1พงศาวดาร 1 TNCV - 1 Crónicas 1 CST

1พงศาวดาร
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

1พงศาวดาร 1:1-54

บันทึกประวัติศาสตร์ตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงบุตรทั้งหลายของโนอาห์

1อาดัม เสท เอโนช 2เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค โนอาห์

4บุตรของโนอาห์ ได้แก่1:4 ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่าบุตรของโนอาห์ได้แก่

เชม ฮาม และยาเฟท

เชื้อสายของยาเฟท

(ปฐก.10:2-5)

5บุตร1:5 คำว่าบุตรอาจหมายถึง วงศ์วาน ทายาท หรือ ชนชาติ ก็ได้ เช่นเดียวกับข้อ 6-10,17 และ 20ของยาเฟท ได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

6บุตรของโกเมอร์ ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท1:6 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าดีฟัท และโทการมาห์

7บุตรของยาวาน ได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม

เชื้อสายของฮาม

(ปฐก.10:6-20)

8บุตรของฮาม ได้แก่

คูช มิสราอิม1:8 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 11 พูต และคานาอัน

9บุตรของคูช ได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ ได้แก่

เชบากับเดดาน

10คูชเป็นบิดา1:10 คำว่าบิดาอาจหมายถึง บรรพบุรุษ ต้นตระกูล หรือผู้ก่อตั้ง เช่นเดียวกับข้อ 11,13,18 และ 20ของ

นิมโรดซึ่งต่อมาได้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของโลก

11มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 12ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทร์

13คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปี1:13 หรือชาวไซดอนพวกแรกสุด และของชาวฮิตไทต์ 14ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 15ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 16ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

เชื้อสายของเชม

(ปฐก.10:21-31; 11:10-27)

17บุตรของเชม ได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

บุตรของอารัม ได้แก่1:17 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีประโยคนี้ (ดูปฐก.10:23)

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค

18อารปัคชาดเป็นบิดาของเชลาห์

เชลาห์เป็นบิดาของเอเบอร์

19เอเบอร์มีบุตรชายสองคน ได้แก่

เปเลก1:19 แปลว่า แยก เพราะโลกถูกแบ่งแยกในช่วงชีวิตของเปเลก และอีกคนหนึ่งคือ โยกทาน

20โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 21ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 22โอบาล1:22 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอบาล(ดูปฐก.10:28) อาบีมาเอล เชบา 23โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทาน

24เชม อารปัคชาด1:24 สำเนา LXX. บางฉบับว่าอารปัคชาด ไคนัน เชลาห์

25เอเบอร์ เปเลก เรอู

26เสรุก นาโฮร์ เทราห์

27และอับราม (คืออับราฮัม)

ครอบครัวของอับราฮัม

28บุตรของอับราฮัม ได้แก่

อิสอัคกับอิชมาเอล

วงศ์วานของนางฮาการ์

(ปฐก.25:12-16)

29วงศ์วานของอิชมาเอล ได้แก่

เนบาโยทผู้เป็นบุตรหัวปี เคดาร์ อัดเบเอล มิบสัม 30มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของอิชมาเอล

วงศ์วานของนางเคทูราห์

(ปฐก.25:1-4)

32บุตรซึ่งเกิดจากนางเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัม ได้แก่

ศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์

บุตรของโยกชาน ได้แก่

เชบากับเดดาน

33บุตรของมีเดียน ได้แก่

เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์

คนเหล่านี้เป็นวงศ์วานของนางเคทูราห์

วงศ์วานของนางซาราห์

(ปฐก.36:10-14)

34อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค

อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่

เอซาวกับอิสราเอล

เชื้อสายของเอซาว

35บุตรของเอซาว ได้แก่

เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

36บุตรของเอลีฟัส ได้แก่

เทมาน โอมาร์ เศโฟ1:36 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเศฟีร์(ดูปฐก.36:11) กาทาม เคนัส

และอามาเลขซึ่งเกิดจากนางทิมนา1:36 ภาษาฮีบรูว่ากาทาม เคนัส ทิมนา และอามาเลข(ดูปฐก.36:12)

37บุตรของเรอูเอล ได้แก่

นาหาท เศราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

ประชากรของเสอีร์ในเอโดม

(ปฐก.36:20-28)

38บุตรของเสอีร์ ได้แก่

โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

39บุตรของโลทาน ได้แก่

โฮรีกับโฮมัม ทิมนาเป็นน้องสาวของโลทาน

40บุตรของโชบาล ได้แก่

อัลวาน1:40 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าเอลียัน(ดูปฐก.36:23) มานาฮาท เอบาล เชโฟ และโอนัม

บุตรของศิเบโอน ได้แก่

อัยยาห์กับอานาห์

41บุตรของอานาห์ ได้แก่

ดีโชน

บุตรของดีโชน ได้แก่

เฮมดาน1:41 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าฮัมราน(ดูปฐก.36:26) เอชบาน อิธราน และเคราน

42บุตรของเอเซอร์ ได้แก่

บิลฮาน ศาอาวาน และอาขาน1:42 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่ายาอาคาน(ดูปฐก.36:27)

บุตรของดีชาน1:42 ภาษาฮีบรูว่าดีโชนเป็นอีกรูปหนึ่งของดีชาน ได้แก่

อูสกับอารัน

ผู้ปกครองของเอโดม

(ปฐก.36:31-43)

43กษัตริย์ซึ่งปกครองในเอโดมก่อนที่จะมีกษัตริย์อิสราเอล1:43 หรือก่อนกษัตริย์อิสราเอลปกครองเหนือพวกเขา ได้แก่

เบลาบุตรเบโอร์แห่งเมืองดินฮาบาห์

44เมื่อเบลาสิ้นพระชนม์ โยบับบุตรเศราห์จากโบสราห์ขึ้นครองราชย์แทน

45เมื่อโยบับสิ้นพระชนม์ หุชามจากดินแดนของชาวเทมานขึ้นครองราชย์แทน

46เมื่อหุชามสิ้นพระชนม์ ฮาดัดบุตรเบดัด ผู้ซึ่งพิชิตกองทัพมีเดียนในดินแดนโมอับขึ้นครองราชย์แทน เมืองของฮาดัดคืออาวีท

47เมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์ สัมลาห์จากมัสเรคาห์ขึ้นครองราชย์แทน

48เมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์ ชาอูลจากเรโหโบทริมแม่น้ำ1:48 อาจจะเป็นแม่น้ำยูเฟรติสขึ้นครองราชย์แทน

49เมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์ บาอัลฮานันบุตรอัคโบร์ขึ้นครองราชย์แทน

50เมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์ ฮาดัดขึ้นครองราชย์แทน เมืองของพระองค์คือปาอู1:50 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ว่าปาอี(ดูปฐก.36:39) มเหสีของฮาดัดคือ เมเหทาเบลธิดาของมัทเรด ผู้เป็นธิดาของเมซาหับ 51ต่อมาฮาดัดก็สิ้นพระชนม์เช่นกัน

ประมุของค์ต่างๆ ของเอโดม ได้แก่

ทิมนา อัลวาห์ เยเธท 52โอโฮลีบามาห์ เอลาห์ ปิโนน 53เคนัส เทมาน มิบซาร์ 54มักดีเอล และอิราม คนเหล่านี้คือประมุขของเอโดม

Nueva Versión Internacional (Castilian)

1 Crónicas 1:1-54

Descendientes de Adán

1Adán, Set, Enós, 2Cainán, Malalel, Jared, 3Enoc, Matusalén, Lamec, 4Noé.

Descendientes de Noé

1:5-23Gn 10:2-31; 11:10-27

Hijos de Noé:1:4 Hijos de Noé (LXX); TM no incluye esta frase. Sem, Cam y Jafet.

5Hijos de Jafet: Gómer, Magog, Maday, Javán, Tubal, Mésec y Tirás.

6Hijos de Gómer: Asquenaz, Rifat y Togarma.

7Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín.

8Hijos de Cam: Cus, Misrayin, Fut y Canaán.

9Hijos de Cus: Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca.

Hijos de Ragama: Sabá y Dedán.

10Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra.

11Misrayin fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftuitas, 12los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos.

13Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, 14y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, 15los heveos, los araceos, los sineos, 16los arvadeos, los zemareos y los jamatitas.

17Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.

Hijos de Aram:1:17 Hijos de Aram (un ms. hebreo y mss. de LXX; véase Gn 10:23); TM no incluye esta frase. Uz, Hul, Guéter y Mésec. 18Arfaxad fue el padre de Selá, y este lo fue de Éber. 19Éber tuvo dos hijos; el primero se llamó Péleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. El hermano de Péleg se llamó Joctán. 20Joctán fue el padre de Almodad, Sélef, Jazar Mávet, Yeraj, 21Hadorán, Uzal, Diclá, 22Obal,1:22 Obal (mss. hebreos y Siríaca; véase Gn 10:28); Ebal (TM). Abimael, Sabá, 23Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán.

Descendientes de Sem

24Sem, Arfaxad, Selá, 25Éber, Péleg, Reú, 26Serug, Najor, Téraj 27y Abram, que es también Abraham.

Descendientes de Abraham

1:29-31Gn 25:12-16

1:32-33Gn 25:1-4

28Hijos de Abraham: Isaac e Ismael.

29Sus descendientes fueron Nebayot, primogénito de Ismael, Cedar, Adbel, Mibsán, 30Mismá, Dumá, Masá, Hadad, Temá, 31Jetur, Nafis y Cedema. Estos fueron los hijos de Ismael.

32Los hijos de Cetura, la concubina de Abraham, fueron Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súah.

Hijos de Jocsán: Sabá y Dedán.

33Hijos de Madián: Efá, Éfer, Janoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura.

34Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel.

Descendientes de Esaú

1:35-42Gn 36:10-14,20-28

35Hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré.

36Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Zefo, Gatán y Quenaz, Timná y Amalec.

37Hijos de Reuel: Najat, Zera, Sama y Mizá.

38Hijos de Seír:1:38 Seír. Es decir, Esaú. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán.

39Hijos de Lotán: Horí y Homán. Timná fue hermana de Lotán.

40Hijos de Sobal: Alván, Manajat, Ebal, Sefó y Onam.

Hijos de Zibeón: Ayá y Aná.

41El hijo de Aná fue Disón.

Hijos de Disón: Amirán, Esbán, Itrán y Querán.

42Hijos de Ezer: Bilán, Zaván y Yacán.

Hijos de Disán: Uz y Arán.

Reyes de Edom

1:43-54Gn 36:31-43

43Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey:

Bela hijo de Beor; su ciudad se llamaba Dinaba.

44Cuando Bela murió, le sucedió en el trono Jobab hijo de Zera, que era de Bosra.

45Cuando Jobab murió, le sucedió en el trono Jusán, que era de la tierra de Temán.

46Cuando Jusán murió, le sucedió en el trono Hadad hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Avit.

47Cuando Hadad murió, le sucedió en el trono Samla, que era de Masreca.

48Cuando Samla murió, le sucedió en el trono Saúl, que era de Rejobot a orillas del río Éufrates.

49Cuando Saúl murió, le sucedió en el trono Baal Janán hijo de Acbor.

50Cuando Baal Janán murió, le sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Pau,1:50 Pau (mss. hebreos, mss. de LXX, Siríaca, Targum, Vulgata; véase Gn 36:39); Pay (TM). y su esposa fue Mehitabel, hija de Matred y nieta de Mezab.

51Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos: Timná, Alvá, Jetet, 52Aholibama, Elá, Pinón, 53Quenaz, Temán, Mibzar, 54Magdiel e Iram. Estos fueron los caudillos de Edom.