โยบ 8 TNCV - Job 8 HTB

โยบ
Elegir capítulo 8

Thai New Contemporary Bible

โยบ 8

บิลดัด

1บิลดัดชาวชูอาห์โต้ตอบโยบว่า

“ท่านจะพูดเช่นนี้ไปอีกนานเท่าใด
ถ้อยคำของท่านเป็นดั่งพายุบุแคม
พระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ?
องค์ทรงฤทธิ์บิดเบือนความถูกต้องหรือ?
หากบุตรหลานของท่านทำบาปต่อพระองค์
พระองค์ก็ทรงลงโทษพวกเขา
แต่ถ้าท่านหมายพึ่งพระเจ้า
ทูลวิงวอนองค์ทรงฤทธิ์
หากท่านบริสุทธิ์และชอบธรรม
พระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อท่าน
แล้วนำท่านคืนสู่ฐานะอันสมควรแก่ท่าน
ถึงแม้ว่าท่านจะเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กน้อย
อนาคตของท่านก็ยังจะเจริญรุ่งเรือง

“จงถามคนรุ่นก่อนดู
แล้วท่านจะค้นพบสิ่งที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้
เพราะเราเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้เท่านั้น และไม่รู้อะไร
และวันเวลาของเราในโลกนี้ก็เป็นเพียงเงา
10 บรรพบุรุษจะไม่บอกกล่าวเล่าสอนหรือ?
จะไม่พูดให้ท่านฟังจากความเข้าใจของพวกเขาหรอกหรือ?
11 ต้นกกจะขึ้นงามในที่ซึ่งไม่มีห้วยหนองคลองบึงหรือ?
ต้นอ้อจะอยู่ได้โดยปราศจากน้ำหรือ?
12 และทั้งๆ ที่พวกมันยังงอกงาม ไม่มีใครมาตัด
มันก็ยังเหี่ยวเฉาไปเร็วกว่าต้นหญ้าฉันใด
13 บั้นปลายของผู้ที่หลงลืมพระเจ้าก็เป็นไปฉันนั้น
ความหวังของผู้ที่ไม่มีพระเจ้าก็พินาศไป
14 สิ่งที่เขาพึ่งพาก็เปราะบาง[a]
สิ่งที่เขาพึ่งพิงเป็นแค่ใยแมงมุม
15 เขาหวังพักพิง แต่มันก็ขาดไป
เขายึดกุมไว้ แต่มันก็ไม่คงอยู่
16 เขาเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำชุ่มชื่นกลางแดด
แผ่แขนงไปในสวน
17 รากของเขาหยั่งลงไปในกองหิน
เสาะหาที่จะชอนไชไป
18 แต่เมื่อถูกหักโค่นไป
ถิ่นนั้นก็ตัดขาดจากมันและกล่าวว่า ‘เราไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อน’
19 แน่ทีเดียว ชีวิตของมันก็เหี่ยวเฉาไป
และ[b]มีพืชอื่นๆ งอกขึ้นมาแทนที่

20 “แน่ทีเดียว พระเจ้าย่อมไม่ทอดทิ้งคนที่ดีพร้อม
ทั้งจะไม่ค้ำจุนคนทำชั่ว
21 พระองค์จะยังคงให้ปากของท่านหัวเราะร่า
และให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องยินดี
22 ศัตรูของท่านจะเต็มไปด้วยความอับอาย
เต็นท์ของคนชั่วร้ายจะไม่มีอีกต่อไป”

Notas al pie

  1. 8:14 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  2. 8:19 หรือแน่ทีเดียว ความชื่นชมยินดีทั้งหมดที่มี / ก็คือ

Het Boek

Job 8:1-22

De reactie van Bildad

1Toen zei Bildad uit Suach tegen Job:

2‘Hoelang ga je zo nog door, Job, en blaas je woorden uit als een stormwind?

3Wil je zeggen dat God onrechtvaardig is?

4Als jouw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, heeft Hij hen terecht gestraft.

5Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt,

6als jij rein en oprecht bent, zal Hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven.

7Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen, maar je toekomst zal groots zijn.

8Kijk eens naar de geschiedenis, leer toch van wat eerder heeft plaatsgehad.

9Wij werden gisteren geboren en weten haast niets, onze tijd op aarde glijdt als een schaduw voorbij.

10Van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen.

11-13Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zomin als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten, de hoop van de goddeloze wordt tenietgedaan.

14Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb. Alles waarop hij steunt, stort onder hem ineen.

15Als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in.

16In het zonlicht lijkt hij krachtig en vruchtbaar als een groene plant, zijn takken spreiden zich uit over de hele tuin.

17Zijn wortels houden zich stevig vast aan een hoop stenen en wringen zich tussen die stenen door.

18Maar als de plant van zijn plaats wordt weggerukt, wordt hij daar niet eens gemist.

19Dat is alles wat hem te wachten staat. Een andere plant groeit op en neemt zijn plaats in.

20Begrijp het dan toch! God verwerpt een oprecht man niet en evenmin geeft Hij voorspoed aan boosdoeners.

21Eens zal Hij jouw mond weer laten lachen en je lippen zullen weer van vreugde juichen.

22De mensen die jou haten, zullen met schaamte worden vervuld en de goddelozen zullen worden vernietigd.’