โยนาห์ 2 – TNCV & NIRV

Thai New Contemporary Bible

โยนาห์ 2:1-10

คำอธิษฐานของโยนาห์

1ขณะอยู่ในท้องปลานั้น โยนาห์อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา 2เขากล่าวว่า

“ในยามทุกข์ลำเค็ญ ข้าพระองค์ร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้า

และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์

ข้าพระองค์วิงวอนขอความช่วยเหลือจากห้วงลึกของแดนมรณา และพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องของข้าพระองค์

3พระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงมาในห้วงลึก

สู่ใจกลางมหาสมุทร

กระแสน้ำถาโถมเข้าใส่ข้าพระองค์

และระลอกคลื่นของพระองค์

ท่วมมิดข้าพระองค์

4ข้าพระองค์กล่าวว่า ‘ข้าพระองค์ถูกเนรเทศ

พ้นจากสายพระเนตรของพระองค์แล้ว

ถึงกระนั้นข้าพระองค์จะมุ่งมอง

ไปยังพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อีก’

5น้ำท่วมมิดข้าพระองค์

ที่ลึกล้อมรอบข้าพระองค์

สาหร่ายทะเลพันรอบศีรษะของข้าพระองค์

6ข้าพระองค์จมลงมาถึงรากภูเขา

แผ่นดินเบื้องล่างขังข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์

แต่พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ขึ้นมาจากเหว

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์

7“เมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยไป

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์

คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นไปถึงพระองค์

ไปถึงพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

8“บรรดาคนที่ยึดติดกับเทวรูปอันไร้ค่า

สูญเสียพระคุณซึ่งเขาควรจะได้

9ส่วนข้าพระองค์จะถวายเครื่องบูชาแด่พระองค์

ด้วยบทเพลงโมทนาพระคุณ

ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะทำเช่นนั้น

การช่วยให้รอดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”

10แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกมาไว้ที่ริมฝั่ง

New International Reader’s Version

Jonah 2:1-10

1From inside the fish Jonah prayed to the Lord his God. 2He said,

“When I was in trouble, I called out to the Lord.

And he answered me.

When I was deep in the place of the dead,

I called out for help.

And you listened to my cry.

3You threw me deep into the Mediterranean Sea.

I was deep down in its waters.

They were all around me.

All your rolling waves

were sweeping over me.

4I said, ‘I have been driven away from you.

But I will look again

toward your holy temple in Jerusalem.’

5I had almost drowned in the waves.

The deep waters were all around me.

Seaweed was wrapped around my head.

6I sank down to the bottom of the mountains.

I thought I had died

and gone down into the grave forever.

But you are the Lord my God.

You brought my life up

from the very edge of the pit of death.

7“When my life was nearly over,

I remembered you, Lord.

My prayer rose up to you.

It reached you in your holy temple in heaven.

8“Some people worship the worthless statues of their gods.

They turn away from God’s love for them.

9But I will sacrifice a thank offering to you.

And I will shout with thankful praise.

I will do what I have promised.

I will say, ‘Lord, you are the one who saves.’ ”

10The Lord gave the fish a command. And it spit Jonah up onto dry land.