โยบ 8 TNCV - Job 8 NIV

โยบ
Elegir capítulo 8

Thai New Contemporary Bible

โยบ 8

บิลดัด

1บิลดัดชาวชูอาห์โต้ตอบโยบว่า

“ท่านจะพูดเช่นนี้ไปอีกนานเท่าใด
ถ้อยคำของท่านเป็นดั่งพายุบุแคม
พระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ?
องค์ทรงฤทธิ์บิดเบือนความถูกต้องหรือ?
หากบุตรหลานของท่านทำบาปต่อพระองค์
พระองค์ก็ทรงลงโทษพวกเขา
แต่ถ้าท่านหมายพึ่งพระเจ้า
ทูลวิงวอนองค์ทรงฤทธิ์
หากท่านบริสุทธิ์และชอบธรรม
พระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อท่าน
แล้วนำท่านคืนสู่ฐานะอันสมควรแก่ท่าน
ถึงแม้ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กน้อย
อนาคตของท่านก็ยังจะเจริญรุ่งเรือง

“จงถามคนรุ่นก่อนดู
แล้วท่านจะค้นพบสิ่งที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้
เพราะเราเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้เท่านั้น และไม่รู้อะไร
และวันเวลาของเราในโลกนี้ก็เป็นเพียงเงา
10 บรรพบุรุษจะไม่บอกกล่าวเล่าสอนหรือ?
จะไม่พูดให้ท่านฟังจากความเข้าใจของพวกเขาหรอกหรือ?
11 ต้นกกจะขึ้นงามในที่ซึ่งไม่มีห้วยหนองคลองบึงหรือ?
ต้นอ้อจะอยู่ได้โดยปราศจากน้ำหรือ?
12 และทั้งๆ ที่พวกมันยังงอกงาม ไม่มีใครมาตัด
มันก็ยังเหี่ยวเฉาไปเร็วกว่าต้นหญ้าฉันใด
13 บั้นปลายของผู้ที่หลงลืมพระเจ้าก็เป็นไปฉันนั้น
ความหวังของผู้ที่ไม่มีพระเจ้าก็พินาศไป
14 สิ่งที่เขาพึ่งพาก็เปราะบาง[a]
สิ่งที่เขาพึ่งพิงเป็นแค่ใยแมงมุม
15 เขาหวังพักพิง แต่มันก็ขาดไป
เขายึดกุมไว้ แต่มันก็ไม่คงอยู่
16 เขาเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำชุ่มชื่นกลางแดด
แผ่แขนงไปในสวน
17 รากของเขาหยั่งลงไปในกองหิน
เสาะหาที่จะชอนไชไป
18 แต่เมื่อถูกหักโค่นไป
ถิ่นนั้นก็ตัดขาดจากมันและกล่าวว่า ‘เราไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อน’
19 แน่ทีเดียว ชีวิตของมันก็เหี่ยวเฉาไป
และ[b]มีพืชอื่นๆ งอกขึ้นมาแทนที่

20 “แน่ทีเดียว พระเจ้าย่อมไม่ทอดทิ้งคนที่ดีพร้อม
ทั้งจะไม่ค้ำจุนคนทำชั่ว
21 พระองค์จะยังคงให้ปากของท่านหัวเราะร่า
และให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องยินดี
22 ศัตรูของท่านจะเต็มไปด้วยความอับอาย
เต็นท์ของคนชั่วร้ายจะไม่มีอีกต่อไป”

Notas al pie

  1. 8:14 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  2. 8:19 หรือแน่ทีเดียว ความชื่นชมยินดีทั้งหมดที่มี / ก็คือ

New International Version

Job 8

Bildad

1Then Bildad the Shuhite replied:

“How long will you say such things?
    Your words are a blustering wind.
Does God pervert justice?
    Does the Almighty pervert what is right?
When your children sinned against him,
    he gave them over to the penalty of their sin.
But if you will seek God earnestly
    and plead with the Almighty,
if you are pure and upright,
    even now he will rouse himself on your behalf
    and restore you to your prosperous state.
Your beginnings will seem humble,
    so prosperous will your future be.

“Ask the former generation
    and find out what their ancestors learned,
for we were born only yesterday and know nothing,
    and our days on earth are but a shadow.
10 Will they not instruct you and tell you?
    Will they not bring forth words from their understanding?
11 Can papyrus grow tall where there is no marsh?
    Can reeds thrive without water?
12 While still growing and uncut,
    they wither more quickly than grass.
13 Such is the destiny of all who forget God;
    so perishes the hope of the godless.
14 What they trust in is fragile[a];
    what they rely on is a spider’s web.
15 They lean on the web, but it gives way;
    they cling to it, but it does not hold.
16 They are like a well-watered plant in the sunshine,
    spreading its shoots over the garden;
17 it entwines its roots around a pile of rocks
    and looks for a place among the stones.
18 But when it is torn from its spot,
    that place disowns it and says, ‘I never saw you.’
19 Surely its life withers away,
    and[b] from the soil other plants grow.

20 “Surely God does not reject one who is blameless
    or strengthen the hands of evildoers.
21 He will yet fill your mouth with laughter
    and your lips with shouts of joy.
22 Your enemies will be clothed in shame,
    and the tents of the wicked will be no more.”

Notas al pie

  1. Job 8:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.
  2. Job 8:19 Or Surely all the joy it has / is that