โยบ 28 TNCV - ヨブ 記 28 JCB

โยบ
Elegir capítulo 28

Thai New Contemporary Bible

โยบ 28:1-28

1“มีเหมืองเงิน

และแหล่งถลุงทองคำ

2แร่เหล็กได้มาจากพื้นดิน

และทองแดงถลุงมาจากสินแร่

3มนุษย์ไล่ความมืดออกไป

ค้นหาแหล่งแร่ที่ลึกลับที่สุด

ในความมืดทึบ

4เขาขุดปล่องในที่ห่างไกลจากถิ่นที่ผู้คนอาศัย

ในที่ซึ่งเท้าของมนุษย์ไม่ได้เหยียบย่างเข้าไป

เขาไต่เชือกและแกว่งตัวไปมาในที่ห่างไกลจากผู้คน

5แผ่นดินโลกเป็นแหล่งอาหาร

แต่เบื้องล่างหลอมตัวราวกับถูกไฟเผา

6แก้วไพฑูรย์มาจากหินของมัน

และที่นั่นก็มีผงทองคำ

7ไม่มีนกล่าเหยื่อตัวใดรู้เส้นทางที่ซ่อนอยู่นั้น

ไม่มีตาของเหยี่ยวตัวใดสังเกตเห็น

8สัตว์ป่าที่สง่างามไม่ย่างกรายไปที่นั่น

ไม่มีราชสีห์ตัวใดผ่านไปที่นั่น

9มือมนุษย์ทำลายหินที่แข็งแกร่ง

และทลายภูเขาลงถึงราก

10เขาขุดอุโมงค์ทะลุหินผา

และตาของเขามองเห็นของมีค่าในนั้น

11เขาเสาะหา28:11 ภาษาฮีบรูว่าเขาทำเขื่อนกั้นต้นน้ำลำธาร

และนำสิ่งที่ซ่อนเร้นมาสู่ความสว่าง

12“แต่จะพบสติปัญญาได้จากที่ไหน?

ความเข้าใจอยู่ที่ไหน?

13มนุษย์ไม่เข้าใจถึงคุณค่าของสติปัญญา

หาไม่พบในดินแดนของผู้มีชีวิต

14ห้วงลึกกล่าวว่า ‘มันไม่ได้อยู่ในนี้’

ทะเลกล่าวว่า ‘มันไม่ได้อยู่ที่นี่’

15เราไม่สามารถซื้อปัญญาด้วยทองเนื้อดีที่สุด

หรือตีราคาเป็นเงิน

16หรือแลกซื้อด้วยทองคำแห่งเมืองโอฟีร์

หรือด้วยโกเมนล้ำค่าหรือไพฑูรย์

17ไม่ว่าทองคำหรือแก้วมณีก็ไม่อาจเทียบปัญญาได้

อีกทั้งเพชรพลอยหรือเครื่องทองก็ไม่อาจแลกได้

18หินปะการังและแก้วผลึกยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึง

ค่าของสติปัญญาสูงกว่าทับทิม

19บุษราคัมแห่งเอธิโอเปียไม่อาจเทียบเคียง

แม้แต่ทองคำบริสุทธิ์ก็ไม่อาจแลกซื้อได้

20“ถ้าเช่นนั้นสติปัญญามาจากที่ไหน?

ความเข้าใจอยู่ที่ไหน?

21มันถูกซ่อนจากสายตาของทุกชีวิต

และถูกปิดบังไว้จากนกในอากาศ

22หายนะและความตายกล่าวว่า

‘เราเพียงแต่ได้ยินข่าวเล่าลือมา’

23พระเจ้าทรงเข้าใจหนทางสู่สติปัญญา

และพระองค์เพียงผู้เดียวทรงทราบว่ามันอยู่ที่ไหน

24เพราะพระองค์ทรงแลเห็นถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

เห็นทุกสิ่งภายใต้ฟ้าสวรรค์

25เมื่อพระเจ้าทรงกำหนดแรงลม

และชั่งตวงห้วงน้ำ

26เมื่อทรงตั้งกฎเกณฑ์ของสายฝน

และจัดทางให้แก่พายุฟ้าคำรน

27แล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรสติปัญญาและทรงประเมินค่า

พระองค์ทรงยืนยันและทดสอบ

28และพระองค์ตรัสแก่มนุษย์ว่า

‘ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าคือสติปัญญา

การหลีกหนีจากความชั่วคือความเข้าใจ’ ”

Japanese Contemporary Bible

ヨブ 記 28:1-28

28

1人は銀を掘り出し、金を精錬し、

2地から鉄をとり、石を溶かして銅をとる。

3-4暗闇に明かりをともして縦坑を掘り、

地底の神秘を探る。

体に縄をかけ、死の陰に覆われた暗い穴の中に

つるされて、揺れ動きながら降りて行く。

5人は地の表面から食物を得る方法を知っているが、

地の下では火が燃えている。

6人はサファイヤや砂金のありかを知っている。

7これらの宝は、猛禽も見たことがなく、

鷲の目に触れたこともない。

8鉱山のふところ深く眠っているからだ。

野獣もそれを踏んだことがなく、

ライオンもその上に爪を立てたことがない。

9人は堅い岩を割り、山々をふもとからくつがえす。

10岩山にトンネルを掘り、貴金属を露出させ、

11川をせき止め、砂を洗って金をとる。

12こんなにも巧みに宝石を見つける人間も、

どこで知恵と悟りを見つけたらよいか知らない。

13どのようにしてそれを手に入れるかわからない。

実際、それは地上には見いだされない。

14大洋は、『ここにはない』と言い、

海は、『ここにもない』と答える。

15それは金や銀で買い取ることはできないし、

16オフィルの金や高価なしまめのう、

それにサファイヤを山と積んでも、

譲ってはもらえない。

17知恵は、金や高価なガラス細工より

はるかに価値がある。

宝石をちりばめた純金の器も

知恵とは交換してもらえない。

18さんごや水晶を差し出しても、

知恵を得ることはできない。

知恵の値段はルビーよりもけたはずれに高い。

19エチオピヤのトパーズはもちろん、

最高品質の純金をもってしても、知恵は手に入らない。

20では、知恵はどこへ行けば手に入るのか。

どこで見つけることができるのか。

21それは全人類の目から隠されている。

空を飛ぶ、鋭い目をした鳥でさえ、

見つけることはできない。

22だが、滅びと死は、

『知恵のことなら少しは知っている』と言う。

23-24神はもちろん、それがどこにあるかご存じだ。

地上をくまなく探し、

天の下を余すところなく見つめているからだ。

25神は風を吹かせ、海の境を決める。

26雨の法則を作り、いなびかりの通り道を決める。

27神は知恵のありかを知っていて、

耳を傾ける者にそれを聞かせる。

吟味に吟味を重ね、知恵を確かなものとする。

28神は全人類に言う。

『主を恐れることがほんとうの知恵、

悪を捨てることがほんとうの悟りだ。』」