เอเฟซัส 4 TNCV - 以弗所书 4 CCB

เอเฟซัส
Elegir capítulo 4

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 4:1-32

เป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายพระคริสต์

1ฉะนั้นข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงขอให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับ 2จงถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนในทุกด้าน จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก 3จงเพียรพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณโดยมีสันติสุขเป็นเครื่องผูกพัน 4มีกายเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนกับที่ทรงเรียกท่านมาสู่ความหวังเดียวเมื่อทรงเรียกท่าน 5มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทั้งปวง ผู้ทรงอยู่เหนือทั้งมวล ทั่วทั้งสิ้น และในทั้งหมด

7แต่พระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามที่พระคริสต์ทรงแบ่งสรร 8ฉะนั้นจึงมีกล่าว4:8 หรือพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่า

“เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง

ทรงนำเชลยไปด้วย

และประทานของประทานแก่มนุษย์”4:8 สดด.68:18

9(ที่ว่า “พระองค์เสด็จขึ้น” นั้นย่อมไม่อาจหมายความเป็นอื่น นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงสู่เบื้องต่ำของโลกด้วย4:9 หรือที่ลึกแห่งโลก 10พระองค์ผู้เสด็จลงคือองค์เดียวกับที่เสด็จขึ้นสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งมวล เพื่อทรงเติมทั่วทั้งจักรวาลให้สมบูรณ์) 11พระองค์เองทรงให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ 12เพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าสำหรับงานรับใช้ เพื่อว่าพระกายของพระคริสต์จะได้รับการเสริมสร้างขึ้น 13จนกว่าเราทั้งหมดจะบรรลุความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์

14เมื่อนั้นเราจะไม่เป็นทารกอีกต่อไป ถูกกระแสซัดไปซัดมา ถูกพัดไปทางโน้นทางนี้โดยลมปากแห่งคำสอนและโดยกลลวงอันฉ้อฉลแยบยลของมนุษย์ 15แต่โดยการพูดความจริงด้วยความรัก เราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 16จากพระองค์ทั่วทั้งกายซึ่งประสานและยึดเข้าด้วยกันโดยเส้นเอ็นทุกเส้นนั้นเจริญเติบโตและเสริมสร้างตัวเองขึ้นในความรัก ขณะที่แต่ละส่วนทำหน้าที่ของตน

ดำเนินชีวิตสมกับเป็นลูกของความสว่าง

17ฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกและยืนยันกับท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า แต่นี้ไปท่านอย่าดำเนินชีวิตแบบคนต่างชาติอีกเลย ซึ่งคิดแต่สิ่งไร้สาระ 18ความเข้าใจของเขามืดมัวไปและเขาแยกห่างจากชีวิตฝ่ายพระเจ้า เนื่องด้วยความไม่รู้อันเนื่องมาจากจิตใจที่แข็งกระด้างของเขา 19เขาปราศจากความยั้งคิดใดๆ ปล่อยตัวตามกามราคะ ลุ่มหลงมัวเมาในความโสมมทุกแบบด้วยตัณหาไม่สิ้นสุด

20แต่ท่านไม่ได้เรียนรู้จักพระคริสต์อย่างนั้น 21แน่ทีเดียวท่านได้ฟังเรื่องของพระองค์และรับคำสอนในพระองค์ตามความจริงซึ่งอยู่ในพระเยซู 22เกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้น ท่านได้รับการสอนให้ทิ้งตัวตนเก่าของท่านซึ่งกำลังถูกทำให้เสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันล่อลวงของมัน 23เพื่อรับการสร้างท่าทีความคิดจิตใจขึ้นใหม่ 24และเพื่อสวมตัวตนใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นให้เป็นเหมือนพระองค์ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง

25เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องทิ้งสิ่งจอมปลอมและพูดความจริงต่อเพื่อนบ้านของตน เพราะเราทั้งปวงล้วนเป็นอวัยวะในกายเดียวกัน 26“ในยามโกรธ ท่านอย่าทำบาป”4:26 สดด.4:4 อย่าให้ถึงดวงอาทิตย์ตกแล้วท่านยังโกรธอยู่ 27และอย่าให้โอกาสแก่มาร 28ผู้ที่เคยลักขโมยก็อย่าลักขโมยอีก แต่จงทำงาน ใช้มือของตนทำสิ่งที่มีประโยชน์ เผื่อจะมีอะไรแบ่งปันให้คนขัดสน

29อย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควร แต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขา จะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟัง 30และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย โดยพระวิญญาณนี้ท่านได้รับการประทับตราแล้วสำหรับวันแห่งการทรงไถ่ให้รอด 31จงขจัดความขมขื่นทั้งสิ้น ความเกรี้ยวกราด และความโกรธแค้น การทะเลาะและการใส่ร้ายป้ายสี พร้อมทั้งการมุ่งร้ายทุกรูปแบบ 32จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกันและกัน ให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านในพระคริสต์

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

以弗所书 4:1-32

信徒同属一体

1所以,我这为主被囚禁的劝你们,既然蒙了上帝的呼召,就要过与所蒙的呼召相称的生活。 2凡事要谦虚、温柔、忍耐,用爱心互相宽容, 3以和平彼此联结,竭力持守圣灵所赐的合一。 4正如你们蒙召后有同一个盼望,你们同属一个身体,有同一位圣灵、 5同一位主、同一个信仰、同一种洗礼、 6同一位上帝,就是万物之父。祂超越万物,贯穿万物,且在万物之中。

7然而,我们各人都是按照基督所赐的分量领受恩典。 8因此圣经上说:

“祂升上高天时,

带着许多俘虏,

将恩赐赏给众人。”

9既然说“升上”,岂不表示祂曾经降到地上吗? 10降下的是祂,升到诸天之上的也是祂,祂充满万物。 11祂赐恩让一些人做使徒,一些人做先知,一些人做传福音的,一些人做牧师和教师, 12为要装备信徒,使他们各尽其职,建立基督的身体, 13直到我们对上帝的儿子有一致的信仰和认识,逐渐成熟,达到基督那样完美的生命。 14这样,我们就不再像小孩子,被各种异端邪说之风吹得飘来飘去,被人的阴谋诡计欺骗,随波逐流。 15相反,我们说话要凭爱心坚持真理,在各方面都要追求长进,更像元首基督。 16整个身体靠祂巧妙地结合在一起,筋骨相连,彼此供应,使各部位各尽其职,身体便渐渐长大,在爱中建立起来。

新人新生命

17因此,我奉主的名郑重地劝告各位,不要再像不信的外族人一样过着心灵空虚的日子。 18他们因为愚昧无知,顽固不化,理智受到蒙蔽,与上帝所赐的生命隔绝了。 19他们丧尽天良,放纵情欲,沉溺于各种污秽的事。 20但基督绝不是这样教导你们的。

21如果你们听过祂的事,领受了祂的教诲,就是在祂里面的真理, 22就应该与从前的生活方式一刀两断,脱去因私欲的迷惑而渐渐败坏的旧人, 23洗心革面, 24穿上照着上帝形象所造的新人。这新人有从真理而来的公义和圣洁。

25所以不要再说谎,大家都要彼此说真话,因为我们都是一个身体的肢体。 26不要因生气而犯罪,不要到日落时还怒气未消, 27不要让魔鬼有机可乘。 28从前偷窃的要改过自新,自食其力,做正当事,以便能够分给有需要的人。 29污言秽语一句都不可出口,要随时随地说造就人的好话,使听的人得益处。 30不要让上帝的圣灵担忧,你们已经盖上了圣灵的印记,将来必蒙救赎。 31要从你们当中除掉一切的苦毒、恼恨、怒气、争吵、毁谤和邪恶。 32总要以恩慈、怜悯的心彼此相待,要互相饶恕,正如上帝在基督里饶恕了你们一样。