เอสเธอร์ 10 TNCV - 以 斯 帖 記 10 CUVS

เอสเธอร์
Elegir capítulo 10

Thai New Contemporary Bible

เอสเธอร์ 10

ความยิ่งใหญ่ของโมรเดคัย

1กษัตริย์เซอร์ซีสทรงเก็บส่วยอากรจากทั่วจักรวรรดิ ตลอดจนชายฝั่งทะเลห่างไกล พระราชกิจและแสนยานุภาพของพระองค์ และเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของโมรเดคัยซึ่งกษัตริย์ทรงตั้งให้มีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียไม่ใช่หรือ? โมรเดคัยชาวยิวเป็นอัครมหาเสนาบดี มีอำนาจรองจากกษัตริย์เซอร์ซีส เขาจึงยิ่งใหญ่และเป็นที่นับถืออย่างสูงในหมู่ชาวยิว เพราะเขาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อพี่น้องร่วมชาติ และเป็นปากเสียงเพื่อความสุขสวัสดีของชาวยิวทั้งมวล

Chinese Union Version (Simplified)

以 斯 帖 記 10

1亚 哈 随 鲁 王 使 旱 地 和 海 岛 的 人 民 都 进 贡 。

他 以 权 柄 能 力 所 行 的 , 并 他 抬 举 末 底 改 使 他 高 升 的 事 , 岂 不 都 写 在 玛 代 和 波 斯 王 的 历 史 上 吗 ?

犹 大 人 末 底 改 作 亚 哈 随 鲁 王 的 宰 相 , 在 犹 大 人 中 为 大 , 得 他 众 弟 兄 的 喜 悦 , 为 本 族 的 人 求 好 处 , 向 他 们 说 和 平 的 话 。