เศคาริยาห์ 1 TNCV - Захария 1 NRT

เศคาริยาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เศคาริยาห์ 1

เรียกร้องให้กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

1ในเดือนที่แปดของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์บุตรเบเรคิยาห์บุตรอิดโดว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งนัก ฉะนั้นจงบอกเหล่าประชากรดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงกลับมาหาเรา’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า ‘แล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้า’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจ้า ซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะแต่ก่อนเคยประกาศดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงหันจากวิถีและความประพฤติอันชั่วช้าของพวกเจ้า’ แต่พวกเขาไม่ได้ฟังหรือใส่ใจเราเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น บัดนี้บรรพบุรุษของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้ว? และบรรดาผู้เผยพระวจนะมีชีวิตยืนยงตลอดกาลหรือ? แต่ถ้อยคำและกฎหมายซึ่งเราสั่งเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราก็เป็นจริงกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่ใช่หรือ?

“แล้วเขาเหล่านั้นก็สำนึกผิดและกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงทำกับเราอย่างสาสมกับวิถีและความประพฤติของเราตามที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไว้แล้ว’ ”

ชายผู้อยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียว

ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนเชบัท คือเดือนที่สิบเอ็ดของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์บุตรเบเรคิยาห์บุตรอิดโด

ยามค่ำคืนข้าพเจ้าเห็นนิมิตตรงหน้าข้าพเจ้า มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง! เขายืนอยู่ในหมู่ต้นน้ำมันเขียวในลำห้วย ข้างหลังเขามีม้าสีแดง ม้าสีน้ำตาล และม้าสีขาว

ข้าพเจ้าถามว่า “ท่านเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้คืออะไร?”

ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบว่า “เราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าคืออะไร”

10 แล้วชายคนที่ยืนในหมู่ต้นน้ำมันเขียวอธิบายว่า “พวกเขาคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไปทั่วโลก”

11 แล้วพวกเขามารายงานทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งยืนอยู่กลางหมู่ต้นน้ำมันเขียวว่า “เราได้ไปทั่วโลก และพบว่าทั่วโลกก็พักสงบอยู่”

12 แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พระองค์จะทรงยับยั้งพระเมตตาจากเยรูซาเล็มและหัวเมืองต่างๆ ของยูดาห์ไปนานสักเท่าใด? ทรงพระพิโรธมาเจ็ดสิบปีแล้ว” 13 ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสถ้อยคำที่อ่อนโยนและถ้อยคำปลอบใจกับทูตสวรรค์นั้นซึ่งสนทนากับข้าพเจ้า

14 แล้วทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “จงประกาศถ้อยคำเหล่านี้ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เราหวงแหนเยรูซาเล็มและศิโยน 15 แต่เราโกรธยิ่งนักที่ชนชาติต่างๆ รู้สึกมั่นคงปลอดภัย เราโกรธนิดเดียว แต่พวกเขาทำให้ย่อยยับเกินขนาด’

16 “ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เราจะหันกลับมาหาเยรูซาเล็มด้วยความเมตตา และพระนิเวศของเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่นั่น และสายวัดจะถูกดึงออกวัดทั่วเยรูซาเล็ม’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น

17 “จงประกาศต่อไปว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เมืองต่างๆ ของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลืออีกครั้ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนศิโยนและเลือกสรรเยรูซาเล็มอีกครั้ง’ ”

เขาสัตว์สี่อันและช่างฝีมือสี่คน

18 แล้วข้าพเจ้าเงยหน้า เห็นเขาสัตว์สี่อันอยู่ตรงหน้า! 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “สิ่งเหล่านี้คืออะไร?”

เขาตอบว่า “สิ่งเหล่านี้คือเขาสัตว์ซึ่งทำให้ยูดาห์ อิสราเอล และเยรูซาเล็มกระจัดกระจาย”

20 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างฝีมือสี่คน 21 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “คนเหล่านี้มาทำอะไร?”

เขาตอบว่า “สิ่งเหล่านี้คือเขาสัตว์ซึ่งทำให้ยูดาห์กระจัดกระจายจนไม่มีใครโงหัวขึ้นมาได้ แต่ช่างฝีมือเหล่านี้มาเพื่อทำให้เขาสัตว์ทั้งหลายหวาดกลัว และทำลายเขาสัตว์ของประชาชาติทั้งหลายที่ได้ชูเขาของตนขึ้น ทำให้ประชากรยูดาห์กระจัดกระจายไป”

New Russian Translation

Zechariah 1

Призыв к покаянию

1В восьмом месяце второго года правления Дария[a] было слово Господне к пророку Захарии, сыну Берехии, внуку Иддо:

2– Господь сильно прогневался на ваших предков. 3Скажи же народу: «Так говорит Господь Сил[b]: Вернитесь ко Мне, – возвещает Господь Сил, – и Я вернусь к вам, – говорит Господь Сил. – 4Не будьте как ваши предки, к которым взывали прежние пророки: „Так говорит Господь Сил: Оставьте свои злые пути и скверные обычаи“, а они не слушали и не внимали Мне, – возвещает Господь. – 5Где теперь ваши предки? И разве вечно живут пророки? 6Но Мои слова и установления, которые Я вручил Моим слугам, пророкам, разве не исполнились над вашими предками? Они тогда покаялись и сказали: „Господь Сил поступил с нами так, как мы заслужили своими путями и делами, – как Он определил, так и поступил“».

Первое видение: всадник среди миртовых деревьев

7В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, месяца шевата, на втором году правления Дария[c], было слово Господне к пророку Захарии, сыну Берехии, внуку Иддо.

8Ночью мне было видение: смотрю, передо мной Некто на рыжем коне. Он стоял среди миртов[d], что в горной долине; позади Него – рыжие, гнедые и белые кони.

9Я спросил:

– Что это значит, мой Господин?

И Ангел, Который говорил со мной, сказал:

– Я покажу тебе, что это значит.

10Тот, Кто стоял среди миртов, ответил:

– Это те, кого Господь послал пройти по земле дозором.

11И они сказали Ангелу Господа[e], Который стоял среди миртов:

– Мы прошли по земле дозором – на всей земле покой и мир.

12Тогда Ангел Господень сказал:

– Господи Сил, до каких пор Ты будешь отказывать в милости Иерусалиму и городам Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?

13И Господь отвечал добрыми и утешительными словами Ангелу, говорившему со мной. 14Тогда Ангел, Который говорил со мной, сказал мне:

– Вот что ты должен возвестить: «Так говорит Господь Сил: Крепко возревновал Я об Иерусалиме и Сионе[f], 15а на народы, живущие в покое, Я страшно разгневан. Тогда как Я лишь немного гневался на Мой народ, они без меры обрушили на него бедствие. 16Поэтому так говорит Господь: Я вернусь в Иерусалим с состраданием, и Мой дом там будет отстроен, – возвещает Господь Сил, – и протянется над Иерусалимом землемерная нить»[g]. 17Еще провозгласи: «Так говорит Господь Сил: Снова переполнятся изобилием Мои города, и вновь Господь утешит Сион и изберет Иерусалим».

Второе видение: четыре рога и четверо ремесленников

18Я поднял глаза и вижу: передо мной четыре рога[h]. 19Я спросил Ангела, Который говорил со мной:

– Что это?

Он ответил:

– Это рога, которые разметали Иудею, Израиль и Иерусалим.

20Затем Господь показал мне четверых кузнецов. 21Я спросил:

– Что они собираются делать?

Он ответил:

– Этими рогами народы разметали Иудею так, что никто не мог поднять своей головы, а кузнецы пришли нагнать на них страх и сбить им рога, которые они подняли против земли Иудеи, чтобы разметать ее народ.

Notas al pie

  1. 1:1 Дарий I Великий (Гистасп) правил Персидской империей с 522 по 486 гг. до н. э.
  2. 1:3 Евр.: «ЙГВГ Цеваот»; также в других местах книги.
  3. 1:7 15 февраля 519 г. до н. э.
  4. 1:8 Мирт – южное вечнозеленое дерево или кустарник с белыми душистыми цветками.
  5. 1:11 Ангел Господа – этот особенный ангел отождествляется с Самим Господом (см. сноску на Быт. 16:7). Многие толкователи видят в Нем явления Иисуса Христа до Его воплощения. По всей вероятности, Ангел, Который говорил с Захарией (ст. 9), и Ангел Господа, сидевший на рыжем коне среди миртов (ст. 8, 10 и 11), – это одна и та же личность, хотя в этом нет полной уверенности.
  6. 1:14 Сион – одна из гор Иерусалима, на котором стояла древняя крепость иевусеев (Нав. 15:63). Крепость была взята Давидом и стала главной цитаделью нового города царя, называемого «Городом Давида» (2 Цар. 5:7, 9; 1 Пар. 11:5). Со временем данный термин стал употребляться во все более и более широком смысле, означая целиком весь Иерусалим (напр., 4 Цар. 19:21; Ис. 2:3) и даже весь народ Израиля (Пс. 149:2; Ис. 46:13).
  7. 1:16 Землемерная нить – образ, который стал символом восстановления Иерусалима в пророчестве Иеремии (см. Иер. 31:39; Иез. 40:3).
  8. 1:18 Рог был символом могущества, власти и силы. То же в ст. 21.