เศฟันยาห์ 1 TNCV - Sophonie 1 BDS

เศฟันยาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เศฟันยาห์ 1

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ ผู้เป็นบุตรของคูชี ผู้เป็นบุตรของเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรของเฮเซคียาห์ในรัชกาลโยสิยาห์โอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ ความว่า

คำเตือนเกี่ยวกับหายนะที่จะมาถึง

“เราจะกวาดล้างทุกสิ่ง
ไปจากพื้นโลก”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ออกไป
ตลอดจนนกในอากาศ
และปลาในทะเล
คนชั่วจะเหลืออยู่แค่กองปรักหักพัง[a]
เมื่อเรากำจัดมนุษย์จากพื้นโลก”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

กล่าวโทษยูดาห์

“เราจะเหยียดมือออกต่อสู้ยูดาห์
และชาวเยรูซาเล็มทั้งปวง
เราจะกำจัดคนของพระบาอัลทุกคนที่เหลืออยู่ให้หมดไปจากที่นี่
คือลบชื่อบรรดาปุโรหิตผู้ไม่นับถือพระเจ้า และผู้ฝักใฝ่รูปเคารพทิ้งไป
ได้แก่บรรดาผู้หมอบกราบอยู่บนดาดฟ้า
เพื่อนมัสการหมู่ดาว
บรรดาผู้หมอบกราบลงและสาบานโดยอ้างองค์พระผู้เป็นเจ้า
และอ้างพระโมเลค[b]ด้วย
บรรดาผู้เลิกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทูลถามจากพระองค์
จงสงบนิ่งต่อหน้าพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต
เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเครื่องบูชา
และทรงชำระแขกรับเชิญของพระองค์ให้บริสุทธิ์
ในวันถวายเครื่องบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น
เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย
และโอรสของกษัตริย์
และลงโทษคนทั้งปวง
ที่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคนต่างชาติ
ในวันนั้นเราจะลงโทษ
คนทั้งปวงที่ไม่เหยียบธรณีประตู[c]
ผู้ทำให้บ้านเจ้านาย[d]ของพวกตน
เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง”

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “ในวันนั้น
จะมีเสียงร้องดังขึ้นจากประตูปลา
มีเสียงร่ำไห้จากย่านใหม่
และมีเสียงครึกโครมดังจากเนินเขาต่างๆ
11 จงร้องไห้เถิด เจ้าผู้อาศัยในย่านตลาด
พ่อค้าทั้งปวงของเจ้าจะถูกกวาดล้างไป
เหล่านักค้าขายจะถูกทำลายย่อยยับไป
12 ในครั้งนั้นเราจะถือตะเกียงส่องหาทั่วเยรูซาเล็ม
และลงโทษบรรดาคนที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อน
ผู้เป็นเหมือนเหล้าองุ่นที่ปล่อยไว้จนตกตะกอน
ผู้คิดว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่ทำอะไร ไม่ว่าดีหรือร้าย’
13 ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้นชิง
บ้านเรือนของพวกเขาจะถูกพังลง
พวกเขาจะสร้างเรือน
แต่ไม่ได้อยู่อาศัย
พวกเขาจะทำสวนองุ่น
แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น

วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

14 “วันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
จวนจะถึงอยู่แล้ว
จงฟังเถิด! เสียงร้องในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขมขื่น
มีเสียงโห่ร้องของนักรบที่นั่น
15 วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ
วันแห่งความทุกข์เข็ญและความเจ็บปวด
วันแห่งความเดือดร้อนลำเค็ญและย่อยยับ
วันแห่งความมืดมิดและหม่นหมอง
วันแห่งเมฆครึ้มและดำทะมึน
16 วันแห่งเสียงแตรและเสียงโห่ร้องออกศึก
สู้รบกับเมืองป้อมปราการ
และกับหอคอยทุกมุมเมือง
17 เราจะนำความทุกข์มาสู่ประชากร
เขาจะเดินคลำไปเหมือนคนตาบอด
เพราะเขาได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เลือดของเขาจะไหลนองทั่วแผ่นดิน
และอวัยวะภายในของเขาเน่าเปื่อย
18 เงินและทองของเขา
ช่วยอะไรไม่ได้
ในวันแห่งพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โลกทั้งโลกจะไหม้เป็นจุณ
ด้วยไฟแห่งความหึงหวงของพระองค์
เพราะพระองค์จะทรงทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก
ถึงจุดจบอย่างฉับพลัน”

Notas al pie

 1. 1:3 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 2. 1:5 ภาษาฮีบรูว่ามัลคัมนั่นคือมิลโคม
 3. 1:9 1ซมอ.5:5
 4. 1:9 หรือทำให้วิหารของเทพเจ้า

La Bible du Semeur

Sophonie 1

1Parole que l’Eternel adressa sous le règne de Josias, fils d’Amôn, roi de Juda, à Sophonie, fils de Koushi, fils de Guedalia, descendant d’Amaria et d’Ezéchias[a].

L’annonce du jugement

Le jugement universel

Je vais tout balayer |de la surface de la terre,
l’Eternel le déclare.
Je balaierai les hommes |de même que les bêtes,
je balaierai aussi |les oiseaux dans le ciel |et les poissons des mers,
tout ce qui fait |trébucher les méchants ;
je retrancherai les humains |de la surface de la terre,
l’Eternel le déclare.

Contre les idolâtres

Je vais lever la main |contre le peuple de Juda
et contre tous ceux qui habitent |Jérusalem,
je supprimerai de ce lieu |ce qui subsiste de Baal.
Je ferai disparaître |le souvenir |de ses desservants effrénés[b]
avec ses prêtres,
je ferai disparaître |tous ceux qui se prosternent |devant l’armée du ciel[c] |sur les toits des maisons,
et ceux qui se prosternent |devant l’Eternel et jurent par lui
tout en prêtant serment |au nom du dieu Molok[d],
et ceux qui se détournent |de l’Eternel,
qui ne se soucient pas de lui
et qui ne le consultent pas.

Contre les grands

Que l’on fasse silence |devant le Seigneur, l’Eternel !
Car il est proche, |le jour de l’Eternel[e].
L’Eternel a prévu |un sacrifice
et il a convoqué |ceux qui sont invités.
Au jour du sacrifice |de l’Eternel,
j’interviendrai moi-même |contre les ministres du roi, |contre la cour
et contre tous ceux qui s’habillent |à la mode étrangère.
En ce jour-là, j’interviendrai
contre ceux qui sautillent |sur les marches du trône,
contre ceux qui remplissent |de violence et de fraude |la maison de leur maître[f].

Contre les trafiquants

10 On entendra, en ce jour-là,
l’Eternel le déclare,
près de la porte des Poissons[g], |des cris retentissants,
des hurlements |dans le nouveau quartier[h]
et, venant des collines, |un fracas formidable.
11 Habitants de la ville basse[i], |hurlez,
parce qu’il est anéanti |le peuple des marchands,
tous ceux qui croulent sous l’argent[j] |vont être exterminés.

Contre les parvenus

12 En ce temps-là,
je fouillerai Jérusalem |avec des torches
et je châtierai tous les hommes
qui croupissent tel un vin sur sa lie,
se disant en eux-mêmes
que l’Eternel ne fait |ni du bien ni du mal.
13 Leurs richesses seront pillées,
leurs maisons dévastées.
Ils auront bâti des demeures
mais ils n’y habiteront pas ;
ils auront planté des vignobles
mais ils n’en boiront pas le vin.

Le jour de l’Eternel

14 Car voici qu’il est proche, |le jour de l’Eternel,
oui, ce grand jour est proche, |il arrive à grands pas,
on entendra des cris amers |au jour de l’Eternel.
Le guerrier le plus brave |poussera de grands cris.
15 En effet, ce jour-là |est un jour de colère,
c’est un jour de détresse |et de malheur,
un jour de destruction |et de désolation,
un jour d’obscurité |et d’épaisses ténèbres,
c’est un jour de nuages |et de brouillards épais,
16 jour où retentiront |la sonnerie du cor |et des clameurs de guerre
contre les villes fortes
et les hautes tours d’angle.
17 Je plongerai les hommes |dans la détresse,
et, comme des aveugles, |ils marcheront en tâtonnant
parce qu’ils ont péché |contre moi, l’Eternel.
Leur sang sera versé |comme de la poussière
et, comme des ordures, |leurs corps seront jetés[k].
18 Leur argent et leur or |ne pourront les sauver
au jour de la colère |de l’Eternel,
lorsqu’il consumera |la terre tout entière[l]
par le feu de son amour bafoué[m].
Car il provoquera, |– et ce sera épouvantable –
la destruction totale |de tous ceux qui habitent sur la terre[n].

Notas al pie

 1. 1.1 Josias a régné de 640 à 609 av. J.-C. (2 R 22.1 à 23.30 ; 2 Ch 34 et 35).
 2. 1.4 Le terme hébreu correspondant désigne toujours des prêtres cananéens ou idolâtres (voir 2 R 23.5 ; Os 10.5).
 3. 1.5 Les astres auxquels certains Juifs rendaient un culte (2 R 21.3-5, 21-22).
 4. 1.5 Autre traduction : de leur roi. Les versions ont : Milkom, dieu des Ammonites, divinité à caractère politique (1 R 11.5, 33).
 5. 1.7 Voir Es 13.6-9 ; Ez 20.2-3 ; Am 5.18 ; Ab 15 ; Jl 1.15 ; 2.1-2, 10-11 ; 3.3-4 ; 4.14-16.
 6. 1.9 Allusion à l’empressement des courtisans. Certains traduisent sur les marches du trône par : par-dessus le seuil, ce qui renverrait à une pratique païenne (voir 1 S 5.5). maître : autre traduction : le temple de leur dieu.
 7. 1.10 Porte de l’ancienne Jérusalem, au nord-ouest.
 8. 1.10 Au nord-ouest de l’ancienne ville.
 9. 1.11 Autre traduction : du quartier du Mortier. Ce quartier se trouvait dans la vallée du Tyropéon, juste au sud du mont Morija ; des marchands y vivaient.
 10. 1.11 Autre traduction : tous les peseurs d’argent.
 11. 1.17 Autre traduction : leurs entrailles seront répandues.
 12. 1.18 Autre traduction : le pays tout entier.
 13. 1.18 Voir 3.8.
 14. 1.18 Autre traduction : dans le pays.