โยบ 5 TNCV - Job 5 NIV

โยบ
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

โยบ 5

1“ร่ำร้องไปเถิด แต่ใครเล่าจะตอบท่าน?
ท่านจะหันหน้าไปหาเทพเจ้าองค์ไหน?
คนโง่ตายเพราะโทสะจริต
ความอิจฉาริษยาเข่นฆ่าคนเขลา
ข้าเองเคยเห็นคนโง่สร้างตัวเป็นหลักเป็นฐาน
แต่ทันใดนั้นบ้านของเขาก็ถูกสาปแช่ง
ลูกหลานของเขาอยู่อย่างไร้ความปลอดภัย
และถูกคาดคั้นในศาลโดยไม่มีใครปกป้อง
พืชผลของเขาถูกคนหิวโหยผลาญหมด
แม้แต่ที่ขึ้นในพงหนามก็หมดสิ้น
ทรัพย์สินของเขาถูกคนกระหายฉกฉวยไป
เพราะความทุกข์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากดิน
ความเดือดร้อนไม่ได้งอกขึ้นจากพื้น
แต่คนเราเกิดมาเพื่อความทุกข์ยาก
เหมือนประกายไฟย่อมพุ่งขึ้นฟ้า

“หากเป็นข้า ข้าจะวิงวอนต่อพระเจ้า
ข้าจะนำเรื่องราวของข้าร้องทูลต่อพระองค์
พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์
ที่เกินการหยั่งรู้และเหลือคณานับ
10 พระองค์ทรงให้ฝนตกลงมาบนโลก
ทรงส่งน้ำเข้ามาในท้องทุ่ง
11 ทรงเชิดชูผู้ที่ต่ำต้อย
และทรงยกชูผู้คร่ำครวญขึ้นสู่สวัสดิภาพ
12 พระองค์ทรงขัดขวางแผนการของคนเจ้าเล่ห์
เพื่อการงานของเขาจะไม่สำเร็จ
13 พระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเขาเอง
และทรงล้มแผนการของคนชั่ว
14 ความมืดมนมาเหนือเขาในยามกลางวัน
กลางวันแสกๆ เขาคลำสะเปะสะปะเหมือนอยู่ในยามกลางคืน
15 พระเจ้าทรงช่วยผู้ยากไร้จากวาจาเชือดเฉือนของพวกเขา
ทรงกู้เขาจากอุ้งมือของผู้มีอิทธิพล
16 ดังนั้นคนยากจนยังมีความหวัง
และความอยุติธรรมก็เป็นฝ่ายปิดปากเงียบ

17 “ความสุขมีแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงตักเตือน
ฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสั่งสอนขององค์ทรงฤทธิ์
18 เพราะพระองค์ทรงทำให้เป็นแผล แต่ก็ทรงสมานรอยแผล
พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บ แต่ก็ทรงรักษาให้หาย
19 พระองค์จะทรงกอบกู้ท่านจากอันตรายหกครั้ง
แม้จะมีครั้งที่เจ็ดก็ไม่อาจทำอันตรายท่านได้
20 พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความตายในยามกันดารอาหาร
และจากคมดาบในยามสงคราม
21 ท่านจะได้รับการปกป้องจากคำนินทาว่าร้าย
และไม่จำเป็นต้องหวั่นกลัวเมื่อความพินาศมาถึง
22 ท่านจะยิ้มเยาะให้แก่ความพินาศและการกันดารอาหาร
และไม่ต้องหวาดกลัวสัตว์ร้าย
23 ท่านจะผูกมิตรกับก้อนหินในทุ่งนา
และหมู่สัตว์ป่าจะญาติดีกับท่าน
24 ท่านจะมั่นใจว่าเต็นท์ของท่านมั่นคงปลอดภัย
ตรวจดูทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรขาดหาย
25 ท่านจะได้ทราบว่าลูกหลานของท่านจะมีมากมาย
และพงศ์พันธุ์ของท่านจะมีมากมายเหมือนหญ้าบนแผ่นดินโลก
26 แม้มาถึงหลุมฝังศพ ท่านก็ยังแข็งแรง
เหมือนฟ่อนข้าวที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาล

27 “เราได้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ก็พบว่าเป็นความจริง
ฉะนั้นท่านเองโปรดรับฟังและนำไปปฏิบัติเถิด”

New International Version

Job 5

1“Call if you will, but who will answer you?
    To which of the holy ones will you turn?
Resentment kills a fool,
    and envy slays the simple.
I myself have seen a fool taking root,
    but suddenly his house was cursed.
His children are far from safety,
    crushed in court without a defender.
The hungry consume his harvest,
    taking it even from among thorns,
    and the thirsty pant after his wealth.
For hardship does not spring from the soil,
    nor does trouble sprout from the ground.
Yet man is born to trouble
    as surely as sparks fly upward.

“But if I were you, I would appeal to God;
    I would lay my cause before him.
He performs wonders that cannot be fathomed,
    miracles that cannot be counted.
10 He provides rain for the earth;
    he sends water on the countryside.
11 The lowly he sets on high,
    and those who mourn are lifted to safety.
12 He thwarts the plans of the crafty,
    so that their hands achieve no success.
13 He catches the wise in their craftiness,
    and the schemes of the wily are swept away.
14 Darkness comes upon them in the daytime;
    at noon they grope as in the night.
15 He saves the needy from the sword in their mouth;
    he saves them from the clutches of the powerful.
16 So the poor have hope,
    and injustice shuts its mouth.

17 “Blessed is the one whom God corrects;
    so do not despise the discipline of the Almighty.[a]
18 For he wounds, but he also binds up;
    he injures, but his hands also heal.
19 From six calamities he will rescue you;
    in seven no harm will touch you.
20 In famine he will deliver you from death,
    and in battle from the stroke of the sword.
21 You will be protected from the lash of the tongue,
    and need not fear when destruction comes.
22 You will laugh at destruction and famine,
    and need not fear the wild animals.
23 For you will have a covenant with the stones of the field,
    and the wild animals will be at peace with you.
24 You will know that your tent is secure;
    you will take stock of your property and find nothing missing.
25 You will know that your children will be many,
    and your descendants like the grass of the earth.
26 You will come to the grave in full vigor,
    like sheaves gathered in season.

27 “We have examined this, and it is true.
    So hear it and apply it to yourself.”

Notas al pie

  1. Job 5:17 Hebrew Shaddai; here and throughout Job