เศคาริยาห์ 10 TNCV - Sakaria 10 SVL

เศคาริยาห์
Elegir capítulo 10

Thai New Contemporary Bible

เศคาริยาห์ 10

พระเจ้าจะทรงดูแลยูดาห์

1จงทูลขอฝนในฤดูใบไม้ผลิจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละเป็นผู้สร้างเมฆและพายุ
พระองค์ประทานสายฝนแก่มนุษย์
และพืชพันธุ์ธัญญาหารแก่ทุกคน
เทวรูปต่างๆ ให้คำตอบหลอกลวง
หมอดูเห็นนิมิตจอมปลอม
เขาเล่าความฝันเท็จ
และให้คำปลอบใจอันเปล่าประโยชน์
ฉะนั้นประชาชนจึงหลงเตลิดไปเหมือนแกะ
ถูกข่มเหงรังแกเพราะไม่มีคนเลี้ยง

“เราโกรธบรรดาคนเลี้ยงแกะยิ่งนัก
และจะลงโทษบรรดาผู้นำ
เพราะพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะทรงดูแล
ฝูงแกะของพระองค์ คือพงศ์พันธุ์ยูดาห์
และทรงทำให้พวกเขาเหมือนม้าศึกทะนงองอาจในสงคราม
ศิลามุมเอกจะมาจากยูดาห์
อีกทั้งหมุดเต็นท์
ธนูศึก
และผู้ปกครองทุกคน
เขาทั้งปวงจะเป็นนักรบเกรียงไกร
ย่ำไปบนถนนโคลนเลนในสงคราม
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกเขา
พวกเขาจะต่อสู้และพิชิตพลม้า

“เราจะทำให้พงศ์พันธุ์ยูดาห์เข้มแข็งขึ้น
และช่วยเหลือพงศ์พันธุ์โยเซฟ
เราจะกู้พวกเขากลับคืนมา
เพราะเราสงสารพวกเขา
พวกเขาจะเป็นเหมือน
คนที่ไม่เคยถูกเราทอดทิ้งเลย
เพราะเราเป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขา
เราจะตอบพวกเขา
ชาวเอฟราอิมจะเป็นดั่งนักรบเกรียงไกร
จิตใจของพวกเขาจะเปรมปรีดิ์เหมือนได้ดื่มเหล้าองุ่น
ลูกหลานของพวกเขาจะเห็นแล้วชื่นชมยินดียิ่งนัก
จิตใจของพวกเขาจะชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
เราจะให้สัญญาณ
และรวบรวมพวกเขามา
แน่นอนเราจะไถ่พวกเขา
พวกเขาจะมีจำนวนมากมายเหมือนแต่ก่อน
แม้ว่าเราทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปในหมู่ชนชาติต่างๆ
แต่ในแดนไกลโพ้นพวกเขาจะระลึกถึงเรา
พวกเขากับลูกหลานจะอยู่รอด
และพวกเขาจะกลับมา
10 เราจะพาพวกเขากลับมาจากอียิปต์
รวบรวมกลับมาจากอัสซีเรีย
เราจะนำพวกเขามายังกิเลอาดและเลบานอน
และจะไม่มีที่เพียงพอสำหรับทุกคน
11 พวกเขาจะข้ามทะเลแห่งความเดือดร้อน
ทะเลอันปั่นป่วนจะยอมสยบ
และบรรดาห้วงลึกแห่งแม่น้ำไนล์จะเหือดแห้ง
ความหยิ่งผยองของอัสซีเรียจะถูกปราบราบคาบ
และคทาแห่งอียิปต์จะสูญสิ้นไป
12 เราจะทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพวกเขาจะดำเนินในพระนามของพระองค์”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

Nya Levande Bibeln

Sakaria 10

Israel och Juda som förlorade får

1Be Herren om regn när våren kommer. Han har makt över stormen och regnet och ska ge er vad ni behöver. Alla fält ska bli saftiga betesmarker.

Det är dåraktigt att be avgudar om något sådant! Spåmännens förutsägelser är bara lögn. Vad är det för glädje med löften som aldrig slår in? Juda och Israel har förts vilse och vandrar omkring utan herde. Alla anfaller dem, därför att de inte har någon som beskyddar dem.

Jag är rasande på era 'herdar och ledare' och jag ska straffa dem! Herren, härskarornas Gud, har kommit för att hjälpa sitt folk Juda. Jag ska göra dem starka och stolta som en stridshäst.

Från dem ska hörnstenen komma, pelaren som allt hopp hänger på, bågen som vinner slaget och härskaren som råder över hela jorden.

De ska bli väldiga krigare inför Herren där de går fram. Herren är med dem i striden, och deras fiender är dömda till undergång.

Jag ska ge styrka åt Juda, och jag ska rädda Israel. Jag ska återupprätta dem därför att jag älskar dem. Det ska bli som om jag aldrig hade förkastat dem, för jag, Herren, ska höra deras rop.

De ska bli mäktiga soldater. De ska glädja sig som av vin. Deras barn ska också se Herrens barmhärtighet och vara glada. Alla ska glädja sig i Herren.

När jag som deras herde lockar på dem ska de komma springande, för jag har köpt tillbaka dem. De ska bli lika många som förr en gång.

Fastän jag har sått ut dem som säd bland många länder, ska de ändå komma ihåg mig och vända tillbaka till sin Gud. Med alla sina barn ska de komma hem igen till Israel.

10 Jag ska föra dem tillbaka från Egypten och Assyrien och låta dem slå sig ner i Israel, i Gilead och Libanon. Det ska knappast finnas utrymme för dem alla!

11 De ska kunna vandra tryggt genom svårigheterna, för vågorna ska hållas tillbaka. Nilen ska torka ut, och det ska vara slut på Assyriens och Egyptens makt över mitt folk.

12 Herren säger: Jag ska göra mitt folk starkt! De ska gå vart de vill, och de ska stå under mitt beskydd.