เยเรมีย์ 1 TNCV - Jeremiah 1 AMP

เยเรมีย์
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 1

1นี่คือถ้อยคำของเยเรมีย์บุตรฮิลคียาห์ เยเรมีย์เป็นปุโรหิตคนหนึ่งอยู่ที่อานาโธทในเขตเบนยามิน พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ในปีที่สิบสามของรัชกาลโยสิยาห์ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์อาโมนแห่งยูดาห์ และตลอดรัชกาลเยโฮยาคิมซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์จนถึงเดือนที่ห้าของปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคียาห์ซึ่งเป็นโอรสกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์ เมื่อชาวกรุงเยรูซาเล็มถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย

พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์

พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าความว่า

“เรารู้จัก[a]เจ้าตั้งแต่ก่อนที่เราจะปั้นเจ้าในครรภ์มารดา
ก่อนเจ้าจะคลอดออกมา เราได้แยกเจ้าไว้แล้ว
เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะแก่ประชาชาติทั้งหลาย”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร เพราะข้าพระองค์ยังเด็กเกินไป”

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อย่าพูดว่า ‘ข้าพระองค์ยังเด็กเกินไป’ เจ้าต้องไปพบทุกคนที่เราใช้เจ้าไป ไม่ว่าเราสั่งอย่างไร เจ้าต้องพูดไปตามนั้น อย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าและจะช่วยกู้เจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์มาแตะปากของข้าพเจ้าและตรัสว่า “บัดนี้เราเอาถ้อยคำของเราใส่ไว้ในปากของเจ้า 10 ดูเถิด วันนี้เราแต่งตั้งเจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและอาณาจักรต่างๆ ให้รื้อออกและทลายลง ให้ทำลายและโค่นล้ม ให้สร้างและปลูก”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เยเรมีย์ เจ้าเห็นอะไรบ้าง?”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นกิ่งอัลมอนด์พระเจ้าข้า”

12 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ถูกต้องแล้ว นั่นหมายความว่าเรากำลังเฝ้าดู[b]ให้เป็นไปตามคำที่เราได้ลั่นวาจาไว้”

13 พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงข้าพเจ้าอีกครั้งว่า “เจ้าเห็นอะไรบ้าง?”

ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่าน เอียงเทลงมาจากทางทิศเหนือ”

14 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ภัยพิบัติจากทางเหนือจะถูกเทลงมาบนคนทั้งปวงที่อาศัยในดินแดนนี้ 15 เรากำลังจะเรียกกองทัพของบรรดาอาณาจักรทางเหนือมา” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“บรรดากษัตริย์ของพวกเขาจะมาตั้งบัลลังก์ของตน
ที่ทางเข้าประตูเมืองทั้งหลายของเยรูซาเล็ม
พวกเขาจะยกทัพมาล้อมรอบกำแพงเมืองต่างๆ
และล้อมหัวเมืองทั้งหมดของยูดาห์
16 เราจะประกาศคำพิพากษาประชากรของเรา
เพราะความชั่วร้ายของเขา โทษฐานที่ได้ละทิ้งเราไป
ที่ได้ถวายเครื่องเผาบูชาแก่พระต่างๆ
และที่ได้นมัสการสิ่งที่มือของเขาได้สร้างขึ้น

17 “เจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อม! ยืนขึ้นพูดกับพวกเขาตามที่เราสั่ง อย่ากลัวพวกเขา มิฉะนั้นเราจะทำให้เจ้ากลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขา 18 วันนี้เราได้ทำให้เจ้าแข็งแกร่งเหมือนเมืองป้อมปราการ เหมือนเสาเหล็กและกำแพงทองสัมฤทธิ์ ที่จะยืนต้านทานต่อทั้งดินแดน คือต่อบรรดากษัตริย์ยูดาห์ ข้าราชการ ปุโรหิต และประชากรทั้งปวง 19 พวกเขาจะต่อสู้เจ้า แต่จะไม่ชนะ เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะช่วยกู้เจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

Notas al pie

  1. 1:5 หรือเลือกสรร
  2. 1:12 เป็นการเล่นคำภาษาฮีบรูที่มีเสียงใกล้เคียงกันคือกิ่งอัลมอนด์ในข้อ 11 และเฝ้าดูในข้อ 12

Amplified Bible

Jeremiah 1

Jeremiah’s Call and Commission

1The words of Jeremiah the son of Hilkiah, [one] of the priests who were in [a]Anathoth in the land of Benjamin, to whom the word of the Lord came during the thirteenth year (627 b.c.) of the reign of Josiah the son of Amon, king of Judah. It came [to Jeremiah] also in the days of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah, [continuing] until the end of the eleventh year of Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, [and continuing] until the exile of [the people of] Jerusalem in the fifth month (July-August, 586 b.c.).

Now the word of the Lord came to me, saying,


“Before I formed you in the womb I knew you [and approved of you as My chosen instrument],
And before you were born I consecrated you [to Myself as My own];
I have appointed you as a prophet to the nations.”

Then I said, “Ah, Lord God!
Behold, I do not know how to speak,
For I am [only] a young man.”

But the Lord said to me,
“Do not say, ‘I am [only] a young man,’
Because everywhere I send you, you shall go,
And whatever I command you, you shall speak.

“Do not be afraid of them [or their hostile faces],
For I am with you [always] to protect you and deliver you,” says the Lord.

Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me,

“Behold (hear Me), I have put My words in your mouth.
10 
“See, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms,
To uproot and break down,
To destroy and to overthrow,
To build and to plant.”

The Almond Branch and Boiling Pot

11 The word of the Lord came to me, saying, “Jeremiah, what do you see?” And I said, “I see the branch of an [b]almond tree.” 12 Then the Lord said to me, “You have seen well, for I am [actively] watching over My word to fulfill it.”

13 The word of the Lord came to me a second time, saying, “What do you see?” And I said, “I see a boiling pot, tilting away from the north [its mouth about to pour out on the south, on Judea].” 14 Then the Lord said to me, “Out of the north the evil [which the prophets foretold as the result of national sin] will reveal itself and spill out on all the people of the land. 15 For, behold, I will call all the tribes of the kingdoms of the north,” says the Lord; “and they will come and each one will set his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all its surrounding walls, and against all the cities of Judah [as My judicial act, the consequence of Judah’s deliberate disobedience]. 16 I will speak My judgments against them for all the wickedness of those who have abandoned (rejected) Me, offered sacrifices or burned incense to other gods, and worshiped the [idolatrous] works of their own hands. 17 But you [Jeremiah], [c]gird up your loins [in preparation]! Get up and tell them all which I command you. Do not be distraught and break down at the sight of their [hostile] faces, or I will bewilder you before them and allow you to be overcome. 18 Now behold, I have made you today like a fortified city and like an iron pillar and like bronze walls against the whole land—against the [successive] kings of Judah, against its leaders, against its priests, and against the people of the land [giving you divine strength which no hostile power can overcome]. 19 They will fight against you, but they will not [ultimately] prevail over you, for I am with you [always] to protect you and deliver you,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Jeremiah 1:1 Jeremiah’s hometown, two or three miles north of Jerusalem.
  2. Jeremiah 1:11 The almond tree was known as the “awake tree” because it was the first tree to bud in the new year (late January). It was the symbol of watchfulness.
  3. Jeremiah 1:17 Gird up your loins, a phrase often found in the Bible, may be an urgent call to get ready for immediate action, or it may be a call to prepare for a coming action or event. The phrase is related to the type of clothing worn in ancient times. To keep from impeding the wearer during any vigorous activity, e.g. battle, exercise, strenuous work, etc., the loose ends of a garment (tunic, cloaks, mantle, etc.) had to be gathered up and tucked into the girdle. The girdle was a band about six inches wide that had fasteners in front. It was worn around the loins (the midsection of the body between the lower ribs and the hips) and was normally made of leather.