โอบาดีห์ 1 TNCV - Авд 1 CARST

โอบาดีห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โอบาดีห์

นิมิตของโอบาดีห์

(ยรม.49:9-10,14-16)

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสเกี่ยวกับเอโดมว่า

เราได้ยินถ้อยคำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนี้
มีทูตคนหนึ่งถูกส่งไปยังประชาชาติต่างๆ เพื่อแจ้งว่า
“ลุกขึ้นเถิด ให้เราไปรบกับเอโดม”

“ดูเถิด เราจะทำให้เจ้าเล็กกระจ้อยร่อยในหมู่ประชาชาติ
เจ้าจะถูกเหยียดหยามยิ่งนัก
ความหยิ่งผยองในใจได้หลอกลวงเจ้า
เจ้าผู้อาศัยอยู่ในซอกหิน
และสร้างบ้านไว้บนที่สูง
เจ้าผู้บอกตัวเองว่า
‘ใครเล่าสามารถดึงเราลงไปอยู่ที่พื้นได้?’
ถึงแม้เจ้าเหินฟ้าเหมือนนกอินทรี
และสร้างรังไว้กลางหมู่ดาว
เราก็จะฉุดเจ้าลงมาจากที่นั่น”
องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น
“หากขโมยมาหาเจ้า
หากโจรบุกมาในยามค่ำคืน
เจ้าจะย่อยยับสักปานใด
เขาจะไม่ขโมยไปเพียงเท่าที่เขาอยากได้หรือ?
หากคนเก็บองุ่นมาหาเจ้า
เขาจะไม่เหลือไว้บ้างนิดหน่อยหรือ?
แต่เอซาวจะถูกปล้นชิงจนหมดสิ้น
ทรัพย์สมบัติที่เขาซ่อนไว้ถูกปล้นชิงไปหมด!
พันธมิตรทั้งหมดจะบังคับให้เจ้าออกไปจนสุดแดน
เพื่อนฝูงจะหลอกและเอาชนะเจ้า
เพื่อนร่วมสำรับอาหารเดียวกันกับเจ้าจะวางกับดักเจ้า[a]
แต่เจ้าจะไม่ระแคะระคาย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น
เราจะไม่ทำลายปราชญ์ของเอโดม
และผู้ที่มีความเข้าใจที่ภูเขาต่างๆ ของเอซาวหรือ?
เทมานเอ๋ย นักรบของเจ้าจะครั่นคร้าม
และทุกคนที่ภูเขาของเอซาว
จะถูกประหาร
10 เพราะความอำมหิตที่เจ้าทำแก่ยาโคบน้องชายของเจ้า
เจ้าจะอับอายขายหน้า
เจ้าจะถูกทำลายไปตลอดกาล
11 ในวันที่เจ้ายืนเฉยอย่างไม่แยแส
ขณะที่คนแปลกหน้าขนทรัพย์สมบัติของเขาไป
คนต่างชาติบุกเข้าประตูเมืองของเขา
และจับสลากแบ่งกรุงเยรูซาเล็มกัน
เจ้าก็เป็นเหมือนคนหนึ่งในพวกนั้น
12 เจ้าไม่ควรหยามน้ำหน้าน้องชาย
ในวันที่เขารับเคราะห์
หรือกระหยิ่มยิ้มย่องทับถมชาวยูดาห์
ในวันที่พวกเขาพินาศ
หรือคุยโวโอ้อวดเหลือเกิน
ในวันที่พวกเขาเดือดร้อน
13 เจ้าไม่ควรเดินเข้าประตูเมืองของประชากรของเรา
ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ
หรือสมน้ำหน้าที่พวกเขาป่นปี้
ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ
หรือยึดทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ในวันที่พวกเขาพินาศย่อยยับ
14 เจ้าไม่ควรดักรออยู่ที่ทางแยก
เพื่อคอยเล่นงานพวกเขาซึ่งหนีภัยมา
หรือมอบตัวผู้รอดชีวิตของพวกเขา
ในวันที่เขาเดือดร้อน

15 “วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับมวลประชาชาติใกล้เข้ามาแล้ว
เจ้าทำสิ่งใดไว้จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทน
กรรมที่เจ้าก่อไว้จะย้อนกลับมาตกบนหัวของเจ้า
16 เหมือนที่เจ้าดื่มบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา
ประชาชาติทั้งปวงก็จะดื่มไม่หยุด
เขาจะดื่มแล้วดื่มอีก
เขาจะเป็นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
17 แต่บนภูเขาศิโยนจะมีการช่วยกู้
ภูเขานั้นจะศักดิ์สิทธิ์
และพงศ์พันธุ์ยาโคบ
จะครอบครองกรรมสิทธิ์ในดินแดนนั้น
18 พงศ์พันธุ์ยาโคบจะเป็นไฟ
พงศ์พันธุ์โยเซฟจะเป็นเปลวไฟ
พงศ์พันธุ์ของเอซาวจะเป็นตอข้าว
ซึ่งจะถูกไฟเผาจนมอดไหม้
พงศ์พันธุ์เอซาว
จะไม่มีใครรอดชีวิตเลย”
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว

19 ประชาชนจากเนเกบจะครอบครอง
ภูเขาต่างๆ ของเอซาว
และประชาชนจากเชิงเขาต่างๆ จะครอบครอง
ดินแดนของชาวฟีลิสเตีย
พวกเขาจะครอบครองท้องทุ่งของเอฟราอิมกับสะมาเรีย
และเบนยามินจะครอบครองกิเลอาด
20 กลุ่มเชลยอิสราเอลซึ่งอยู่ในคานาอัน
จะครอบครองดินแดนไกลไปถึงศาเรฟัท
เชลยจากเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในเสฟาราด
จะครอบครองเมืองต่างๆ ของเนเกบ
21 พวกกู้ชาติจะขึ้นไปบน[b]ภูเขาศิโยน
เพื่อครอบครองภูเขาต่างๆ ของเอซาว
และอาณาจักรนั้นจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Notas al pie

  1. 1:7 ในภาษาฮีบรูประโยคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  2. 1:21 หรือจาก

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Авд

Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Вечный[a] об Эдоме.

Мы услышали весть от Вечного,
    что отправлен посланник к народам,
    чтобы объявить им:
«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

– Эдом, Я сделаю тебя малым среди народов,
    ты будешь в большом презрении.
Гордость сердца твоего обольстила тебя.
    Ты живёшь в расщелинах скал[b],
    высоко строишь свой дом
и говоришь в сердце своём:
    «Кто низвергнет меня на землю?»
Но даже если ты, подобно орлу, поднимешься ввысь
    и устроишь гнездо своё среди звёзд,
    то и оттуда Я низвергну тебя, –
        возвещает Вечный. –
Если воры и грабители в ночи придут к тебе,
    разве они не украдут только то, что пожелают?
Если проникнут к тебе собиратели винограда,
    разве не оставят они несколько виноградин?
Но ты будешь разрушен полностью.
Как всё будет обыскано у Эсова[c],
    будут ограблены его тайники!
Все твои союзники вытеснят тебя до границы,
    все твои друзья обманут и одолеют тебя.
Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,
    но ты не догадаешься.

В тот день, – возвещает Вечный, –
    Я истреблю мудрых в Эдоме
    и благоразумных на горе Эсова.
Твои воины, Теман[d], будут трепетать от страха,
    и все на горе Эсова будут истреблены.
10 Из-за насилия над своим братом Якубом[e]
    будешь покрыт позором,
    будешь уничтожен навсегда.
11 Ты стоял в стороне в тот день,
    когда чужие народы уносили его богатства,
когда иноземцы входили в его ворота
    и бросали жребий об Иерусалиме.
    Ты был как один из них!
12 Тебе не следовало смотреть с презрением на своего брата
    в день его несчастья,
не стоило торжествовать над народом Иудеи
    в день его гибели
и хвастаться
    в день его страдания.
13 Тебе не следовало входить в ворота Моего народа
    в день его бедствия,
смотреть на его горе
    в день его бедствия
и касаться его богатства
    в день его бедствия.
14 Тебе не стоило стоять на перекрёстках
    и убивать беглецов,
не стоило выдавать уцелевших
    в день их страдания.

Спасение Исроила

15 – Близок день Вечного для всех народов.
    Как ты поступал, так и с тобою поступят,
    то, что ты делал, падёт на твою же голову.
16 Как вы, эдомитяне, пили на святой горе Моей,
    так и все народы будут пить чашу Моего гнева всегда,
будут пить и проглотят,
    и исчезнут, будто их и не было.

17 Будет на горе Сион спасение,
    и будет она святыней,
    а потомки Якуба вернут своё наследие.
18 Дом Якуба будет огнём,
    дом Юсуфа – пламенем,
а дом Эсова будет соломою,
    которую они подожгут и уничтожат;
    никто из потомков Эсова не выживет. –
        Так сказал Вечный.

19 Люди из Негева завладеют горой Эсова,
    а люди из предгорий – землёй филистимлян.
Они захватят поля Ефраима и Сомарии,
    а Вениамин завладеет Галаадом.
20 Те исроильтяне, что были в изгнании,
    завладеют ханонской землёй до Сарепты[f],
а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде[g],
    получат во владения города Негева.[h]
21 Спасители взойдут на гору Сион,
    чтобы править горою Эсова.
    И наступит царствование Вечного.

Notas al pie

  1. Авд 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Авд 1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.
  3. Авд 1:6 Эсов – родоначальник эдомитян, получивших своё название от второго имени Эсова – Эдом (см. Нач. 25:25, 30). Здесь под именем Эсов подразумевается вся страна Эдом.
  4. Авд 1:9 Теман – важный эдомитский город, получивший своё название от имени внука Эсова, родоначальника Эдома (см. Нач. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.
  5. Авд 1:10 Исроильтяне были потомками Якуба, а эдомитяне потомками его брата Эсова (см. Нач. 25:19-26).
  6. Авд 1:20 Сарепта – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.
  7. Авд 1:20 Сефарад – вероятно другое название города Сарды, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания (потомков евреев, изгнанных из Испании, называют «сефардами»).
  8. Авд 1:20 Здесь говорится о том, что спасённые из исроильского народа расширят свои владения на севере, юге, западе и на востоке после того, как Всевышний произведёт Свой суд над их врагами.