เศคาริยาห์ 9 TNCV - Matteo 9 BDG

เศคาริยาห์
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

เศคาริยาห์ 9

การพิพากษาศัตรูของอิสราเอล

1พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ประณามดินแดนหัดราก
และดามัสกัส
เพราะตาของมนุษย์และอิสราเอลทุกเผ่า
จับจ้องที่องค์พระผู้เป็นเจ้า[a]
และทรงประณามฮามัทซึ่งอยู่ใกล้ดามัสกัส
และประณามไทระกับไซดอนด้วย ถึงแม้ว่าพวกเขาช่ำชองนัก
ไทระสร้างปราการป้องกันเมือง
สะสมเงินไว้มากมายเหมือนธุลี
และมีทองมากมายเหมือนฝุ่นตามถนน
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงริบทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นไป
และทำลายอำนาจทางทะเลของมัน
และเผาผลาญมันด้วยไฟ
อัชเคโลนจะเห็นแล้วหวาดกลัว
กาซาจะทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส
เอโครนก็เช่นกันเพราะความหวังของมันอับเฉา
กาซาจะสูญเสียกษัตริย์
และอัชเคโลนจะถูกทิ้งร้าง
ชนต่างชาติจะครอบครองอัชโดด
และเราจะกำจัดความหยิ่งผยองของชาวฟีลิสเตีย
เราจะเอาเลือดออกจากปากของพวกเขา
และเอาอาหารต้องห้ามออกจากซี่ฟันของพวกเขา
บรรดาผู้เหลือรอดอยู่จะเป็นของพระเจ้าของเรา
และจะกลายเป็นผู้นำในยูดาห์
และเอโครนจะเป็นเหมือนชาวเยบุส
แต่เราจะปกป้องนิเวศของเรา
จากกองกำลังที่มาปล้นชิง
ผู้กดขี่จะไม่มาย่ำยีบีฑาประชากรของเราอีก
เพราะบัดนี้เรากำลังจับตาดูอยู่

การเสด็จมาของกษัตริย์ศิโยน

ธิดาแห่งศิโยน[b]เอ๋ย! จงชื่นชมยินดีเหลือล้น
ธิดาแห่งเยรูซาเล็ม[c]เอ๋ย! จงโห่ร้อง
ดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้า
ทรงชอบธรรมและนำความรอดมา
ทรงอ่อนโยนและประทับมาบนหลังลา
ทรงลูกลาเสด็จมา
10 เราจะกำจัดรถม้าศึกจากเอฟราอิม
และม้าศึกจากเยรูซาเล็ม
ลูกธนูในการรบจะถูกหักทิ้ง
พระองค์จะประกาศสันติภาพแก่นานาประชาชาติ
ทรงขยายอาณาจักรจากทะเลจดทะเล
และจากแม่น้ำยูเฟรติสจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก[d]
11 ส่วนเจ้า เนื่องด้วยโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งให้ไว้แก่เจ้า
เราจะปลดปล่อยนักโทษของเจ้าจากเหวลึกที่ไร้น้ำ
12 นักโทษผู้มีความหวังเอ๋ย จงกลับมายังป้อมปราการของเจ้า
บัดนี้เองเราประกาศว่าเราจะฟื้นฟูเจ้าขึ้นมาเป็นสองเท่า
13 เราจะโก่งยูดาห์เหมือนโก่งธนู
และให้เอฟราอิมเป็นลูกธนูเต็มแล่ง
ศิโยนเอ๋ย เราจะกระตุ้นลูกๆ ของเจ้า
มาสู้กับลูกๆ ของกรีซ
และทำให้เจ้าเป็นเหมือนดาบในมือนักรบ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

14 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏเหนือพวกเขา
ลูกศรของพระองค์จะเปล่งประกายดั่งสายฟ้า
พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะทรงเป่าแตร
พระองค์จะทรงยาตราออกมาในพายุแห่งทิศใต้
15 และพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะทรงปกป้องพวกเขาไว้
พวกเขาจะทำลายล้าง
และพิชิตศึกด้วยสลิง
พวกเขาจะดื่มและโห่ร้องเหมือนดื่มเหล้าองุ่น
พวกเขาจะเต็มเปี่ยมเหมือนชาม
ซึ่งใช้ในการประพรม[e]มุมแท่นบูชา
16 พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาจะทรงช่วยพวกเขาในวันนั้น
ในฐานะกลุ่มประชากรของพระองค์
พวกเขาจะรุ่งโรจน์ในแผ่นดินของพระองค์
เหมือนเพชรประดับมงกุฎ
17 พวกเขาจะงดงามน่าชมยิ่งนัก!
ธัญพืชจะทำให้คนหนุ่มเติบโต
และเหล้าองุ่นใหม่จะทำให้หญิงสาวเจริญวัย

Notas al pie

  1. 9:1 หรือดามัสกัส / เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจับตาดูมวลมนุษย์ / เช่นเดียวกับที่ทรงจับตาดูเผ่าต่างๆ ของอิสราเอล
  2. 9:9 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  3. 9:9 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  4. 9:10 หรือสุดเขตแดน
  5. 9:15 หรือชาม / เหมือน

La Bibbia della Gioia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.