โอบาดีห์ 1 TNCV - Авдий 1 NRT

โอบาดีห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โอบาดีห์ 1:1-21

1นิมิตของโอบาดีห์

(ยรม.49:9-10,14-16)

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสเกี่ยวกับเอโดมว่า

เราได้ยินถ้อยคำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนี้

มีทูตคนหนึ่งถูกส่งไปยังประชาชาติต่างๆ เพื่อแจ้งว่า

“ลุกขึ้นเถิด ให้เราไปรบกับเอโดม”

2“ดูเถิด เราจะทำให้เจ้าเล็กกระจ้อยร่อยในหมู่ประชาชาติ

เจ้าจะถูกเหยียดหยามยิ่งนัก

3ความหยิ่งผยองในใจได้หลอกลวงเจ้า

เจ้าผู้อาศัยอยู่ในซอกหิน

และสร้างบ้านไว้บนที่สูง

เจ้าผู้บอกตัวเองว่า

‘ใครเล่าสามารถดึงเราลงไปอยู่ที่พื้นได้?’

4ถึงแม้เจ้าเหินฟ้าเหมือนนกอินทรี

และสร้างรังไว้กลางหมู่ดาว

เราก็จะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่น”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

5“หากขโมยมาหาเจ้า

หากโจรบุกมาในยามค่ำคืน

เจ้าจะย่อยยับสักปานใด

เขาจะไม่ขโมยไปเพียงเท่าที่เขาอยากได้หรือ?

หากคนเก็บองุ่นมาหาเจ้า

เขาจะไม่เหลือไว้บ้างนิดหน่อยหรือ?

6แต่เอซาวจะถูกปล้นชิงจนหมดสิ้น

ทรัพย์สมบัติที่เขาซ่อนไว้ถูกปล้นชิงไปหมด!

7พันธมิตรทั้งหมดจะบังคับให้เจ้าออกไปจนสุดแดน

เพื่อนฝูงจะหลอกและเอาชนะเจ้า

เพื่อนร่วมสำรับอาหารเดียวกันกับเจ้าจะวางกับดักเจ้า1:7 ในภาษาฮีบรูประโยคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

แต่เจ้าจะไม่ระแคะระคาย”

8องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น

เราจะไม่ทำลายปราชญ์ของเอโดม

และผู้ที่มีความเข้าใจที่ภูเขาต่างๆ ของเอซาวหรือ?

9เทมานเอ๋ย นักรบของเจ้าจะครั่นคร้าม

และทุกคนที่ภูเขาของเอซาว

จะถูกประหาร

10เพราะความอำมหิตที่เจ้าทำแก่ยาโคบน้องชายของเจ้า

เจ้าจะอับอายขายหน้า

เจ้าจะถูกทำลายไปตลอดกาล

11ในวันที่เจ้ายืนเฉยอย่างไม่แยแส

ขณะที่คนแปลกหน้าขนทรัพย์สมบัติของเขาไป

คนต่างชาติบุกเข้าประตูเมืองของเขา

และจับสลากแบ่งกรุงเยรูซาเล็มกัน

เจ้าก็เป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกนั้น

12เจ้าไม่ควรหยามน้ำหน้าน้องชาย

ในวันที่เขารับเคราะห์

หรือกระหยิ่มยิ้มย่องทับถมชาวยูดาห์

ในวันที่พวกเขาพินาศ

หรือคุยโวโอ้อวดเหลือเกิน

ในวันที่พวกเขาเดือดร้อน

13เจ้าไม่ควรเดินเข้าประตูเมืองของประชากรของเรา

ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ

หรือสมน้ำหน้าที่พวกเขาป่นปี้

ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ

หรือยึดทรัพย์สมบัติของพวกเขา

ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ

14เจ้าไม่ควรดักรออยู่ที่ทางแยก

เพื่อคอยเล่นงานพวกเขาซึ่งหนีภัยมา

หรือมอบตัวผู้รอดชีวิตของพวกเขา

ในวันที่เขาเดือดร้อน

15“วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับมวลประชาชาติใกล้เข้ามาแล้ว

เจ้าทำสิ่งใดไว้จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน

กรรมที่เจ้าก่อไว้จะย้อนกลับมาตกบนหัวของเจ้า

16เหมือนที่เจ้าดื่มบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ประชาชาติทั้งปวงก็จะดื่มไม่หยุด

เขาจะดื่มแล้วดื่มอีก

เขาจะเป็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

17แต่บนภูเขาศิโยนจะมีการช่วยกู้

ภูเขานั้นจะศักดิ์สิทธิ์

และพงศ์พันธุ์ยาโคบ

จะครอบครองกรรมสิทธิ์ในดินแดนนั้น

18พงศ์พันธุ์ยาโคบจะเป็นไฟ

พงศ์พันธุ์โยเซฟจะเป็นเปลวไฟ

พงศ์พันธุ์ของเอซาวจะเป็นตอข้าว

ซึ่งจะถูกไฟเผาจนมอดไหม้

พงศ์พันธุ์เอซาว

จะไม่มีใครรอดชีวิตเลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว

19ประชาชนจากเนเกบจะครอบครอง

ภูเขาต่างๆ ของเอซาว

และประชาชนจากเชิงเขาต่างๆ จะครอบครอง

ดินแดนของชาวฟีลิสเตีย

พวกเขาจะครอบครองท้องทุ่งของเอฟราอิมกับสะมาเรีย

และเบนยามินจะครอบครองกิเลอาด

20กลุ่มเชลยอิสราเอลซึ่งอยู่ในคานาอัน

จะครอบครองดินแดนไกลไปถึงศาเรฟัท

เชลยจากเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในเสฟาราด

จะครอบครองเมืองต่างๆ ของเนเกบ

21พวกกู้ชาติจะขึ้นไปบน1:21 หรือจากภูเขาศิโยน

เพื่อครอบครองภูเขาต่างๆ ของเอซาว

และอาณาจักรนั้นจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

New Russian Translation

Авдий 1:1-21

1Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Господь об Эдоме:

Мы услышали весть от Господа,

что отправлен посланник к народам,

чтобы объявить им:

«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

2– Вот, Я сделаю тебя, Эдом, малым среди народов,

ты будешь в большом презрении.

3Гордость сердца твоего обольстила тебя.

Ты живешь в расщелинах скал1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.,

высоко строишь свой дом

и говоришь в сердце своем:

«Кто низвергнет меня на землю?»

4Но даже если ты, подобно орлу,

поднимешься ввысь

и устроишь гнездо свое среди звезд,

то и оттуда Я низвергну тебя, –

возвещает Господь. –

5О, как ты будешь разрушен!

Если воры и грабители в ночи придут к тебе,

разве они не украдут только то, что пожелают?

Если проникнут к тебе собиратели винограда,

разве не оставят они несколько виноградин?

6Как все будет обыскано у Исава,

будут ограблены его тайники!

7Все твои союзники

вытеснят тебя до границы,

все твои друзья

обманут и одолеют тебя.

Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,

но ты не догадаешься.

8В тот день, – возвещает Господь, –

Я истреблю мудрых в Эдоме

и благоразумных на горе Исава.

9Воины твои, Теман1:9 Теман – важный эдомитский город, получивший свое название от имени внука Исава, родоначальника Эдома (см. Быт. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.,

будут трепетать от страха,

и все на горе Исава будут истреблены.

10Из-за насилия над своим братом Иаковом

будешь покрыт позором,

будешь уничтожен навсегда.

11Ты стоял в стороне в тот день,

когда чужие народы уносили его богатства,

когда иноземцы входили в его ворота

и бросали жребий об Иерусалиме.

Ты был как один из них!

12Тебе не следовало смотреть сверху вниз на своего брата

в день его несчастья,

не стоило торжествовать над народом Иуды

в день его гибели

и хвастаться

в день его страдания.

13Тебе не следовало входить

в ворота Моего народа

в день его бедствия,

смотреть на его горе

в день его бедствия

и касаться его богатства

в день его бедствия.

14Тебе не стоило стоять на перекрестках

и убивать беглецов,

не стоило выдавать уцелевших

в день их страдания.

Спасение Израиля

15– Близок день Господень для всех народов:

как ты поступал, так и с тобою поступят,

то, что ты делал, падет на твою же голову.

16Как вы пили на святой горе Моей,

так и все народы будут пить всегда,

будут пить, не переставая,

и проглотят, и исчезнут, будто их и не было.

17Будет на горе Сион спасение,

и будет она святой обителью,

а дом Иакова вернет свое наследие.

18Дом Иакова будет огнем,

дом Иосифа – пламенем,

а дом Исава будет соломою,

которую они подожгут и уничтожат;

никто из дома Исава не выживет, –

сказал Господь.

19Люди из Негева завладеют горой Исава,

а люди из предгорий – землей филистимлян.

Они захватят поля Ефрема и Самарии,

а Вениамин завладеет Галаадом.

20Войска сынов израилевых, те, что были в изгнании,

завладеют землей ханаанской до города Сарепты1:20 Сарепта – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.,

а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде1:20 Сефарад – вероятно другое название Сардиса, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания, так, например, потомков евреев, изгнанных из Испании называют «сефардами».,

получат во владения города Негева.

21Спасители взойдут на гору1:21 Или: «сойдут с горы». Сион,

чтобы править горою Исава,

и наступит царствование Господа.