เศฟันยาห์ 1 TNCV - Софония 1 NRT

เศฟันยาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง
ไปจากพื้นโลก”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป
ตลอดจนนกในอากาศ
และปลาในทะเล
คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง[a]
เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์
และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง
เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่
คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป
ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า
เพื่อนมัสการหมู่ดาว
บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า
และอ้างพระโมเลค[b]ด้วย
บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์
จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา
และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์
ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น
เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย
และโอรสของกษัตริย์
และลงโทษคนทั้งปวง
ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ
ในวันนั้นเราจะลงโทษ
คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู[c]
ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย[d]ของพวกตน
เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น
จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา
มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่
และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ
11 จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด
พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป
เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป
12 ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม
และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน
ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน
ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’
13 ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง
บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง
พวกเขาจะสร้างเรือน
แต่ไม่ได้อยู่อาศัย
พวกเขาจะทำสวนองุ่น
แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14 “วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
จวนจะถึงอยู่แล้ว
จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น
มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น
15 วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ
วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด
วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ
วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง
วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน
16 วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก
สู้รบกับเมืองป้อมปราการ
และกับหอคอยทุกมุมเมือง
17 เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร
เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด
เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน
และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย
18 เงินและทองของเขา
ช่วยอะไรไม่ได้
ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ
ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์
เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก
ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”

Notas al pie

 1. 1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 2. 1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคม
 3. 1:9 1ซมอ.5:5
 4. 1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้า

New Russian Translation

Zephaniah 1

1Слово Господа, которое было к Софонии, сыну Кушия, сына Гедалии, сына Амарии, сына Езекии, во время правления иудейского царя Иосии, сына Амона[a].

Суд над землей

2– Я все смету с лица земли, –

возвещает Господь. –

3Погублю и людей, и скот;

погублю и птиц в небесах,

и рыбу в морях.

Я повергну нечестивцев в прах[b]

и сотру человека с лица земли, –

говорит Господь.

Суд над Иудеей

4– Я воздену руку над Иудеей

и над жителями Иерусалима

и сотру здесь последний след Баала[c],

имена его жрецов и священников:

5и тех, кто поклоняется на крышах

небесному воинству,

и тех, кто поклоняется и клянется в верности

как Господу, так и Молоху[d],

6и тех, кто отвернулся от Господа

и не ищет Господа и не вопрошает Его.

7Умолкни перед Владыкой Господом,

так как близок день Господа.

Он приготовил жертву

и уже созвал[e] гостей.

8– В день жертвы Господней

Я накажу вождей, и сыновей царя,

и всех, кто наряжается в чужеземное платье[f].

9Я накажу в тот день всех,

кто прыгает через порог[g],

кто наполняет дом своих владык[h]

насилием и обманом.

10– В тот день,

– говорит Господь, –

поднимется крик от Рыбных ворот,

плач из новой части города[i]

и страшный грохот с холмов.

11Плачьте, жители торгового района,

потому что погибнут купцы

и будут истреблены торгующие за серебро.

12Тогда Я обойду Иерусалим со светильниками

в поисках самодовольных и накажу их –

тех, кто подобен вину на дрожжах[j],

кто думает: «Господь не сделает нам ничего:

ни плохого, ни хорошего».

13Их богатства будут расхищены,

и дома придут в запустение.

Они построят дома,

а жить в них не будут;

посадят они виноградники,

но вина пить не будут.

День Господень

14– Близок великий день Господень,

близок и очень спешит.

Страшный шум поднимется в день Господа,

даже храбрые воины будут кричать.

15Тот день будет днем гнева,

днем скорби и муки,

днем гибели и разрушения,

днем мглы и мрака,

днем туч и тьмы,

16днем звука рога и клича к битве

против укрепленных городов

и высоких башен.

17– Я пошлю на людей такую беду,

что они станут бродить, как слепые,

за то, что согрешили перед Господом.

Их кровь прольется, как вода,

и плоть их будет выброшена, как навоз.

18Ни серебро, ни золото

не смогут спасти их в день гнева Господа.

В пламени Его ревности

сгорит вся земля;

внезапный конец положит Он всем,

кто живет на земле.

Notas al pie

 1. 1:1 Царь Иосия правил в 640–610 гг. до н. э.
 2. 1:3 Смысл этого места в еврейском тексте неясен.
 3. 1:4 Баал – ханаанский бог плодородия и бог-громовержец.
 4. 1:5 Или: «своему царю». Молох – аммонитский бог, в жертвы которому приносились дети. По Закону за поклонение Молоху израильтянам грозила смертная казнь (см. Лев. 18:21; 20:2-5).
 5. 1:7 Букв.: «освятил».
 6. 1:8 Или: «следуют обычаям других народов». Это был обычай, когда люди при поклонении Баалу наряжались в специальную одежду (см. 4 Цар. 10:22).
 7. 1:9 Или: «порог святилища». Вероятно, иудеи подражали некоторым религиозным обычаям филистимлян (см. 1 Цар. 5:5).
 8. 1:9 Или: «Владыки своего»; или: «своих богов».
 9. 1:10 Рыбные ворота и новый район города находились в северной части Иерусалима. И именно с севера должен был прийти враг.
 10. 1:12 Образное сравнение с долго стоявшим вином, в котором образовался осадок, говорит о том, что люди, наслаждающиеся жизнью, полной изобилия, становятся равнодушными и самодовольными и полагают, что и Господь должен с безразличием относиться к добру и злу в мире (см. Иер. 48:11).