เศฟันยาห์ 1 TNCV - Zefanja 1 HOF

เศฟันยาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1:1-18

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

2“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง

ไปจากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

3“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป

ตลอดจนนกในอากาศ

และปลาในทะเล

คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

4“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์

และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง

เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่

คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป

5ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า

เพื่อนมัสการหมู่ดาว

บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า

และอ้างพระโมเลค1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคมด้วย

6บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์

7จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา

และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์

8ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น

เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย

และโอรสของกษัตริย์

และลงโทษคนทั้งปวง

ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ

9ในวันนั้นเราจะลงโทษ

คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู1:9 1ซมอ.5:5

ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้าของพวกตน

เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น

จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา

มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่

และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ

11จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด

พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป

เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป

12ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม

และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน

ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน

ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’

13ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง

บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง

พวกเขาจะสร้างเรือน

แต่ไม่ได้อยู่อาศัย

พวกเขาจะทำสวนองุ่น

แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14“วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

จวนจะถึงอยู่แล้ว

จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น

มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น

15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ

วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด

วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ

วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง

วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน

16วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก

สู้รบกับเมืองป้อมปราการ

และกับหอคอยทุกมุมเมือง

17เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร

เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด

เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน

และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย

18เงินและทองของเขา

ช่วยอะไรไม่ได้

ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ

ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก

ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”

Hoffnung für Alle

Zefanja 1:1-18

Gottes Gericht über Hochmut und Götzendienst

(Kapitel 1–3)

Der Tag kommt, an dem der Herr Gericht hält

1In diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Zefanja vom Herrn empfing. Zefanjas Vater hieß Kuschi, seine weiteren Vorfahren waren Gedalja, Amarja und Hiskia1,1 Wahrscheinlich handelt es sich um König Hiskia, der etwa 729–686 v.Chr. über Juda herrschte.. Seinerzeit regierte in Juda König Josia, der Sohn von Amon.

2»So spricht der Herr: Mit Stumpf und Stiel werde ich alles ausrotten, was auf der Erde lebt: 3Menschen und Vieh, die Vögel am Himmel und die Fische im Meer. Die Menschen, die von mir nichts wissen wollen, lasse ich vom Erdboden verschwinden und mit ihnen alles, was sie zur Auflehnung gegen mich verleitet hat. Darauf könnt ihr euch verlassen!

4Auch gegen Juda und die Einwohner von Jerusalem erhebe ich meine Hand, um sie zu strafen. Ich lösche noch die letzte Spur von ihrem Götzendienst aus, mit den Priestern Baals und aller anderen Götzen ist es dann endgültig vorbei. 5Ich vernichte alle, die auf den Dächern ihrer Häuser die Sterne anbeten, und ich ziehe jene zur Rechenschaft, die sich zwar vor mir niederwerfen und einen Eid in meinem Namen ablegen, gleichzeitig aber auf den Götzen Milkom1,5 So nach einigen alten Übersetzungen. Der hebräische Text lautet: auf ihren König. schwören. 6Alle sollen umkommen, die mir den Rücken kehren und denen ich gleichgültig geworden bin, ja, alle, die mit mir nichts zu tun haben wollen.«

7Seid still vor Gott, dem Herrn! Denn der Tag, an dem er Gericht hält, steht vor der Tür. Schon bereitet er das Schlachtopfer vor und lädt Judas Feinde als Gäste zum Opfermahl ein. 8Er sagt: »An diesem Tag ziehe ich die führenden Männer des Landes und die Königsfamilie zur Rechenschaft. Alle, die religiöse Bräuche fremder Völker übernehmen,1,8 Wörtlich: die ausländische Kleidung tragen. – Gemeint sind vermutlich Kleidungsstücke, die mit der Verehrung fremder Götter zu tun hatten. müssen sich dann vor mir verantworten. 9Ich übe Vergeltung an denen, die aus Ehrfurcht vor den Götzen niemals auf die Türschwelle treten, wenn sie in ein Haus gehen1,9 Vermutlich ein Brauch oder Aberglaube, der auf den Philistergott Dagon zurückgeht. Vgl. 1. Samuel 5,5.. Ich bestrafe alle, die durch Gewalt und Betrug für ihre Herren Schätze anhäufen.

10An diesem Tag wird man vom Fischtor her Hilferufe hören, Angstschreie aus der Neustadt und lautes Schlachtgetümmel von den Hügeln. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. 11Ja, klagt nur, ihr Händler aus der Unterstadt, denn ich vernichte alle Kaufleute, die dort ihr Silber abwiegen!

12Dann durchsuche ich Jerusalem mit Lampen und spüre alle auf, die selbstzufrieden in den Tag hineinleben. Sie gleichen einem Wein, der nie umgegossen wurde und dadurch verdorben ist. Sie denken: ›Mit dem Herrn brauchen wir nicht zu rechnen, von ihm kommt weder Gutes noch Böses.‹ 13Doch sie werden erleben, dass man ihren Besitz plündert und ihre Häuser zertrümmert. Wer ein neues Haus gebaut hat, wird nie darin wohnen; wer einen neuen Weinberg angelegt hat, wird nicht einen Tropfen Wein daraus trinken.«

14Der große Gerichtstag des Herrn steht vor der Tür. Er kommt näher, immer näher. Hört! Selbst die Tapfersten schreien verzweifelt auf! Es ist ein schrecklicher Tag, 15an dem sich Gottes ganzer Zorn entlädt, ein Tag voll Angst und Grauen. Überall herrschen Krieg und Verwüstung, schwarze Wolken verdunkeln den Himmel, und tiefe Finsternis breitet sich aus. 16An diesem Tag erfüllen Kampfgeschrei und der Schall von Hörnern die Luft: Man bläst zum Sturm auf die Städte mit ihren hohen Mauern und Türmen.

17Gott sagt: »Ich versetze die Menschen in so große Angst, dass sie hilflos wie Blinde umhertappen. Ihr Blut wird vergossen, so wie man Dreck wegschüttet, ihre Eingeweide werden fortgeworfen wie Kot. Das alles geschieht, weil sie gegen mich, den Herrn, gesündigt haben. 18Wenn sich an diesem Tag mein Zorn entlädt, hilft ihnen auch all ihr Silber und Gold nicht mehr: Mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und verwüstet die ganze Welt. Alle ihre Bewohner lasse ich ein schreckliches Ende finden.«