โยชูวา 19 TNCV - 约书亚记 19 CCB

โยชูวา
Elegir capítulo 19

Thai New Contemporary Bible

โยชูวา 19

ดินแดนของเผ่าสิเมโอน

1สลากที่สองได้แก่เผ่าสิเมโอนตามแต่ละตระกูล กรรมสิทธิ์ของพวกเขาอยู่ในเขตแดนของยูดาห์ รวมเมืองต่างๆ ได้แก่

เบเออร์เชบา (หรือเชบา)[a] โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล บาลาห์ เอเซม เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ ศิกลาก เบธมารคาโบท ฮาซารซูซาห์ เบธเลบาโอท และชารุเฮน รวม 13 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ

อายิน ริมโมน เอเธอร์ และอาชาน รวม 4 เมืองกับหมู่บ้านต่างๆ และหมู่บ้านต่างๆ รอบเมืองเหล่านี้ไปจนถึงบาอาลัทเบเออร์ (รามาห์ในเนเกบ)

นี่คือกรรมสิทธิ์ของเผ่าสิเมโอนตามแต่ละตระกูล กรรมสิทธิ์ของเผ่าสิเมโอนมาจากส่วนที่แต่ก่อนยกให้ยูดาห์ ทั้งนี้เพราะส่วนที่ยูดาห์ได้รับมากเกินกว่าที่พวกเขาต้องการ สิเมโอนจึงได้รับกรรมสิทธิ์ในเขตของยูดาห์

ดินแดนของเผ่าเศบูลุน

10 สลากที่สามได้แก่เผ่าเศบูลุนตามแต่ละตระกูล

อาณาเขตของเขาไปไกลถึงสาริด 11 มาทางตะวันตกถึงมาราลาห์จดกับดับเบเชท และขยายไปถึงลำห้วยใกล้โยกเนอัม 12 ไปทางตะวันออกจากสาริด ไปทางดวงอาทิตย์ขึ้นสู่เขตแดนคิสโลททาโบร์ ต่อมาถึงดาเบรัทและขึ้นไปยาเฟีย 13 จากนั้นต่อไปทางตะวันออกถึงกัทเฮเฟอร์ และเอทคาซินจนถึงริมโมนและเลี้ยวไปสู่เนอาห์ 14 จากที่นั่นพรมแดนอ้อมขึ้นเหนือไปยังฮันนาโธน สิ้นสุดลงที่หุบเขาอิฟทาห์เอล 15 ครอบคลุมเมืองคัททาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเบธเลเฮม รวม 12 เมืองพร้อมทั้งหมู่บ้านโดยรอบ

16 เมืองและหมู่บ้านเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่าเศบูลุนตามแต่ละตระกูล

ดินแดนของเผ่าอิสสาคาร์

17 สลากที่สี่ได้แก่อิสสาคาร์ตามแต่ละตระกูล 18 อาณาเขตของพวกเขาครอบคลุม

เมืองยิสเรเอล เคสุลโลท ชูเนม 19 ฮาฟาราอิม ชิโยน อานาหะราท 20 รับบีท คีชิโอน เอเบส 21 เรเมท เอนกันนิม เอนฮัดดาห์ และเบธปัสเซส 22 พรมแดนไปจดทาโบร์ ชาหะซุมาห์ และเบธเชเมช สิ้นสุดลงที่แม่น้ำจอร์แดน รวมทั้งสิ้น 16 เมืองพร้อมทั้งหมู่บ้านโดยรอบ

23 เมืองและหมู่บ้านเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่าอิสสาคาร์ตามแต่ละตระกูล

ดินแดนของเผ่าอาเชอร์

24 สลากที่ห้าได้แก่เผ่าอาเชอร์ตามแต่ละตระกูล 25 อาณาเขตของพวกเขาครอบคลุมเมืองต่างๆ คือ

เฮลคัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26 อัลลัมเมเลค อามัดและมิชอาล พรมแดนทาง ทิศตะวันตกจดคารเมลและชิโหร์ลิบนาท 27 อ้อมไปทางตะวันออกสู่เบธดาโกน จดกับเศบูลุนและหุบเขาอิฟทาห์เอล ไปทางเหนือถึงเบธเอเมคและเนอีเอล ผ่านคาบูลทางซ้าย 28 จนถึงอับโดน[b] เรโหบ ฮัมโมน และคานาห์ ไปไกลถึงไซดอนใหญ่ 29 จากนั้นวกกลับไปยังรามาห์และเมืองป้อมปราการของไทระ เลี้ยวไปทางโฮสาห์และมาออกทะเลในภูมิภาคอัคซิบ 30 อุมมาห์ อาเฟค และเรโหบ รวม 22 เมืองพร้อมทั้งหมู่บ้านโดยรอบ

31 เมืองและหมู่บ้านเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่าอาเชอร์ตามแต่ละตระกูล

ดินแดนของเผ่านัฟทาลี

32 สลากที่หกได้แก่เผ่านัฟทาลีตามแต่ละตระกูล

33 พรมแดนของพวกเขาเริ่มจากเฮเลฟ และต้นไม้ใหญ่ในศาอานันนิม ผ่านอาดามีเนเกบ และยับเนเอลถึงลัคคูม สุดเขตที่แม่น้ำจอร์แดน 34 พรมแดนไปทางตะวันตกผ่านอัสโนททาโบร์และมาออกที่ฮุกกอก ทางใต้จดเศบูลุน ทางตะวันตกจดอาเชอร์ และทางตะวันออกจดแม่น้ำจอร์แดน[c] 35 เมืองป้อมปราการต่างๆ ได้แก่ ศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อาดามาห์ รามาห์ ฮาโซร์ 37 เคเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 อิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธอานาท และเบธเชเมช รวม 19 เมืองพร้อมทั้งหมู่บ้านโดยรอบ

39 เมืองและหมู่บ้านเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่านัฟทาลีตามแต่ละตระกูล

ดินแดนของเผ่าดาน

40 สลากที่เจ็ดได้แก่เผ่าดานตามแต่ละตระกูล 41 ดินแดนในกรรมสิทธิ์ของพวกเขาครอบคลุมเมืองต่างๆ ดังนี้คือ

เมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัยยาโลน อิทลาห์ 43 เอโลน ทิมนาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน บาอาลัท 45 เยฮูด เบเนเบราค กัทริมโมน 46 เมยารโคน และรัคโคน รวมทั้งดินแดนตรงข้ามกับเมืองยัฟฟา

47 (แต่เผ่าดานเข้าไปยึดครองดินแดนตามกรรมสิทธิ์ของตนอย่างยากลำบาก พวกเขาจึงขึ้นไปโจมตีเมืองเลเชม ฆ่าชาวเมืองนั้นและเข้าอาศัยที่นั่น และเรียกเมืองเลเชมว่าดานตามชื่อบรรพบุรุษของตน)

48 เมืองและหมู่บ้านเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเผ่าดานตามแต่ละตระกูล

ส่วนแบ่งของโยชูวา

49 เมื่อแบ่งสรรดินแดนแก่เผ่าต่างๆ ตามอาณาเขตที่ระบุไว้เสร็จแล้ว ชนชาติอิสราเอลยกที่ดินผืนหนึ่งให้โยชูวาบุตรนูนเป็นกรรมสิทธิ์ท่ามกลางพวกเขา 50 ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ พวกเขายกเมืองให้ตามที่โยชูวาขอคือทิมนาทเสราห์[d]ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม เขาก็สร้างเมืองและตั้งหลักแหล่งที่นั่น

51 ทั้งหมดนี้คือดินแดนต่างๆ ซึ่งปุโรหิตเอเลอาซาร์ โยชูวาบุตรนูน และบรรดาผู้นำของเผ่าต่างๆ ของอิสราเอลแบ่งสรร โดยการทอดสลากที่ชิโลห์ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบ เป็นอันว่าพวกเขาแบ่งสรรดินแดนเสร็จเรียบร้อย

Notas al pie

  1. 19:2 หรือเบเออร์เชบา เชบาใน1พศด.4:28 ไม่มีคำว่าเชบา
  2. 19:28 หรือเอโบรน
  3. 19:34 ภาษาฮีบรูว่าทางตะวันออกจดยูดาห์ แม่น้ำจอร์แดน
  4. 19:50 หรือทิมนาทเฮเรส(ดูวนฉ.2:9)

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

约书亚记 19

西缅支派分到的土地

1西缅支派按宗族得到第二签,所得的产业在犹大人的疆界内, 有别示巴、摩拉大、 哈萨·书亚、巴拉、以森、 伊利多拉、比土力、何珥玛、 洗革拉、伯·玛加博、哈萨·苏撒、 伯·利巴勿、沙鲁险共十三座城及其附近的乡村, 还有亚因、利门、以帖、亚珊四座城及其村庄, 包括周围所有的村庄,远至巴拉·比珥,即南边的拉玛。这些都是西缅支派按宗族所得的产业。 西缅人的产业是从犹大人的产业中拨出来的,因为犹大支派所分到的地区过于广大,所以要拨出一部分来分给西缅人。

西布伦支派分到的土地

10 西布伦人按宗族得了第三签,他们分到的土地远至撒立。 11 从撒立向西到玛拉拉、大巴设,直到约念东边的小河; 12 从撒立向东到吉斯绿·他泊的边界,经大比拉、直到雅非亚; 13 再往东,经迦特·希弗、以特·加汛、临门,直到尼亚; 14 北上转向哈拿顿,直到伊弗他·伊勒山谷。 15 还有加他、拿哈拉、伸仑、以大拉、伯利恒,共十二座城及其附近的乡村。 16 以上这些城邑和乡村是西布伦人按宗族所得的产业。

以萨迦支派分到的土地

17 以萨迦人按宗族得了第四签, 18 他们的土地包括耶斯列、基苏律、书念、 19 哈弗连、示按、亚拿哈拉、 20 拉璧、基善、亚别、 21 利蔑、隐·干宁、隐·哈大、伯·帕薛、 22 他泊、沙哈洗玛、伯·示麦,直到约旦河,共十六座城及其附近的乡村。 23 这些城邑和乡村都是以萨迦支派按宗族分到的产业。

亚设支派分到的土地

24 亚设支派按宗族得了第五签, 25 他们得到的土地包括黑甲、哈利、比田、押煞、 26 亚拉米勒、亚末和米沙勒,西至迦密和希曷·立纳, 27 然后向东到伯·大衮与西布伦,北到伊弗他·伊勒谷,经伯·以墨和尼业直到迦步勒的北部; 28 再经义伯仑、利合、哈门、加拿直到西顿大城; 29 再转到拉玛、坚固的泰尔城,然后转到何萨和亚革悉一带,直到地中海。 30 还有乌玛、亚弗和利合,共二十二座城及其附近的乡村。 31 这些城邑和乡村都是亚设支派按宗族分到的产业。

拿弗他利支派分到的土地

32 拿弗他利人按宗族得了第六签, 33 他们的边界从希利弗、撒拿音的橡树、亚大米·尼吉和雅比聂到拉共,再到约旦河; 34 又向西到亚斯纳·他泊、户割,南接西布伦,西接亚设,东接约旦河[a] 35 还包括以下坚城:西丁、侧耳、哈末、拉甲、基尼烈、 36 亚大玛、拉玛、夏琐、 37 基低斯、以得来、隐·夏琐、 38 以利隐、密大·伊勒、和琏、伯·亚纳、伯示麦,共十九座城及其附近的乡村。 39 这些城邑和乡村都是拿弗他利支派按宗族分到的产业。

但支派分到的土地

40 但支派按宗族得了第七签, 41 他们的土地包括琐拉、以实陶、伊珥·示麦、 42 沙拉宾、亚雅仑、伊提拉、 43 以伦、亭拿他、以革伦、 44 伊利提基、基比顿、巴拉、 45 伊胡得、比尼·比拉、迦特·临门、 46 美·耶昆、拉昆和约帕对面的一带。 47 但支派无法夺取他们的土地,于是就去攻打利善城,杀了城内的居民,占据了这座城,用他们祖先的名字把城改为但, 48 这些城邑和村庄都是但支派按宗族得到的产业。

约书亚分得之地

49 以色列各族把地分配完毕以后,又从中划出土地给嫩的儿子约书亚。 50 以色列人遵从耶和华的吩咐,把约书亚想要的以法莲山区的亭拿·西拉城分给他。约书亚重修那城,住在那里。

51 以上是祭司以利亚撒、嫩的儿子约书亚和以色列各支派的首领,在示罗的会幕门口,在耶和华面前抽签所分配的土地。至此,他们把地分完了。

Notas al pie

  1. 19:34 约旦河”參照七十士译本,希伯来文作“约旦河的犹大”。