เอสรา 1 TNCV - Esdras 1 BDS

เอสรา
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เอสรา 1:1-11

ไซรัสช่วยเชลยกลับภูมิลำเนา

(2พศด.36:22-23)

1ในปีที่หนึ่งของรัชกาลกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซีย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้พระดำรัสของพระองค์ที่ตรัสผ่านทางเยเรมีย์สำเร็จ โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียให้ออกประกาศทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ และให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรความว่า

2“กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า

“ ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโลกนี้แก่ข้าพเจ้า และได้ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารถวายแด่พระองค์ที่เยรูซาเล็มในเขตยูดาห์ 3ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระเจ้า ขอให้พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และให้เขากลับไปยังเยรูซาเล็มในยูดาห์และสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระเจ้าผู้ประทับในเยรูซาเล็ม 4ให้ประชาชนในถิ่นที่ผู้รอดชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่มอบเงิน ทอง ข้าวของ และฝูงสัตว์ พร้อมทั้งของถวายตามความสมัครใจเพื่อพระวิหารของพระเจ้าในเยรูซาเล็มแก่พวกเขา’ ”

5แล้วบรรดาหัวหน้าครอบครัวของเผ่ายูดาห์และเบนยามิน กับปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคนที่พระเจ้าทรงดลใจ ก็เตรียมตัวขึ้นไปสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เยรูซาเล็ม 6เพื่อนบ้านทั้งปวงช่วยเหลือจุนเจือพวกเขาโดยให้เครื่องใช้ไม้สอยที่ทำจากเงินและทอง ข้าวของและฝูงสัตว์ พร้อมทั้งของมีค่าต่างๆ นอกเหนือจากของถวายตามความสมัครใจ 7นอกจากนี้กษัตริย์ไซรัสเองทรงมอบเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ยึดไปจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเยรูซาเล็มและได้เก็บไว้ในวิหารของเทพเจ้าของพระองค์1:7 หรือเทพเจ้าต่างๆ 8กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทรงให้ขุนคลังมิทเรดาทนำเครื่องใช้เหล่านี้ออกมานับจำนวนแล้วมอบให้เชชบัสซาร์ซึ่งเป็นเจ้านายของยูดาห์

9รายการสิ่งของมีดังนี้ คือ

ชามทองคำ 30 ใบชามเงิน 1,000 ใบกระทะเงิน1:9 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน29 ใบ10อ่างทองคำ 30 ใบอ่างเงินที่เข้าชุดกัน 410 ใบเครื่องใช้อื่นๆ 1,000 ชิ้น

11มีเครื่องใช้ทองและเงินทั้งสิ้น 5,400 ชิ้น เมื่อพวกเชลยออกจากบาบิโลนมายังเยรูซาเล็ม เชชบัสซาร์นำสิ่งของทั้งหมดนี้ไปด้วย

La Bible du Semeur

Esdras 1:1-11

Le décret de Cyrus

1La première année du règne de Cyrus de Perse1.1 En 538 av. J.-C. Il s’agit de la première année du règne de Cyrus sur Babylone, après la conquête de la ville en 539. Fondateur de l’Empire perse, Cyrus a gouverné cet empire de 559 à 530 av. J.-C. Es 44.28 et 45.1 avaient annoncé son œuvre de libération en le nommant le « berger » et l’« oint » de l’Eternel., l’Eternel, pour accomplir la parole qu’il avait prononcée par le prophète Jérémie1.1 Voir Jr 25.11-12 ; 29.10., agit sur l’esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire, oralement et par écrit, la proclamation suivante à travers tout son empire1.1 Voir 6.3-5. :

2Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse : « L’Eternel, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre1.2 L’empire de Cyrus allait de l’Indus à l’Egypte et à Chypre, de la mer Noire au golfe Persique et à l’Ethiopie., et il m’a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda1.2 Voir Es 44.28.. 3Quels sont ceux d’entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux, et qu’ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l’Eternel, le Dieu d’Israël. C’est le Dieu qui réside à Jérusalem1.3 Les v. 1-3 ont leur parallèle en 2 Ch 36.22-23.. 4Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l’endroit leur apportent des dons d’argent et d’or, de divers biens, du bétail ainsi que des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. »

Les préparatifs de départ

5Alors les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, et tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparèrent à partir afin de reconstruire le temple de l’Eternel à Jérusalem1.5 Distante de quelque 900 à 1 000 kilomètres de la Babylonie : un voyage de 2 à 3 mois pour une caravane chargée.. 6Tous leurs voisins leur vinrent en aide en leur donnant des objets d’argent et d’or, divers biens, du bétail et des objets précieux, sans compter leurs offrandes volontaires. 7De son côté, l’empereur Cyrus fit chercher les ustensiles du Temple que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem pour les placer dans le sanctuaire de son dieu1.7 Voir 2 R 25.13-15 ; Dn 1.2 ; 5.2.. 8Sur ordre de l’empereur perse, Mitredath le trésorier alla les chercher et les remit, après les avoir comptés, à Sheshbatsar, le chef de Juda1.8 Nom d’origine babylonienne du gouverneur qui conduira la première caravane de rapatriés et les gouvernera sous l’égide du satrape de Samarie (5.14). Certains l’ont identifié avec le gouverneur juif Zorobabel (Ag 1.1 ; voir Esd 2.2 ; 3.8 ; 4.2-3 ; 5.2) en suggérant que Sheshbatsar était son nom officiel (voir Dn 1.7), mais cette identification tend aujourd’hui à être abandonnée.. 9En voici la liste : 30 plats1.9 plats : ou soucoupes, bols, bassines ? en or, 1 000 en argent, 29 couteaux1.9 Pour les sacrifices., 1030 coupes en or, 410 coupes doubles1.10 Sens incertain. en argent et 1 000 autres ustensiles. 11En tout, il y avait 5 400 ustensiles d’or et d’argent. Sheshbatsar rapporta le tout lorsque les exilés quittèrent Babylone pour retourner à Jérusalem.