โยเอล 3 TNCV - Иоиль 3 CARSA

โยเอล
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

โยเอล 3:1-21

ประชาชาติทั้งหลายถูกพิพากษา

1“เมื่อถึงเวลานั้น

เมื่อเราฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของยูดาห์และเยรูซาเล็ม

2เราจะรวบรวมประชาชาติทั้งปวง

พาเขาลงมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท3:2เยโฮชาฟัทแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเช่นเดียวกับข้อ 12

ที่นั่นเราจะเริ่มพิพากษาพวกเขา

เรื่องประชากรอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา

เพราะพวกเขาทำให้ประชากรของเรากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ

และแบ่งดินแดนของเรา

3เขาจับสลากแบ่งประชากรของเรา

และเอาเด็กผู้ชายไปแลกหญิงโสเภณีมา

พวกเขาได้ขายเด็กผู้หญิงแลกกับเหล้าองุ่น

ที่พวกเขาจะได้ดื่ม

4“นี่แน่ะไทระและไซดอนกับภูมิภาคทั้งปวงของฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าจะเอาเรื่องกับเราว่าอย่างไร? เจ้าจะตอบสนองสิ่งที่เราทำไปหรือ? หากเจ้าแก้แค้น เราก็จะให้กรรมที่เจ้าก่อไว้ตกอยู่แก่เจ้าเองอย่างฉับพลันทันที 5เพราะเจ้ายึดเอาเงินและทองคำกับสมบัติล้ำค่าของเราไปไว้ที่วิหารต่างๆ ของเจ้า 6เจ้าขายชนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มให้แก่ชาวกรีกเพื่อจะได้เนรเทศพวกเขาไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน

7“ดูเถิด เราจะกระตุ้นพวกเขาออกมาจากที่ต่างๆ ซึ่งเจ้าขายพวกเขาไป และเราจะให้กรรมที่เจ้าก่อไว้ตกอยู่แก่เจ้าเอง 8เราจะขายบุตรชายบุตรสาวของเจ้าให้แก่ชาวยูดาห์ ซึ่งจะขายต่อให้ชาวเสบา ชนชาติซึ่งอยู่ไกลลิบ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

9จงประกาศในหมู่ประชาชาติดังนี้ว่า

เตรียมรบเถิด!

จงปลุกใจเหล่านักรบ!

ให้พลรบทั้งปวงเข้ามาใกล้และบุกทันที

10จงเอาผาลไถนามาตีเป็นดาบ

และตีขอลิดให้เป็นทวน

ให้คนอ่อนแอพูดว่า

“ฉันเข้มแข็ง!”

11ประชาชาติทั้งปวงจากรอบทิศเอ๋ย

มาเร็วเถิด มาชุมนุมกันที่นั่น

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงส่งนักรบของพระองค์ลงมาเถิด!

12“จงปลุกใจประชาชาติทั้งหลาย

ให้รุดหน้ามายังหุบเขาเยโฮชาฟัท

เพราะที่นั่นเราจะนั่งลงตัดสิน

ประชาชาติทั้งปวงรอบทิศ

13จงแกว่งเคียว

เพราะข้าวสุกพร้อมให้เกี่ยวแล้ว

มาเถิด มาย่ำองุ่น

เพราะบ่อย่ำองุ่นเต็มแล้ว

และบ่อเก็บมีเหล้าองุ่นเต็มล้น

ความชั่วร้ายของพวกเขามากมายนัก!”

14ผู้คนมากันมืดฟ้ามัวดิน

ในหุบเขาแห่งการพิพากษา!

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

ในหุบเขาแห่งการพิพากษา

15ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดมิดไป

และดวงดาวจะอับแสง

16องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แผ่นดินและผืนฟ้าจะสั่นสะท้าน

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นที่ลี้ภัยสำหรับประชากรของพระองค์

เป็นที่มั่นสำหรับประชากรอิสราเอล

พระพรสำหรับประชากรของพระเจ้า

17“เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

พำนักอยู่ในศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

เยรูซาเล็มจะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

คนต่างชาติจะไม่มาย่ำยีมันอีก

18“ในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขา

และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา

ลำห้วยทั้งปวงของยูดาห์จะมีน้ำนอง

ธารน้ำพุจะไหลออกมาจากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้ความชุ่มชื่นแก่หุบเขาต้นกระถินเทศ3:18 หรือหุบเขาชิทธีม

19แต่อียิปต์จะเริศร้าง

เอโดมกลายเป็นถิ่นกันดาร

เพราะความอำมหิตที่ทำไว้กับชาวยูดาห์

พวกเขาทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งเลือดในดินแดนนั้น

20ยูดาห์และเยรูซาเล็มจะมีผู้อยู่อาศัย

ตลอดไปทุกชั่วอายุ

21ความผิดที่พวกเขาทำให้โลหิตตกซึ่งเราไม่ได้อภัยให้นั้น

เราจะให้อภัย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ในศิโยน!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иоиль 3:1-21

Суд над народами

1– В те дни, в то самое время,

когда Я восстановлю Иудею и Иерусалим,

2Я соберу все народы

и приведу их в долину Суда3:2 Букв.: «долина Иосафата» – название, которое переводится как: «Вечный судит», то же в ст. 12..

Я буду судить их там

за Мой народ и за Моё наследие – Исраил,

который они рассеяли между народами,

и за Мою землю, которую они разделили.

3Они бросали жребий о Моём народе,

отдавали мальчиков за блудниц

и продавали девочек за вино,

чтобы напиться.

4– Итак, что вы имеете против Меня, народы Тира и Сидона и все жители филистимских округов? Хотите ли воздать Мне возмездие? Если и воздадите Мне, то Я легко и быстро верну возмездие ваше на ваши же головы. 5Вы забрали Моё серебро и золото и внесли лучшие драгоценности в свои капища. 6Вы продавали людей Иудеи и Иерусалима грекам3:6 Букв.: «сыновьям Иавана». для того, чтобы отдалить их от родины.

7Смотрите, Я верну их из тех мест, куда вы продали их, и обращу содеянное вами на ваши же головы. 8Я продам ваших сыновей и дочерей людям из Иудеи, а они продадут их севеянам, отдалённому народу, – так сказал Вечный.

9Провозгласите это между народами:

«Приготовьтесь к войне!

Поднимайте лучших бойцов!

Пусть выступят все воины,

пусть они идут в атаку.

10Перекуйте ваши плуги на мечи

и ваши серпы на копья.

Пусть слабый говорит:

„Я сильный воин!“

11Спешите, все народы, со всех сторон

и собирайтесь в долине».

О Вечный, веди туда Своё воинство!

12– Пусть воспрянут народы,

пусть пойдут в долину Суда,

потому что там Я воссяду,

чтобы судить их всех.

13Взмахните серпами,

потому что созрела жатва,

давите виноград,

потому что давильня наполнена,

и как переливается из сосудов вино,

так велика и злоба их!

14Огромные массы людей толпятся

в долине Приговора,

потому что близок день Вечного

в долине Приговора!

15Померкнут солнце и луна,

и потеряют звёзды свой блеск.

16Прогремит Вечный с Сиона,

воскликнет Он громким голосом из Иерусалима,

и поколеблются земля и небо.

Но Вечный будет убежищем для Своего народа,

крепостью – для народа Исраила.

17– И тогда вы узнаете, что Я – Вечный, ваш Бог,

живущий на Сионе, Моей святой горе.

Иерусалим будет святыней,

и никогда более в него не вступит чужеземцев рать.

18В тот день с гор будет капать молодое вино,

и с холмов потечёт молоко,

и все русла Иудеи наполнятся водою.

В доме Вечного забьёт источник

и напоит безводную долину акаций3:18 Букв.: «долина Шиттим». Акация любит сухую почву и поэтому растёт только в засушливых регионах..

19Египет будет опустошён,

а Эдом станет безлюдной пустыней –

за насилие, которое они причинили народу Иудеи,

и за невинную кровь, пролитую в их земле.

20Иудея будет жить вечно,

и Иерусалим – из поколения в поколение.

21Я отомщу за их кровь,

не оставлю без наказания3:21 Или: «Я смою их кровь, которую ещё не смыл»..

Вечный будет жить на Сионе!