1พงศาวดาร 1 TNCV - 1 Crônicas 1 NVI-PT

1พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1พงศาวดาร 1:1-54

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

4บุตรของโนอาห์ ได้แก่1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

5บุตร1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท และโทการมาห์

7บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

(ปฐก.10:6-20)

8บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11 พูต และคานาอัน

9บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10คูชเป็นบิดา1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด และของชาวฮิตไทต์ 14ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก1:19 แปลว่า แยก เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22โอบาล1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28) อาบีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24เชม อารปัคชาด1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน เชลาห์

25เอเบอร์ เปเลก เรอู

26เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11) กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)

37บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23) มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26) เอชบาน อิธราน และเคราน

42บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)

บุตรของดีชาน1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นครองราชย์แทน

49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39) มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1:1-54

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

2Cainã, Maalaleel, Jarede,

3Enoque, Matusalém, Lameque,

Noé.

4Estes foram os filhos de Noé1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.: Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

5Estes foram os filhos1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23. de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.

6Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate1.6 Muitos manuscritos dizem Difate. e Togarma.

7Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim..

8Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11., Fute e Canaã.

9Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10Cuxe gerou1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18 e 20.

Ninrode, o primeiro homem poderoso na terra.

11Mizraim gerou

os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, 12os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas.

13Canaã gerou

Sidom, seu filho mais velho1.13 Ou os sidônios, os primeiros, e Hete1.13 Ou e os hititas, 14como também os jebuseus, os amorreus, os girgaseus, 15os heveus, os arqueus, os sineus, 16os arvadeus, os zemareus e os hamateus.

17Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue1.19 Pelegue significa divisão., porque em sua época a terra foi dividida; seu irmão chamou-se Joctã.

20Joctã gerou

Almodá, Salefe, Hazarmavé, Jerá, 2 21Adorão, Uzal, Dicla, 22Obal1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal., Abimael, Sabá, 23Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24Sem, Arfaxade1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13., Salá,

25Héber, Pelegue, Reú,

26Serugue, Naor, Terá

27e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael.

29Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, 31Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram descendentes de Quetura.

34Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11., Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna, sua concubina1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12..

37Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Ézer e Disã.

39Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23., Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41Este foi o filho de Aná:

Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26., Esbã, Itrã e Querã.

42Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27..

Estes foram os filhos de Disã1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44Belá morreu; e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45Jobabe morreu; e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46Husã morreu; e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47Hadade morreu; e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48Samlá morreu; e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates1.48 Hebraico: ao Rio., foi o seu sucessor.

49Saul morreu; e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39., e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52Oolibama, Elá, Pinom, 53Quenaz, Temã, Mibzar, 54Magdiel e Irã.

Foram esses os chefes de Edom.