โฮเชยา 1 TNCV - Hosea 1 AMP

โฮเชยา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีมาถึงโฮเชยาบุตรเบเออรีในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัมบุตรกษัตริย์เยโฮอาช[a]แห่งอิสราเอล

ภรรยากับลูกๆ ของโฮเชยา

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มตรัสผ่านโฮเชยานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยา และรับลูกๆ ที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของนางมาด้วย เพราะว่าดินแดนนี้มีความผิดฐานล่วงประเวณีอย่างร้ายแรงที่สุดโดยการละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า” ฉะนั้นโฮเชยาจึงแต่งงานกับโกเมอร์ธิดาของดิบลาอิม นางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่เขา

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ายิสเรเอล เพราะในไม่ช้าเราจะลงโทษวงศ์วานของเยฮูเนื่องด้วยการประหารครั้งใหญ่ที่ยิสเรเอล และเราจะปิดฉากอาณาจักรอิสราเอลลง ในวันนั้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล”

โกเมอร์ก็ตั้งครรภ์อีกและคลอดบุตรสาว แล้วพระองค์ตรัสกับโฮเชยาว่า “จงเรียกเด็กคนนี้ว่าโลรุหะมาห์[b] เพราะเราจะไม่แสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์อิสราเอลอีกต่อไป เราจะไม่อภัยให้พวกเขา แต่เราจะแสดงความรักต่อพงศ์พันธุ์ยูดาห์และจะช่วยพวกเขา ไม่ใช่ด้วยธนู ดาบ สงคราม หรือด้วยม้าและพลม้า แต่โดยพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา”

หลังจากที่ให้โลรุหะมาห์หย่านมแล้ว โกเมอร์ก็มีบุตรชายอีกคนหนึ่ง แล้วพระองค์ตรัสว่า “จงเรียกเขาว่าโลอัมมี[c] เพราะพวกเจ้าไม่ใช่ประชากรของเราและเราไม่ใช่พระเจ้าของเจ้า

10 “ถึงกระนั้นชนชาติอิสราเอลจะเป็นเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลซึ่งตวงนับไม่ได้ ในที่ซึ่งพระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าไม่ใช่ประชากรของเรา’ พวกเขาจะได้ชื่อว่า ‘บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่’ 11 ประชากรยูดาห์และอิสราเอลจะถูกรวมเข้าด้วยกันอีก และพวกเขาจะแต่งตั้งผู้นำคนหนึ่งและจะพากันออกมาจากแผ่นดินนั้น เพราะวันแห่งยิสเรเอลจะยิ่งใหญ่

Notas al pie

  1. 1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาช
  2. 1:6 แปลว่าไม่เป็นที่รัก
  3. 1:9 แปลว่าไม่ใช่ประชากรของเรา

Amplified Bible

Hosea 1

Hosea’s Wife and Children

1The word of the Lord that came to Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel.

When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to him, “Go, take for yourself a [a]wife of prostitution and have children of [her] prostitution; for the land commits great acts of prostitution by [b]not following the Lord.” So he went and took Gomer the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. And the Lord said to him, “Name him Jezreel; for yet in a little while I will avenge the blood [that was shed in the Valley] of Jezreel and inflict the punishment for it on the house of [c]Jehu, and I will put an end to the kingdom of the [d]house of Israel. On that day I will break the bow [of the military power] of Israel in the Valley of Jezreel.”

Then Gomer conceived again and gave birth to a daughter. And the Lord said to Hosea, “Name her Lo-Ruhamah (not shown mercy), for I will no longer have mercy on the house of Israel, that I would ever forgive them. But I will have mercy on the house of Judah and will rescue them by the Lord their God, and will [e]not rescue them by bow, sword, war, horses, or horsemen.”

Now when Gomer had weaned Lo-Ruhamah, she conceived and gave birth to a son. And the Lord said, “Name him Lo-Ammi (not my people), for you are not My people and I am not your God.”

10 
Yet the number of the [f]sons of Israel
Shall be like the sand of the sea,
Which cannot be measured or numbered;
And in the place
Where it is said to them,
“You are not My people,”
It will be said to them,
You are the sons of the living God.”
11 
Then the sons of Judah and the sons of Israel shall be gathered together,
And they will appoint for themselves one leader,
And they will go up from the land,
For great and glorious will be the day of [g]Jezreel.

Notas al pie

  1. Hosea 1:2 Some scholars interpret this to mean that Gomer was chaste at the time of the marriage, but later became an adulteress. As such, she symbolizes the future unfaithfulness of Israel.
  2. Hosea 1:2 Lit forsaking.
  3. Hosea 1:4 Jehu murdered Ahab’s sons in order to seize the throne of Israel.
  4. Hosea 1:4 I.e. Israel, the Northern Kingdom, which included ten of the original tribes of Israel. Samaria was the capital city.
  5. Hosea 1:7 Isaiah also made this prophecy (Is 31:8, 9) and both he and Hosea lived to see its fulfillment (Is 37:36). See also 2 Kin 19:35-37.
  6. Hosea 1:10 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses about things such as warfare or circumcision, sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient people were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies to individual tribal groups, e.g., sons of Reuben, Reuben, Reubenites, and so throughout.
  7. Hosea 1:11 The spiritually reborn Israel, the people whom the Lord has chosen and blessed.