โยบ 33 TNCV - Job 33 NIV

โยบ
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

โยบ 33

1“โยบเอ๋ย บัดนี้โปรดตั้งใจฟัง
จงเอาใจใส่ทุกถ้อยคำของข้าพเจ้าเถิด
ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะเอ่ยปาก
คำพูดมารออยู่ที่ปลายลิ้นของข้าพเจ้าแล้ว
ถ้อยคำของข้าพเจ้ามาจากใจที่เที่ยงธรรม
ริมฝีปากของข้าพเจ้าพูดในสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้อย่างจริงใจ
พระวิญญาณของพระเจ้าได้สร้างข้าพเจ้า
ลมปราณขององค์ทรงฤทธิ์ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า
ฉะนั้นจงตอบข้าพเจ้ามาเถิด หากท่านตอบได้
จงเตรียมตัวของท่านและเผชิญหน้ากับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนท่านต่อหน้าพระเจ้า
ข้าพเจ้าเองก็เกิดมาจากดินเช่นกัน
ท่านไม่ต้องตื่นกลัวข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ที่จะเล่นงานท่านอย่างหนัก

“แต่ท่านได้พูดให้ข้าพเจ้าได้ยิน
ข้าพเจ้าได้ฟังคำที่ท่านกล่าวนั้น
ท่านกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ปราศจากบาป
ข้าพเจ้าเป็นคนสะอาดและไม่มีความผิด
10 ถึงกระนั้นพระเจ้าก็เอาผิดข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนับว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรู
11 พระองค์ทรงจับข้าพเจ้าใส่ขื่อคา
และทรงเฝ้าดูทุกหนทางของข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิด’

12 “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าท่านผิดในข้อนี้
เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์
13 ทำไมท่านบ่นต่อว่าพระองค์
ว่าไม่ทรงตอบมนุษย์[a]?
14 ที่จริงพระเจ้าตรัสด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
แม้ว่ามนุษย์ไม่สามารถประจักษ์ได้
15 ในความฝัน ในนิมิตยามค่ำคืน
เมื่อมนุษย์หลับสนิท
ขณะเคลิ้มอยู่บนที่นอน
16 พระองค์อาจจะตรัสข้างหูของเขา
และตักเตือนว่ากล่าวให้เขากลัว
17 เพื่อหันเหมนุษย์ไม่ให้ทำผิด
และไม่ให้หยิ่งจองหอง
18 เพื่อรักษาจิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก[b]
และเพื่อไม่ให้เขาพินาศด้วยคมดาบ[c]

19 “หรือทรงตีสอนมนุษย์โดยให้เขานอนจมอยู่ในความเจ็บปวด
ให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวในกระดูกอยู่เนืองๆ
20 จนตัวเขาเองเอียนอาหาร
และจิตใจของเขาเกลียดอาหารอันโอชะที่สุด
21 จนเขาซูบผอม
เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
22 วิญญาณของเขาเฉียดใกล้เหวลึก[d]
และชีวิตของเขาเข้าใกล้ทูตแห่งความตาย[e]

23 “ถึงกระนั้นหากมีทูตของพระเจ้าจากหนึ่งในพันอยู่เคียงข้างเขา
ทำหน้าที่เป็นคนกลางให้
เพื่อแจ้งสิ่งที่ถูกต้องแก่เขา
24 เพื่อเมตตาสงสารเขาและทูลว่า
‘ขอทรงโปรดไว้ชีวิตเขาไม่ให้ลงไปยังเหวลึก[f]
ข้าพระองค์ได้พบค่าไถ่สำหรับเขาแล้ว’
25 เมื่อนั้นเนื้อหนังของเขาจะกลับฟื้นคืนสภาพดีเหมือนกายเด็ก
และได้กำลังวังชาในวัยหนุ่มคืนมาอีก
26 เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและได้รับความโปรดปรานจากพระองค์
เขาได้เห็นพระพักตร์พระเจ้าและโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี
พระองค์ทรงรับเขาคืนสู่ฐานะผู้ชอบธรรม
27 เขาจะกลับมาบอกเพื่อนพ้องว่า
‘ข้าได้ทำบาปและได้บิดเบือนความถูกต้อง
แต่ก็ยังไม่ต้องรับโทษอันสาสม
28 พระเจ้าทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าไว้ ไม่ให้ต้องลงสู่เหวลึก
ข้าจะมีชีวิตอยู่ชื่นชมความสว่างต่อไป’

29 “พระเจ้าทรงกระทำสิ่งเหล่านี้ต่อมนุษย์
ถึงสองครั้ง หรือถึงสามครั้ง
30 เพื่อช่วยกู้จิตวิญญาณของเขาจากเหวลึก
ให้เขาได้รับแสงสว่างแห่งชีวิต

31 “โยบเอ๋ย โปรดตั้งใจฟังข้าพเจ้าเถิด
ขอให้นิ่งสงบ และข้าพเจ้าจะพูด
32 หากท่านมีอะไรจะพูดก็ขอให้บอก
พูดออกมาเถิด เพราะข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้รับความกระจ่าง
33 แต่หากไม่มี ก็จงฟังข้าพเจ้า
โปรดเงียบ และข้าพเจ้าจะสอนสติปัญญาแก่ท่าน”

Notas al pie

  1. 33:13 หรือว่าพระองค์ไม่ทรงอธิบายการกระทำใดๆ ของพระองค์
  2. 33:18 หรือแดนคนตายหรือสงวนเขาไว้จากหลุมฝังศพเช่นเดียวกับข้อ 28 และ 30
  3. 33:18 หรือจากการข้ามแม่น้ำนั้น
  4. 33:22 หรือเขาเฉียดใกล้หลุมฝังศพ
  5. 33:22 หรือเข้าใกล้คนตาย
  6. 33:24 หรือหลุมฝังศพ

New International Version

Job 33

1“But now, Job, listen to my words;
    pay attention to everything I say.
I am about to open my mouth;
    my words are on the tip of my tongue.
My words come from an upright heart;
    my lips sincerely speak what I know.
The Spirit of God has made me;
    the breath of the Almighty gives me life.
Answer me then, if you can;
    stand up and argue your case before me.
I am the same as you in God’s sight;
    I too am a piece of clay.
No fear of me should alarm you,
    nor should my hand be heavy on you.

“But you have said in my hearing—
    I heard the very words—
‘I am pure, I have done no wrong;
    I am clean and free from sin.
10 Yet God has found fault with me;
    he considers me his enemy.
11 He fastens my feet in shackles;
    he keeps close watch on all my paths.’

12 “But I tell you, in this you are not right,
    for God is greater than any mortal.
13 Why do you complain to him
    that he responds to no one’s words[a]?
14 For God does speak—now one way, now another—
    though no one perceives it.
15 In a dream, in a vision of the night,
    when deep sleep falls on people
    as they slumber in their beds,
16 he may speak in their ears
    and terrify them with warnings,
17 to turn them from wrongdoing
    and keep them from pride,
18 to preserve them from the pit,
    their lives from perishing by the sword.[b]

19 “Or someone may be chastened on a bed of pain
    with constant distress in their bones,
20 so that their body finds food repulsive
    and their soul loathes the choicest meal.
21 Their flesh wastes away to nothing,
    and their bones, once hidden, now stick out.
22 They draw near to the pit,
    and their life to the messengers of death.[c]
23 Yet if there is an angel at their side,
    a messenger, one out of a thousand,
    sent to tell them how to be upright,
24 and he is gracious to that person and says to God,
    ‘Spare them from going down to the pit;
    I have found a ransom for them—
25 let their flesh be renewed like a child’s;
    let them be restored as in the days of their youth’—
26 then that person can pray to God and find favor with him,
    they will see God’s face and shout for joy;
    he will restore them to full well-being.
27 And they will go to others and say,
    ‘I have sinned, I have perverted what is right,
    but I did not get what I deserved.
28 God has delivered me from going down to the pit,
    and I shall live to enjoy the light of life.’

29 “God does all these things to a person—
    twice, even three times—
30 to turn them back from the pit,
    that the light of life may shine on them.

31 “Pay attention, Job, and listen to me;
    be silent, and I will speak.
32 If you have anything to say, answer me;
    speak up, for I want to vindicate you.
33 But if not, then listen to me;
    be silent, and I will teach you wisdom.”

Notas al pie

  1. Job 33:13 Or that he does not answer for any of his actions
  2. Job 33:18 Or from crossing the river
  3. Job 33:22 Or to the place of the dead