เศคาริยาห์ 1 TNCV - Zechariah 1 AMP

เศคาริยาห์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เศคาริยาห์ 1

เรียกร้องให้กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

1ในเดือนที่แปดของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์บุตรเบเรคิยาห์บุตรอิดโดว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งนัก ฉะนั้นจงบอกเหล่าประชากรดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงกลับมาหาเรา’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า ‘แล้วเราจะกลับมาหาพวกเจ้า’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนั้น อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของพวกเจ้า ซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะแต่ก่อนเคยประกาศดังนี้ว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘จงหันจากวิถีและความประพฤติอันชั่วช้าของพวกเจ้า’ แต่พวกเขาไม่ได้ฟังหรือใส่ใจเราเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น บัดนี้บรรพบุรุษของพวกเจ้าไปไหนเสียแล้ว? และบรรดาผู้เผยพระวจนะมีชีวิตยืนยงตลอดกาลหรือ? แต่ถ้อยคำและกฎหมายซึ่งเราสั่งเหล่าผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราก็เป็นจริงกับบรรพบุรุษของพวกเจ้าไม่ใช่หรือ?

“แล้วเขาเหล่านั้นก็สำนึกผิดและกล่าวว่า ‘พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงทำกับเราอย่างสาสมกับวิถีและความประพฤติของเราตามที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยไว้แล้ว’ ”

ชายผู้อยู่ท่ามกลางต้นน้ำมันเขียว

ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนเชบัท คือเดือนที่สิบเอ็ดของปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์บุตรเบเรคิยาห์บุตรอิดโด

ยามค่ำคืนข้าพเจ้าเห็นนิมิตตรงหน้าข้าพเจ้า มีชายคนหนึ่งขี่ม้าสีแดง! เขายืนอยู่ในหมู่ต้นน้ำมันเขียวในลำห้วย ข้างหลังเขามีม้าสีแดง ม้าสีน้ำตาล และม้าสีขาว

ข้าพเจ้าถามว่า “ท่านเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้คืออะไร?”

ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบว่า “เราจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าคืออะไร”

10 แล้วชายคนที่ยืนในหมู่ต้นน้ำมันเขียวอธิบายว่า “พวกเขาคือผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งไปทั่วโลก”

11 แล้วพวกเขามารายงานทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งยืนอยู่กลางหมู่ต้นน้ำมันเขียวว่า “เราได้ไปทั่วโลก และพบว่าทั่วโลกก็พักสงบอยู่”

12 แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ พระองค์จะทรงยับยั้งพระเมตตาจากเยรูซาเล็มและหัวเมืองต่างๆ ของยูดาห์ไปนานสักเท่าใด? ทรงพระพิโรธมาเจ็ดสิบปีแล้ว” 13 ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสถ้อยคำที่อ่อนโยนและถ้อยคำปลอบใจกับทูตสวรรค์นั้นซึ่งสนทนากับข้าพเจ้า

14 แล้วทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “จงประกาศถ้อยคำเหล่านี้ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เราหวงแหนเยรูซาเล็มและศิโยน 15 แต่เราโกรธยิ่งนักที่ชนชาติต่างๆ รู้สึกมั่นคงปลอดภัย เราโกรธนิดเดียว แต่พวกเขาทำให้ย่อยยับเกินขนาด’

16 “ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ‘เราจะหันกลับมาหาเยรูซาเล็มด้วยความเมตตา และพระนิเวศของเราจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่นั่น และสายวัดจะถูกดึงออกวัดทั่วเยรูซาเล็ม’ พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น

17 “จงประกาศต่อไปว่า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า ‘เมืองต่างๆ ของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างล้นเหลืออีกครั้ง และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลอบโยนศิโยนและเลือกสรรเยรูซาเล็มอีกครั้ง’ ”

เขาสัตว์สี่อันและช่างฝีมือสี่คน

18 แล้วข้าพเจ้าเงยหน้า เห็นเขาสัตว์สี่อันอยู่ตรงหน้า! 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “สิ่งเหล่านี้คืออะไร?”

เขาตอบว่า “สิ่งเหล่านี้คือเขาสัตว์ซึ่งทำให้ยูดาห์ อิสราเอล และเยรูซาเล็มกระจัดกระจาย”

20 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างฝีมือสี่คน 21 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “คนเหล่านี้มาทำอะไร?”

เขาตอบว่า “สิ่งเหล่านี้คือเขาสัตว์ซึ่งทำให้ยูดาห์กระจัดกระจายจนไม่มีใครโงหัวขึ้นมาได้ แต่ช่างฝีมือเหล่านี้มาเพื่อทำให้เขาสัตว์ทั้งหลายหวาดกลัว และทำลายเขาสัตว์ของประชาชาติทั้งหลายที่ได้ชูเขาของตนขึ้น ทำให้ประชากรยูดาห์กระจัดกระจายไป”

Amplified Bible

Zechariah 1

A Call to Repentance

1In [a]the eighth month of the second year [of the reign] of [b]Darius [the king of Persia], the word of the Lord came to Zechariah (the Lord remembers) the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, “The Lord was extremely angry with your fathers. Therefore say to the Jews, ‘Thus says the Lord of hosts (armies), “Return to Me,” declares the Lord of hosts, “and I shall return to you. Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, ‘Thus says the Lord of hosts, “Repent [that is, change your way of thinking] and return now from your evil way [of life] and from your evil deeds.”’ But they did not listen or pay attention to Me,” declares the Lord. “Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But did not My words (warnings) and My statutes, which I commanded My servants the prophets, overtake your fathers? Then they repented and said, ‘As the Lord of hosts planned to do to us [in discipline and punishment], in accordance with our ways and our deeds, so has He dealt with us.’”’”

Patrol of the Earth

On the twenty-fourth day of the eleventh month (Feb 15, 519 b.c.), which is the month of Shebat, in the second year of [the reign of] Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, as follows: In the night I saw [a vision] and behold, a [c]Man was riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees that were in the ravine; and behind Him were horses: red, sorrel (reddish-brown), and white. Then I said, “O my lord, what are these?” And the [d]angel who was speaking with me said, “I will show you what these are.” 10 And the Man who stood among the myrtle trees answered and said, “These are the ones whom the Lord has sent to go throughout the earth and patrol it.” 11 And the men on the horses answered the [e]Angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, “We have gone throughout the earth [patrolling it] and behold, all the earth sits at rest [in peace and free from war].”

12 Then the Angel of the Lord said, “O Lord of hosts, how long will You withhold mercy and compassion from Jerusalem and the cities of Judah, against which You have had indignation and anger these seventy years [of the Babylonian captivity]?” 13 And the Lord answered the angel who was speaking with me with gracious and comforting words. 14 So the angel who was speaking with me said to me, “Proclaim, ‘Thus says the Lord of hosts, “I am jealous [with a burning, fiery passion] for Jerusalem and for Zion [demanding what is rightfully and uniquely mine] with a great jealousy. 15 But I am very angry with the [f]nations who are at ease and feel secure; for while I was only a little angry, they [g]furthered the disaster [against the people of Israel].” 16 Therefore, thus says the Lord, “I have returned to Jerusalem with mercy and compassion. My house shall be built in it,” says the Lord of hosts, “and a [h]measuring line shall be stretched out over Jerusalem.”’ 17 Proclaim again, ‘Thus says the Lord of hosts, “My cities shall again overflow with prosperity, and the Lord shall again comfort Zion and again choose Jerusalem.”’”

18 Then I looked up, and saw four horns (powers)! 19 So I asked the angel who was speaking with me, “What are these?” And he answered me, “These are the horns [the powerful Gentile nations] that have scattered Judah (the Southern Kingdom), Israel (the Northern Kingdom), and Jerusalem (capital city of Judah).” 20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I asked, “What are these [horns and craftsmen] coming to do?” And he said, “These are the horns (powers) that have scattered Judah so that no man raised up his head [because of the suffering inflicted by the Gentile nations]. But these craftsmen have come to terrify them and make them panic, and throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Notas al pie

  1. Zechariah 1:1 I.e. Oct/Nov 520 b.c.
  2. Zechariah 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
  3. Zechariah 1:8 This Man is identified as the Angel of the Lord in 1:11, with capitalization used to indicate Him.
  4. Zechariah 1:9 This is the interpreting angel, mentioned in vv 9, 13, 14; 2:3; 4:1, 4, 5; 5:5, 10; 6:4, 5, and is not to be confused with the Man in v 8 or the Angel of the Lord in v 11.
  5. Zechariah 1:11 “Angel” has been capitalized here to reflect the likelihood that it is God appearing in a visible form (see note Gen 16:7).
  6. Zechariah 1:15 I.e. the powerful Gentile nations whom God used to punish the Israelites for their disobedience.
  7. Zechariah 1:15 The conquering nations sought to wipe out the children of Israel, an evil which exceeded God’s intended punishment.
  8. Zechariah 1:16 I.e. Jerusalem shall be rebuilt and restored to even greater glory.