия. Писание строго осуждает такую практику (см. Втор. 23:17-18).; народ перенял все отвратительные обычаи тех народов, которых Господь прогнал от израильтян.

25На пятом году правления царя Ровоама Шишак14:25 Шишак – фараон Шешонк I, основатель XXII (ливийской) династии, правил с 950 по 929 гг. до н. э., царь Египта, напал на Иерусалим. 26Он унес сокровища дома Господа и сокровища царского дворца. Он забрал все, включая и все золотые щиты, которые сделал Соломон. 27Царь Ровоам сделал бронзовые щиты, чтобы заменить их, и вверил их начальникам стражи, которые несли службу у входа в царский дворец. 28Всякий раз, когда царь шел в Господний дом, стража несла щиты, а после этого возвращала их в комнату стражи.

29Что же до прочих событий правления Ровоама и всего, что он сделал, то разве не записаны они в «Книге летописей царей Иудеи»? 30Между Ровоамом и Иеровоамом все время шла война. 31Ровоам упокоился со своими предками и был похоронен с ними в Городе Давида. Его мать звали Наама; она была аммонитянкой. Авия14:31 Так в некоторых рукописях еврейского текста и в одном из древних переводов (см. также 2 Пар. 12:16); в большинстве рукописей еврейского текста: «Авийам». Также в стихе 15:1., его сын, стал царем вместо него.