เนหะมีย์ 7 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

เนหะมีย์
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

เนหะมีย์ 7

1หลังจากที่ก่อกำแพงเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็ติดตั้งประตู และแต่งตั้งยามเฝ้าประตู คณะนักร้อง และคนเลวี ข้าพเจ้ามอบหมายให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้ากับ[a]ฮานันยาห์ผู้บัญชาการป้อมร่วมกันดูแลเยรูซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ ข้าพเจ้ากล่าวกับพวกเขาว่า “อย่าเปิดประตูเยรูซาเล็มจนกว่าแดดจะร้อน และขณะที่ยามเฝ้าประตูประจำการอยู่ให้ปิดประตูลั่นดาล ทั้งให้แต่งตั้งชาวเมืองเยรูซาเล็มเป็นยาม โดยให้บางคนดูแลประจำที่ของตน และบางคนดูแลบริเวณใกล้บ้านของตน”

รายชื่อเชลยที่กลับมา

ในเวลานั้นกรุงเยรูซาเล็มกว้างขวางใหญ่โต แต่จำนวนประชากรน้อย บ้านเรือนก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกขุนนาง เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งราษฎรทั่วไปให้มาชุมนุมเพื่อลงทะเบียนตามครอบครัว ข้าพเจ้าพบบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาผู้ที่กลับมายังยูดาห์เป็นพวกแรก ซึ่งมีใจความว่า

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่กลับมาหลังจากที่ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนกวาดต้อนไปเป็นเชลย (พวกเขากลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตนในเยรูซาเล็มและยูดาห์ พร้อมกับเศรุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม และบาอานาห์)

จำนวนประชากรอิสราเอลได้แก่

วงศ์วานของปาโรช2,172
ของเชฟาทิยาห์372 คน
10 ของอาราห652 คน
11 ของปาหัทโมอับ (ทางสายเยชูอาและโยอาบ)2,818 คน
12 ของเอลาม1,254 คน
13 ของศัทธู845 คน
14 ของศักคัย760 คน
15 ของบินนุย648 คน
16 ของเบบัย628 คน
17 ของอัสกาด2,322 คน
18 ของอาโดนีคัม667 คน
19 ของบิกวัย2,067 คน
20 ของอาดีน655 คน
21 ของอาเทอร์ (ทางสายเฮเซคียาห์)98 คน
22 ของฮาชูม328 คน
23 ของเบไซ324 คน
24 ของฮาริฟ112 คน
25 ของกิเบโอน95 คน
26 ชายชาวเบธเลเฮม และชาวเนโทฟาห์188 คน
27 ชาวอานาโธท128 คน
28 ชาวเบธอัสมาเวท42 คน
29 ชาวคีริยาทเยอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท743 คน
30 ชาวรามาห์และชาวเกบา621 คน
31 ชาวมิคมาช122 คน
32 ชาวเบธเอลและชาวอัย123 คน
33 ชาวเนโบอีกพวกหนึ่ง52 คน
34 ชาวเอลามอีกพวกหนึ่ง1,254 คน
35 ชาวฮาริม320 คน
36 ชาวเยรีโค345 คน
37 ชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน721 คน
38 ชาวเสนาอาห์3,930 คน

39 ปุโรหิตได้แก่

วงศ์วานของเยดายาห์ (ทางสายครอบครัวของเยชูอา)973 คน
40 ของอิมเมอร์1,052 คน
41 ของปาชเฮอร์1,247 คน
42 ของฮาริม1,017 คน

43 คนเลวีได้แก่

วงศ์วานของเยชูอา (ทางสายขัดมีเอล จากสายโฮดาวิยาห์)74 คน

44 คณะนักร้องได้แก่

วงศ์วานของอาสาฟ148 คน

45 ยามเฝ้าประตูพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของชัลลูม อาเทอร์ ทัลโมน
อักขูบ ฮาทิทา และโชบัย138 คน

46 ผู้ช่วยงานในพระวิหารได้แก่

วงศ์วานของศิหะ ฮาสูฟา ทับบาโอท

47 เคโรส สีอา พาโดน

48 เลบานาห์ ฮากาบาห์ ชัลมัย

49 ฮานัน กิดเดล กาฮาร์

50 เรอายาห์ เรซีน เนโคดา

51 กัสซาม อุสซา ปาเสอาห์

52 เบสัย เมอูนิม เนฟัสสิม

53 บัคบูค ฮาคูฟา ฮารฮูร์

54 บัสลูท เมหิดา ฮารชา

55 บารโขส สิเสรา เทมาห์

56 เนซิยาห์ และฮาทิฟา

57 วงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนได้แก่

วงศ์วานของโสทัย โสเฟเรท เปรีดา

58 ยาอาลา ดารโคน กิดเดล

59 เชฟาทิยาห์ ฮัททิล โปเคเรทหัสเซบาอิม และอาโมน

60 บรรดาผู้ช่วยงานในพระวิหารและวงศ์วานของข้าราชบริพารของโซโลมอนมี392 คน

61 อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากเมืองเทลเมลาห์ เทลหารชา เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่พวกเขาไม่มีหลักฐานว่าครอบครัวของพวกเขาสืบเชื้อสายจากอิสราเอล ได้แก่

62 วงศ์วานของเดไลยาห์ โทบียาห์ และเนโคดา รวม642 คน

63 และจากพวกปุโรหิต

ได้แก่ วงศ์วานของ

โรหิตได้แก่ วงศ์วานของโฮบายาห์ ฮักโขส และบารซิลลัย (ซึ่งแต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่งของบารซิลลัยชาวกิเลอาดและได้ชื่อตามนั้น)

64 คนเหล่านี้ได้ค้นหาบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลแต่ไม่พบ จึงไม่ถูกรวมอยู่ในกลุ่มปุโรหิตเพราะถือว่าเป็นมลทิน 65 ฉะนั้นผู้ว่าการจึงสั่งห้ามพวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุดจนกว่าจะมีปุโรหิตทูลถามเรื่องนี้ผ่านทางอูริมและทูมมิม

66 คนกลุ่มนี้มีทั้งหมด 42,360 คน 67 ไม่รวมคนรับใช้ชายหญิง 7,337 คน และคณะนักร้องชายหญิง 245 คน 68 พวกเขามีม้า 736 ตัว ล่อ 245 ตัว[b] 69 อูฐ 435 ตัว และลา 6,720 ตัว

70 หัวหน้าครอบครัวบางคนร่วมถวายเพื่องานนี้ ผู้ว่าการมอบทองคำหนักประมาณ 8.5 กิโลกรัม[c] ชาม 50 ใบ เครื่องแต่งกายสำหรับปุโรหิต 530 ชุด 71 หัวหน้าครอบครัวบางคนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม[d] เงินหนักประมาณ 1.2 ตัน[e] ให้คลังสำหรับงานนี้ 72 ส่วนประชาชนมอบทองคำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม เงินหนักประมาณ 1.1 ตัน[f] และเครื่องแต่งกายปุโรหิต 67 ชุด

73 ปุโรหิต คนเลวี ยามเฝ้าประตูพระวิหาร คณะนักร้อง ผู้ช่วยงานในพระวิหาร พร้อมกับประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง และชนอิสราเอลที่เหลือตั้งถิ่นฐานในเมืองของตน

เอสราอ่านบทบัญญัติ

หลังจากชนอิสราเอลได้ตั้งถิ่นฐานในเมืองของตนแล้ว เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด

Notas al pie

  1. 7:2 หรือฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้า นั่นคือ
  2. 7:68 สำเนาต้นฉบับภาษาฮีบรูส่วนใหญ่ไม่มีข้อนี้ (ดูอสร.2:66)
  3. 7:70 ภาษาฮีบรูว่า1,000 แดรกมา
  4. 7:71 ภาษาฮีบรูว่า20,000 แดรกมาเช่นเดียวกับข้อ 72
  5. 7:71 ภาษาฮีบรูว่า2,200 มินา
  6. 7:72 ภาษาฮีบรูว่า2,000 มินา