เอเฟซัส 5 TNCV - Эфесянам 5 CARSA

เอเฟซัส
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 5:1-33

1เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก 2และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลาย และประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้า

3แต่อย่าเอ่ยถึงสิ่งที่ส่อถึงการผิดศีลธรรมทางเพศและความไม่บริสุทธิ์ใดๆ หรือความโลภในหมู่ท่านทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งไม่เหมาะสมสำหรับประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้า 4ทั้งอย่าพูดหยาบโลนลามก เฮฮาไร้สาระ หรือตลกหยาบช้า ซึ่งไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณพระเจ้าดีกว่า 5ท่านแน่ใจได้เลยว่าคนผิดศีลธรรม คนไม่บริสุทธิ์ หรือคนโลภ คนเช่นนี้เป็นผู้กราบไหว้รูปเคารพ เขาจะไม่ได้รับมรดกใดๆ ในอาณาจักรของพระคริสต์และของพระเจ้า5:5 หรือพระคริสต์และพระเจ้า 6อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยวาจาไร้สาระ เพราะเนื่องด้วยสิ่งเหล่านั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง 7ฉะนั้นอย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนเหล่านั้นเลย

8เพราะเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง 9(เพราะผลของความสว่างประกอบด้วยความดีทั้งปวง ความชอบธรรมทั้งมวลและความจริงทั้งสิ้น) 10จงหาให้พบว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า 11อย่าเข้าส่วนใดๆ กับกิจกรรมของความมืดอันไร้ผล แต่จงเปิดเผยการเหล่านั้นดีกว่า 12เพราะเพียงเอ่ยถึงสิ่งซึ่งพวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังแอบทำกันนั้นก็ยังน่าอาย 13แต่ทุกสิ่งที่ถูกเปิดเผยโดยความสว่างก็เห็นกันแจ่มแจ้ง 14เนื่องจากความสว่างทำให้เห็นทุกสิ่งชัดแจ้ง ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวกันว่า

“โอ ผู้ที่หลับอยู่ จงตื่นขึ้น

จงฟื้นขึ้นจากความตาย

และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน”

15เพราะฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าดำเนินชีวิตแบบคนไร้ปัญญา แต่จงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา 16จงรู้จักใช้ทุกโอกาสเพราะเวลานี้เป็นยุคอันเลวร้าย 17ฉะนั้นจงอย่าโง่เขลา แต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด 18และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 19จงสนทนากันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและบทเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ จงร้องและบรรเลงเพลงในใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 20จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับทุกสิ่งอยู่เสมอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

21จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยใจเคารพยำเกรงพระคริสต์

สามีภรรยา

(คส.3:18—4:1)

22ผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีเหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า 23เพราะสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ ทั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรด้วย 24คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไร ภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกเรื่องอย่างนั้น

25ผู้ที่เป็นสามีจงรักภรรยาของตนเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองแก่คริสตจักร 26เพื่อทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระ5:26 หรือได้ชำระด้วยน้ำผ่านทางพระวจนะ 27และเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรอันงามผ่องแผ้วปราศจากมลทินหรือริ้วรอยหรือตำหนิใดๆ แต่บริสุทธิ์และไม่มีที่ติ 28เช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาก็รักตนเอง 29ท้ายที่สุดไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูทะนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสตจักร 30เพราะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายพระองค์ 31“เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน”5:31 ปฐก.2:24 32ตรงนี้เป็นความลึกลับอันลึกซึ้ง แต่ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักร 33อย่างไรก็ตามพวกท่านแต่ละคนต้องรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองด้วย และภรรยาก็ต้องเคารพสามีของตน

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 5:1-33

1Подражайте Всевышнему, будучи Его любимыми детьми. 2Живите в любви, как и аль-Масих нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение Аллаху, в приятное благоухание. 3Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намёка на разврат, или другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому народу Аллаха. 4В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше благодарите Аллаха. 5Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в Царстве аль-Масиха и Аллаха. 6И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Аллаха. 7Не имейте ничего общего с такими людьми.

Дети света

8Когда-то вы были тьмой, но сейчас, в единении с Повелителем, вы стали светом. Живите как дети света. 9А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. 10Старайтесь разузнать, что приятно Вечному Повелителю. 11Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12О том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13Но всё тайное при свете становится явным. 14Свет делает всё видимым, поэтому и говорится:

«Проснись, спящий!

Воскресни из мёртвых!

И аль-Масих осветит тебя»5:14 По всей вероятности, это были слова песни, которую пели в первых общинах последователей аль-Масиха..

15Смотрите, живите не как глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чём заключена воля Вечного Повелителя. 18Не напивайтесь вином, это ведёт к распутству5:18 См. Мудр. 23:31-35; Ис. 5:11.. Но лучше исполняйтесь Духом. 19Наставляйте друг друга песнями из Забура, хвалебными и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Повелителя в ваших сердцах. 20Всегда и за всё благодарите Небесного Отца во имя нашего Повелителя Исы аль-Масиха.

Взаимоотношения мужа и жены

21Подчиняйтесь друг другу из глубокого почтения к аль-Масиху. 22Вы, жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как Повелителю Исе. 23Ведь муж – глава своей жене, как и аль-Масих – глава и Спаситель Своего тела, вселенской общины Его последователей. 24И как эта община подчиняется аль-Масиху, так и жёны должны во всём подчиняться своим мужьям.

25А вы, мужья, любите ваших жён так, как и аль-Масих полюбил общину Своих последователей. Он Самого Себя отдал за неё, 26чтобы сделать её непорочной, очистив её водным омовением через слово5:26 Перед тем как выйти к своему жениху, невеста проходила церемонию омовения, и здесь, вероятно, представлена аллюзия на это событие. Комментаторы видят здесь очищение невесты, общины верующих, либо через слово Аллаха (см. Ин. 15:3), либо символически, через обряд погружения в воду. В этом случае «слово» может относиться к исповедованию человеком, проходящим этот обряд, своей веры в аль-Масиха., 27чтобы Ему поставить её перед Собой во всей её славе, как невесту, не имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была общиной святой и непорочной. 28Точно так и мужья должны любить своих жён, любить, как своё собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел своё тело, но каждый питает своё тело и заботится о нём. Так и аль-Масих заботится об общине Своих последователей, 30потому что мы – члены Его тела. 31«Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»5:31 Нач. 2:24.. 32В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям аль-Масиха и вселенской общины Его последователей. 33А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.