เอเฟซัส 2 TNCV - Ephesians 2 NASB

เอเฟซัส
Elegir capítulo 2

Thai New Contemporary Bible

เอเฟซัส 2

มีชีวิตในพระคริสต์

1ส่วนท่านทั้งหลายได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย ซึ่งท่านเคยทำเมื่อดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ และวิถีของเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศซึ่งเป็นวิญญาณที่บัดนี้ทำการอยู่ในบรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟัง ครั้งหนึ่งเราเคยใช้ชีวิตร่วมกับพวกนั้นบำเรอตัณหาแห่งวิสัยบาปของเรา[a] สนองความอยากกับความคิดของมันตามวิสัย เราจึงควรแก่พระพิโรธเหมือนคนอื่น แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันอุดม จึงทรงให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์แม้เมื่อเราได้ตายแล้วในบาป คือท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณ และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระคริสต์ และในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต์ เพื่อในยุคต่อๆ ไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดมแห่งพระคุณอันหาใดเปรียบ ซึ่งได้ทรงแสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้ 10 เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ

หนึ่งเดียวกันในพระคริสต์

11 เพราะฉะนั้นจงระลึกว่าแต่ก่อนท่านเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด และบรรดาผู้ที่เรียกตนเองว่า “พวกที่เข้าสุหนัต” (ซึ่งกระทำทางกายด้วยมือมนุษย์) เรียกท่านว่า “พวกไม่เข้าสุหนัต” 12 จงระลึกว่าครั้งนั้นท่านแยกจากพระคริสต์ ไม่ได้เป็นพลเมืองอิสราเอลและเป็นคนต่างด้าวอยู่นอกพันธสัญญาที่ทรงสัญญาไว้ ไม่มีความหวังและอยู่ในโลกโดยปราศจากพระเจ้า 13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์

14 เพราะพระองค์เองทรงเป็นสันติสุขของเรา ผู้ทรงทำให้สองพวกกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงทำลายสิ่งกีดขวาง คือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่กีดกั้นลง 15 โดยทรงล้มเลิกบทบัญญัติทั้งหมดของชาวยิวซึ่งประกอบด้วยข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ด้วยพระกายของพระองค์ จุดประสงค์ของพระองค์ก็เพื่อยุบสองฝ่ายและสร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ เช่นนี้แหละจึงทรงทำให้มีสันติสุข 16 และในกายเดียวนี้ทั้งสองพวกจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าโดยไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ทำลายความเป็นศัตรูกันให้หมดสิ้นไป 17 พระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ 18 เพราะโดยพระองค์เราทั้งสองพวกสามารถเข้าถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

19 ดังนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวแปลกถิ่นอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 20 ท่านได้รับการสร้างขึ้นบนฐานรากของเหล่าอัครทูตและผู้เผยพระวจนะโดยมีพระเยซูคริสต์เองเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์ ทุกส่วนของอาคารทั่วทั้งหมดต่อกันสนิท และประกอบกันขึ้นเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 และในพระองค์ ท่านก็เช่นกันกำลังรับการทรงสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่ประทับซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่โดยพระวิญญาณของพระองค์

Notas al pie

 1. 2:3 หรือเนื้อหนังของเรา

New American Standard Bible

Ephesians 2

Made Alive in Christ

1And you [a]were dead [b]in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the [c]course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, [d]indulging the desires of the flesh and of the [e]mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead [f]in our transgressions, made us alive together [g]with Christ (by grace you have been saved), and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith; and [h]that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, so that no one may boast. 10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them.

11 Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called “Uncircumcision” by the so-called “Circumcision,” which is performed in the flesh by human hands— 12 remember that you were at that time separate from Christ, [i]excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. 13 But now in Christ Jesus you who formerly were far off [j]have been brought near [k]by the blood of Christ. 14 For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the [l]barrier of the dividing wall, 15 [m]by abolishing in His flesh the enmity, which is the Law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might [n]make the two into one new man, thus establishing peace, 16 and might reconcile them both in one body to God through the cross, [o]by it having put to death the enmity. 17 And He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near; 18 for through Him we both have our access in one Spirit to the Father. 19 So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the [p]saints, and are of God’s household, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone, 21 in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy [q]temple in the Lord, 22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit.

Notas al pie

 1. Ephesians 2:1 Lit being
 2. Ephesians 2:1 Or by reason of
 3. Ephesians 2:2 Lit age
 4. Ephesians 2:3 Lit doing
 5. Ephesians 2:3 Lit thoughts
 6. Ephesians 2:5 Or by reason of
 7. Ephesians 2:5 Two early mss read in Christ
 8. Ephesians 2:8 I.e. that salvation
 9. Ephesians 2:12 Or alienated
 10. Ephesians 2:13 Lit became; or were made
 11. Ephesians 2:13 Or in
 12. Ephesians 2:14 Lit the dividing wall of the barrier
 13. Ephesians 2:15 Or the enmity, by abolishing in His flesh the Law
 14. Ephesians 2:15 Lit create
 15. Ephesians 2:16 Or in Himself
 16. Ephesians 2:19 Or holy ones
 17. Ephesians 2:21 Or sanctuary