โยบ 34 TNCV - Job 34 NIV

โยบ
Elegir capítulo 34

Thai New Contemporary Bible

โยบ 34

1แล้วเอลีฮูกล่าวว่า

“ฟังข้าพเจ้าเถิด ท่านผู้มีปัญญา
โปรดฟังข้าพเจ้า ท่านผู้รอบรู้
เพราะหูลิ้มลองถ้อยคำ
เหมือนลิ้นลิ้มรสอาหาร
ขอให้พวกเราแยกแยะเองว่าอะไรถูก
ขอให้พวกเราเรียนรู้ด้วยกันว่าสิ่งใดดี

“โยบกล่าวว่า ‘ข้าไม่มีความผิด
แต่พระเจ้าไม่ให้ความยุติธรรมแก่ข้า
แม้ข้าเองเป็นฝ่ายถูก
ก็ยังถูกหาว่าโกหก
แม้ข้าไม่ได้ทำผิด
ก็ยังถูกลงโทษเป็นแผลรักษาไม่หาย’
มีใครบ้างที่เป็นเหมือนโยบ
ผู้ดื่มด่ำความเย้ยหยันเหมือนดื่มน้ำ?
เขาเข้าเป็นพวกกับคนชั่ว
เขาคบค้ากับคนเลว
เพราะเขาพูดว่า ‘มนุษย์ไม่ได้ประโยชน์อะไร
จากการพยายามทำให้พระเจ้าพอพระทัย’

10 “ดังนั้นจงฟังข้าพเจ้าเถิด ท่านผู้มีความเข้าใจ
ไม่มีวันที่พระเจ้าจะทำชั่ว
หรือองค์ทรงฤทธิ์จะทำผิด
11 พระองค์ทรงสนองแก่มนุษย์ตามสิ่งที่เขาได้ทำ
ทรงให้เขาได้รับสมกับความประพฤติของเขา
12 เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงกระทำผิด
หรือองค์ทรงฤทธิ์จะบิดเบือนความยุติธรรม
13 ใครหนอแต่งตั้งพระองค์ไว้เหนือโลก?
ใครหนอให้พระองค์ควบคุมดูแลโลกทั้งหมด?
14 ถ้าหากพระองค์ตั้งพระทัย
จะถอนจิตวิญญาณ[a]และลมปราณของพระองค์ไปเสีย
15 มวลมนุษยชาติก็จะพินาศสิ้น
มนุษย์จะกลับกลายเป็นฝุ่นธุลีดังเดิม

16 “หากท่านมีความเข้าใจ
ขอจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า
17 ผู้ที่ชังความยุติธรรมจะปกครองได้หรือ?
ท่านจะกล่าวโทษองค์ผู้เที่ยงธรรมและทรงฤทธิ์หรือ?
18 ไม่ใช่พระองค์หรือที่ตรัสกับกษัตริย์ว่า ‘พวกเจ้าไม่มีค่า’
และตรัสกับบรรดาเจ้านายว่า ‘พวกเจ้าชั่วช้า’?
19 พระองค์ไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างเจ้านาย
หรือเห็นแก่คนรวยมากกว่าคนจน
เพราะพวกเขาล้วนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
20 กลางดึกพวกเขาตายอย่างฉับพลัน
ผู้คนสั่นสะท้านแล้วตายจากไป
บรรดาผู้เกรียงไกรถูกคร่าไป ไม่ใช่ด้วยน้ำมือมนุษย์

21 “พระเนตรของพระเจ้าเฝ้าดูวิถีทางของมนุษย์
ทรงเห็นทุกย่างก้าวของพวกเขา
22 ไม่มีที่มืดและเงาทึบใดๆ
ที่คนชั่วจะซ่อนตัวได้
23 พระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้เวลาสอบสวนมนุษย์อีก
พวกเขาจึงไม่ต้องมาต่อหน้าพระองค์เพื่อรับการตัดสิน
24 พระองค์ทรงทำลายผู้เกรียงไกรลงโดยไม่ต้องไต่สวน
และทรงตั้งคนอื่นแทนพวกเขา
25 เพราะทรงสังเกตเห็นการกระทำของพวกเขา
ทรงคว่ำพวกเขาลงในชั่วข้ามคืน และพวกเขาก็ถูกขยี้แหลกลาญ
26 พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาต่อหน้าทุกๆ คน
โทษฐานที่ทำความชั่ว
27 เพราะพวกเขาหันเหจากการติดตามพระเจ้า
ไม่สนใจวิถีทางใดๆ ของพระองค์
28 พวกเขาทำให้เสียงร่ำร้องของผู้ยากไร้มาถึงพระเจ้า
พระองค์จึงทรงได้ยินเสียงร้องของผู้ขัดสน
29 แต่หากพระองค์ทรงนิ่งอยู่ ใครจะกล่าวโทษพระองค์ได้?
หากทรงซ่อนพระพักตร์ไว้ ใครเล่าจะเห็นพระองค์?
แต่พระองค์ทรงอยู่เหนือมนุษย์และเหนือประชาชาติด้วย
30 เพื่อทรงป้องกันไม่ให้คนอธรรมขึ้นปกครอง
ไม่ให้เขาวางตาข่ายดักประชาชน

31 “หากผู้หนึ่งทูลพระเจ้าว่า ‘ข้าพระองค์ผิดไปแล้ว
แต่จะไม่ทำผิดอีก
32 ที่ยังไม่รู้ว่าผิดตรงไหน ก็ขอทรงชี้แนะสั่งสอน
หากข้าพระองค์ได้ทำผิดไป จะไม่ทำเช่นนั้นอีก’
33 แล้วควรหรือที่พระเจ้าจะตอบสนองตามที่ท่านกำหนด
ในเมื่อท่านไม่ยอมกลับใจสำนึกผิด?
ท่านต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจ ไม่ใช่ข้าพเจ้า
ฉะนั้นโปรดบอกสิ่งที่ท่านทราบแก่ข้าพเจ้า

34 “บรรดาผู้ที่มีความเข้าใจ
คนมีปัญญาที่ได้ฟังข้าพเจ้า พูดกับข้าพเจ้าว่า
35 ‘โยบพูดโดยขาดความรู้
คำพูดของโยบขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง’
36 ขอให้โยบถูกทดสอบจนถึงที่สุดเถิด
เพราะเขาตอบเหมือนคนชั่วร้าย!
37 นอกเหนือจากทำบาปแล้ว เขายังกบฏอีก
เขาตบมือเยาะเย้ยอยู่ในหมู่พวกเรา
และพรั่งพรูคำพูดต่อว่าพระเจ้า”

Notas al pie

  1. 34:14 หรือพระวิญญาณ

New International Version

Job 34

1Then Elihu said:

“Hear my words, you wise men;
    listen to me, you men of learning.
For the ear tests words
    as the tongue tastes food.
Let us discern for ourselves what is right;
    let us learn together what is good.

“Job says, ‘I am innocent,
    but God denies me justice.
Although I am right,
    I am considered a liar;
although I am guiltless,
    his arrow inflicts an incurable wound.’
Is there anyone like Job,
    who drinks scorn like water?
He keeps company with evildoers;
    he associates with the wicked.
For he says, ‘There is no profit
    in trying to please God.’

10 “So listen to me, you men of understanding.
    Far be it from God to do evil,
    from the Almighty to do wrong.
11 He repays everyone for what they have done;
    he brings on them what their conduct deserves.
12 It is unthinkable that God would do wrong,
    that the Almighty would pervert justice.
13 Who appointed him over the earth?
    Who put him in charge of the whole world?
14 If it were his intention
    and he withdrew his spirit[a] and breath,
15 all humanity would perish together
    and mankind would return to the dust.

16 “If you have understanding, hear this;
    listen to what I say.
17 Can someone who hates justice govern?
    Will you condemn the just and mighty One?
18 Is he not the One who says to kings, ‘You are worthless,’
    and to nobles, ‘You are wicked,’
19 who shows no partiality to princes
    and does not favor the rich over the poor,
    for they are all the work of his hands?
20 They die in an instant, in the middle of the night;
    the people are shaken and they pass away;
    the mighty are removed without human hand.

21 “His eyes are on the ways of mortals;
    he sees their every step.
22 There is no deep shadow, no utter darkness,
    where evildoers can hide.
23 God has no need to examine people further,
    that they should come before him for judgment.
24 Without inquiry he shatters the mighty
    and sets up others in their place.
25 Because he takes note of their deeds,
    he overthrows them in the night and they are crushed.
26 He punishes them for their wickedness
    where everyone can see them,
27 because they turned from following him
    and had no regard for any of his ways.
28 They caused the cry of the poor to come before him,
    so that he heard the cry of the needy.
29 But if he remains silent, who can condemn him?
    If he hides his face, who can see him?
Yet he is over individual and nation alike,
30     to keep the godless from ruling,
    from laying snares for the people.

31 “Suppose someone says to God,
    ‘I am guilty but will offend no more.
32 Teach me what I cannot see;
    if I have done wrong, I will not do so again.’
33 Should God then reward you on your terms,
    when you refuse to repent?
You must decide, not I;
    so tell me what you know.

34 “Men of understanding declare,
    wise men who hear me say to me,
35 ‘Job speaks without knowledge;
    his words lack insight.’
36 Oh, that Job might be tested to the utmost
    for answering like a wicked man!
37 To his sin he adds rebellion;
    scornfully he claps his hands among us
    and multiplies his words against God.”

Notas al pie

  1. Job 34:14 Or Spirit