เยเรมีย์ 1 TNCV - Иер 1 CARST

เยเรมีย์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 1

1นี่คือถ้อยคำของเยเรมีย์บุตรฮิลคียาห์ เยเรมีย์เป็นปุโรหิตคนหนึ่งอยู่ที่อานาโธทในเขตเบนยามิน พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ในปีที่สิบสามของรัชกาลโยสิยาห์ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ และตลอดรัชกาลเยโฮยาคิมซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์จนถึงเดือนที่ห้าของปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคียาห์ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์ เมื่อชาวกรุงเยรูซาเล็มถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย

พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์

พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าความว่า

“เรารู้จัก[a]เจ้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในครรภ์มารดา
ก่อนเจ้าจะคลอดออกมา เราได้แยกเจ้าไว้แล้ว
เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะแก่ประชาชาติทั้งหลาย”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร เพราะข้าพระองค์ยังเด็กเกินไป”

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อย่าพูดว่า ‘ข้าพระองค์ยังเด็กเกินไป’ เจ้าต้องไปพบทุกคนที่เราใช้เจ้าไป ไม่ว่าเราสั่งอย่างไร เจ้าต้องพูดไปตามนั้น อย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าและจะช่วยกู้เจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์มาแตะปากของข้าพเจ้าและตรัสว่า “บัดนี้เราเอาถ้อยคำของเราใส่ไว้ในปากของเจ้า 10 ดูเถิด วันนี้เราแต่งตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและอาณาจักรต่างๆ ให้รื้อออกและทลายลง ให้ทำลายและโค่นล้ม ให้สร้างและปลูก”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เยเรมีย์ เจ้าเห็นอะไรบ้าง?”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นกิ่งอัลมอนด์พระเจ้าข้า”

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ถูกต้องแล้ว นั่นหมายความว่าเรากำลังเฝ้าดู[b]ให้เป็นไปตามคำที่เราได้ลั่นวาจาไว้”

13 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าอีกครั้งว่า “เจ้าเห็นอะไรบ้าง?”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่าน เอียงเทลงมาจากทางทิศเหนือ”

14 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ภัยพิบัติจากทางเหนือจะถูกเทลงมาบนคนทั้งปวงที่อาศัยในดินแดนนี้ 15 เรากำลังจะเรียกกองทัพของบรรดาอาณาจักรทางเหนือมา” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“บรรดากษัตริย์ของพวกเขาจะมาตั้งบัลลังก์ของตน
ที่ทางเข้าประตูเมืองทั้งหลายของเยรูซาเล็ม
พวกเขาจะยกทัพมาล้อมรอบกำแพงเมืองต่างๆ
และล้อมหัวเมืองทั้งหมดของยูดาห์
16 เราจะประกาศคำพิพากษาประชากรของเรา
เพราะความชั่วร้ายของเขา โทษฐานที่ได้ละทิ้งเราไป
ที่ได้ถวายเครื่องเผาบูชาแก่พระต่างๆ
และที่ได้นมัสการสิ่งที่มือของเขาได้สร้างขึ้น

17 “เจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อม! ยืนขึ้นพูดกับพวกเขาตามที่เราสั่ง อย่ากลัวพวกเขา มิฉะนั้นเราจะทำให้เจ้ากลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขา 18 วันนี้เราได้ทำให้เจ้าแข็งแกร่งเหมือนเมืองป้อมปราการ เหมือนเสาเหล็กและกำแพงทองสัมฤทธิ์ ที่จะยืนต้านทานต่อทั้งดินแดน คือต่อบรรดากษัตริย์ยูดาห์ ข้าราชการ ปุโรหิต และประชากรทั้งปวง 19 พวกเขาจะต่อสู้เจ้า แต่จะไม่ชนะ เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะช่วยกู้เจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

Notas al pie

  1. 1:5 หรือเลือกสรร
  2. 1:12 เป็นการเล่นคำภาษาฮีบรูที่มีเสียงใกล้เคียงกันคือกิ่งอัลมอนด์ในข้อ 11 และเฝ้าดูในข้อ 12

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иер 1

Пролог

1Вот пророчества Иеремии, сына Хилкии, одного из священнослужителей Анатота, что в земле Вениамина. Вечный[a] возвестил ему Своё слово в тринадцатом году правления иудейского царя Иосии, сына Амона (в 627 г. до н. э.). И во времена правления иудейского царя Иоакима, сына Иосии, и далее, вплоть до пятого месяца одиннадцатого года правления иудейского царя Цедекии, сына Иосии, когда жители Иерусалима были взяты в плен вавилонянами (в августе 586 г. до н. э.), Вечный продолжал возвещать Иеремии Своё слово.[b]

Призвание Иеремии

И было ко мне слово Вечного:

– Прежде чем Я создал тебя во чреве,
    Я уже знал тебя,
прежде чем ты вышел из утробы,
    Я избрал тебя;
Я назначил тебя пророком для народов.

Я ответил:

– Владыка Вечный! Я совсем не речист, ведь я ещё так молод.

Но Вечный сказал мне:

– Не говори: «Я ещё молод». Ты пойдёшь ко всем, к кому Я пошлю тебя, и будешь говорить всё, что Я повелю тебе. Не бойся их, потому что Я с тобой, и Я спасу тебя, – сказал Вечный.

Вечный простёр руку, коснулся моих уст и сказал мне:

– Вот, Я вложил слова Мои в твои уста. 10 Смотри, сегодня Я поставлю тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и ломать, губить и разрушать, строить и насаждать.

11 И было ко мне слово Вечного:

– Что ты видишь, Иеремия?

– Вижу ветку миндального дерева, – ответил я.

12 – Верно разглядел, – сказал мне Вечный, – ведь Я наблюдаю[c] за тем, чтобы Мои слова исполнились.

13 Вновь Вечный спросил меня:

– Что ты видишь?

– Вижу кипящий котёл – он движется с севера, – ответил я.

14 – С севера хлынет беда на всех, кто живёт в этой стране, – сказал мне Вечный. – 15 Ведь Я призываю все народы северных царств, – возвещает Вечный. –

Они придут, и их цари поставят свои престолы
    у ворот Иерусалима,
вокруг всех окружающих его стен,
    у всех городов Иудеи.
16 Я оглашу приговор Своему народу
    за все их злодеяния:
они оставили Меня,
    и возжигали благовония чужим богам,
    и поклонялись творениям своих рук.

17 Соберись! Встань и скажи им всё, что Я повелю тебе. Не бойся их, не то Я сокрушу тебя перед ними. 18 Сегодня Я сделал тебя укреплённым городом, железной колонной и бронзовой стеной, чтобы дать отпор всей этой земле – царям Иудеи, вельможам, священнослужителям и народу этой страны. 19 Они будут воевать против тебя, но не одолеют, потому что Я с тобой и спасу тебя, – возвещает Вечный.

Notas al pie

  1. Иер 1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Иер 1:3 Иосия, Иоаким и Цедекия правили Иудеей в период с 640 по 586 гг. до н. э. Два царя между ними пропущены, потому что каждый из них был на престоле всего лишь по три месяца. О правлении всех этих царей см. 4 Цар. 22:1–25:7; 2 Лет. 34:1–36:14.
  3. Иер 1:12 На языке оригинала наблюдается игра слов: глагол «наблюдать» (шакад) и «миндальное дерево» (шакед).