โยบ 1 TNCV - Job 1 AMP

โยบ
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

โยบ 1

บทนำ

1ในดินแดนอูสมีชายคนหนึ่งชื่อโยบ เป็นคนดีเพียบพร้อม เที่ยงธรรม ยำเกรงพระเจ้า และหลีกห่างจากความชั่ว เขามีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน และเขามีแกะถึงเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวผู้ห้าร้อยคู่ ลาห้าร้อยตัว และมีคนรับใช้มากมาย เขาเป็นคนยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาชาวตะวันออก

บุตรชายของโยบจะผลัดกันจัดงานเลี้ยงในบ้านของตน และเชิญพี่น้องชายหญิงมาร่วมในงานด้วย เมื่องานเลี้ยงเสร็จสิ้นลงแต่ละครั้ง โยบจะให้พวกเขามาชำระตัว ตั้งแต่เช้าตรู่โยบจะถวายเครื่องเผาบูชาให้บุตรแต่ละคนโดยระลึกว่า “บางทีลูกของเราอาจทำบาปหรือแช่งด่าพระเจ้าอยู่ในใจ” นี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของโยบเสมอมา

การทดสอบโยบครั้งแรก

วันหนึ่งบรรดาทูตสวรรค์[a]มาชุมนุมกันต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ซาตาน[b]ก็มาด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถามซาตานว่า “เจ้ามาจากที่ไหน?”

ซาตานทูลตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ท่องเที่ยวไปมาในโลกพระเจ้าข้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับซาตานว่า “เจ้าสังเกตดูโยบผู้รับใช้ของเราบ้างหรือไม่? ทั่วโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเขา เขาเป็นคนดีเพียบพร้อม เที่ยงธรรม ยำเกรงพระเจ้า และหลีกห่างจากความชั่ว”

ซาตานทูลตอบว่า “โยบยำเกรงพระเจ้าโดยไม่หวังอะไรเลยหรือ? 10 พระองค์ทรงล้อมรั้วป้องกันเขาและครอบครัวกับทรัพย์สินทุกอย่างของเขาไม่ใช่หรือ? พระองค์ทรงอวยพรกิจการทุกอย่างที่เขาทำ ดังนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายของเขาจึงขยายทั่วแผ่นดิน 11 ลองพระองค์ยื่นพระหัตถ์ออกทำลายทรัพย์สินทุกอย่างของเขาสิ รับรองว่าเขาจะแช่งด่าพระองค์ต่อหน้าเลยทีเดียว”

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาตานว่า “เอาเถิด ทุกอย่างที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าแล้ว แต่อย่าแตะต้องตัวเขาก็แล้วกัน”

ซาตานจึงทูลลาองค์พระผู้เป็นเจ้าไป

13 วันหนึ่งขณะที่บุตรชายบุตรสาวของโยบกำลังกินเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านของพี่ชายคนโต 14 ก็มีคนหนึ่งมาบอกโยบว่า “วัวของท่านกำลังไถนาอยู่และลากินหญ้าอยู่ใกล้ๆ 15 ก็มีพวกเสบามาปล้น ต้อนสัตว์ไปและฆ่าฟันคนเลี้ยงตายหมด มีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวหนีรอดมาเรียนท่าน!”

16 ขณะที่คนนั้นพูดยังไม่ทันขาดคำ ก็มีอีกคนมาบอกว่า “ไฟของพระเจ้าตกลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญฝูงแกะและคนเลี้ยงของท่านวอดวาย มีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวหนีรอดมาเรียนท่าน!”

17 ก่อนที่คนนั้นจะพูดจบ ก็มีอีกคนมาบอกว่า “กองโจรชาวเคลเดียสามกองมาไล่ต้อนอูฐของท่านไปและฆ่าฟันบ่าวไพร่ของท่าน มีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวหนีรอดมาเรียนท่าน!”

18 ขณะที่เขายังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกว่า “บุตรชายบุตรสาวของท่านกำลังกินเลี้ยงกันอยู่ที่บ้านพี่ชายคนโต 19 ทันใดนั้นก็มีพายุใหญ่พัดจากทะเลทรายซัดกระหน่ำจนบ้านพังลงมาทับพวกเขาตายหมด มีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวหนีรอดมาเรียนท่าน!”

20 เมื่อโยบได้ยินดังนั้น เขาจึงลุกขึ้น ฉีกเสื้อคลุม และโกนศีรษะ เขาซบกายลงกับพื้นนมัสการพระเจ้า 21 และกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าออกมาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า
และข้าพเจ้าจะจากไป[c]ตัวเปล่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาไป
สรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์”

22 ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โยบไม่ได้ทำบาปโดยกล่าวโทษพระเจ้าเลย

Notas al pie

  1. 1:6 ภาษาฮีบรูว่าบรรดาบุตรของพระเจ้า
  2. 1:6 แปลว่า ผู้กล่าวหา
  3. 1:21 หรือกลับไปที่นั่น

Amplified Bible

Job 1

Job’s Character and Wealth

1[a]There was a man in the land of Uz whose name was Job; and that man was blameless and upright, and one who feared God [with reverence] and abstained from and turned away from evil [because he honored God]. Seven sons and three daughters were born to him. He also possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke (pairs) of oxen, 500 female donkeys, and a very great number of servants, so that this man was the greatest [and wealthiest and most respected] of all the men of the east (northern Arabia). His sons used to go [in turn] and feast in the house of each one on his [b]day, and they would send word and invite their three sisters to eat and drink with them. When the days of their feasting were over, Job would send [for them] and consecrate them, rising early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all; for Job said, “It may be that my sons have sinned and [c]cursed God in their hearts.” Job did this at all [such] times.

Now there was a day when the sons of God (angels) came to present themselves before the [d]Lord, and Satan (adversary, accuser) also came among them. The Lord said to Satan, “From where have you come?” Then Satan answered the Lord, “From roaming around on the earth and from walking around on it.” The Lord said to Satan, “Have you considered and reflected on My servant Job? For there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God [with reverence] and abstains from and turns away from evil [because he honors God].” Then Satan answered the Lord, “Does Job fear God for nothing? 10 Have You not put a hedge [of protection] around him and his house and all that he has, on every side? You have blessed the work of his hands [and conferred prosperity and happiness upon him], and his possessions have increased in the land. 11 But put forth Your hand now and touch (destroy) all that he has, and he will surely curse You to Your face.” 12 Then the Lord said to Satan, “Behold, all that Job has is in your power, only do not put your hand on the man himself.” So Satan departed from the presence of the Lord.

Satan Allowed to Test Job

13 Now there was a day when Job’s sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 14 and a messenger came to Job and said, “The oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them, 15 and the [e]Sabeans attacked and swooped down on them and took away the animals. They also killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 16 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The fire of God (lightning) has fallen from the heavens and has burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you.” 17 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The [f]Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and have taken them away and have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 18 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 19 and suddenly, a great wind came from across the desert, and struck the four corners of the house, and it fell on the young people and they died, and I alone have escaped to tell you.”

20 Then Job got up and tore his robe and shaved his head [in mourning for the children], and he fell to the ground and worshiped [God]. 21 He said,

“Naked (without possessions) I came [into this world] from my mother’s womb,
And naked I will return there.
The Lord gave and the Lord has taken away;
Blessed be the name of the Lord.”

22 Through all this Job did not sin nor did he blame God.

Notas al pie

  1. Job 1:1 The written structure of this book is unusual because it combines prose and poetry. No other book in the Bible uses this prose-poetry-prose pattern. Chapters 1 and 2 are prose, and introduce the poetic monologues and dialogues that comprise the essence of the story of Job. The opening verse of each of the intervening chapters is also prose as is the denouement in ch 42:7-17. A slightly longer introductory prose section is in ch 32:1-6a. Job is probably the most ancient book in the Bible and in addition to its biblical message it is highly regarded as a literary masterpiece.
  2. Job 1:4 Lit house of each man his day. It has been inferred by some that his refers to Job, and that his day was Job’s birthday or some other special occasion for him. But the Hebrew wording indicates instead that his refers to each of the brothers in turn, and since there were seven of them, it follows that they held a banquet every day of the week, rotating from house to house, as is also indicated in v 5. This is evidence both of the brothers’ prosperity and the close relationship they maintained with one another.
  3. Job 1:5 Lit blessed, a euphemism for “cursed.” The very idea of cursing God was so repugnant and sacrilegious to the godly that they would not use the word in speech or thought.
  4. Job 1:6 Heb YHWH (Yahweh), and so throughout chs 1, 2, 12, 38, 40, 42.
  5. Job 1:15 Terrorizing robbers from SW Arabia.
  6. Job 1:17 Marauding nomads from the Arabian desert. Much later the Chaldeans became the dominant people in the Babylonian Empire.